Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2013.63

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 listopada 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Załącznik do zarządzenia Nr 2/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Dz. Urz. MNiSW poz. 3, 23, 61, 64 i 76 oraz z 2013 r. poz. 60) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

SKŁAD POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

1) Przewodniczący - dr hab. Marek Rocki;

2) Sekretarz - dr hab. Józef Rogowski;

3) dr hab. Wiesław Ambrozik;

4) prof. dr hab. Wojciech Bałus;

5) ks. dr hab. Tadeusz Bąk;

6) dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń;

7) prof. dr hab. Mirosława Buchholtz;

8) dr hab. Ewa Chmielecka;

9) dr hab. Paweł Artur Chmielnicki;

10) prof. dr hab. inż. Marian Chudy;

11) dr hab. Wiesław Ciechomski;

12) dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek;

13) dr Tomasz Dawiskiba;

14) prof. dr hab. Krzysztof Diks;

15) dr hab. Wojciech Downar;

16) prof. dr hab. inż. Stanisław Dworecki;

17) dr hab. Krystyna Dwucet;

18) prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak;

19) prof. dr hab. Halina Gabryś;

20) prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek;

21) dr Dorota Gazurek;

22) dr hab. inż. Ryszard Golański;

23) prof. dr hab. Hanna Gulińska;

24) dr Lidia Huber;

25) prof. dr hab. Janusz Iskra;

26) prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska;

27) prof. Sławomir Kaczorowski;

28) prof. dr hab. Wojciech Kalaga;

29) prof. dr hab. Wiesław Kamiński;

30) dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj;

31) prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska;

32) prof. Michał Kliś;

33) prof. dr hab. Józef Kobos;

34) dr hab. Roman Konarski;

35) prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski;

36) dr hab. Andrzej Korybski;

37) dr hab. Marek Kowalski;

38) prof. dr hab. Michał Kozakiewicz;

39) prof. dr hab. Amadeusz Krause;

40) dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś;

41) dr hab. inż. Jeremi Królikowski;

42) prof. dr hab. Tadeusz Kufel;

43) prof. dr hab. Cezary Kuklo;

44) prof. dr hab. Marek Lisiński;

45) prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc;

46) dr hab. Anna Machoy-Mokrzyńska;

47) dr Iwona Maciąg-Tymecka;

48) dr Mirosław Marciniak;

49) dr hab. Zygmunt Mazur;

50) prof. dr hab. Wojciech Mielicki;

51) dr hab. Beata Maria Mikołajczyk;

52) prof. dr hab. Bożena Muchacka;

53) prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz;

54) prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski;

55) dr hab. Elżbieta Osewska;

56) dr Beata Paxford;

57) prof. Joachim Pichura;

58) dr hab. Bogusław Plawgo;

59) dr hab. Maria Próchnicka;

60) dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski;

61) prof. dr hab. Joanna Pyszny;

62) prof. Adam Romaniuk;

63) dr hab. Krystyna Rożek-Piechura;

64) prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis;

65) dr hab. inż. Anna Sobotka;

66) dr hab. Mieczysław W. Socha;

67) prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska;

68) dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł;

69) dr Artur Stefański;

70) dr hab. inż. Małgorzata Sterna;

71) dr hab. Renata Stojecka-Zuber;

72) prof. dr hab. Danuta Strahl;

73) prof. dr hab. Marcin Studniarski;

74) prof. dr hab. Piotr Stypiński;

75) prof. dr hab. Łukasz Sułkowski;

76) dr inż. Ryszard Szczebiot;

77) dr hab. Krzysztof Szewior;

78) dr hab. Bogumił Szmulik;

79) dr hab. Marta Tanasiewicz;

80) prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz;

81) prof. Janusz Maria Tylman;

82) dr inż. Janusz Uriasz;

83) dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz;

84) dr Edward Wojtaszek;

85) dr hab. inż. Szczepan Woliński;

86) dr hab. Jerzy Grzegorz Wójtowicz;

87) prof. dr hab. Stanisław Wrzosek;

88) dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki;

89) dr hab. inż. Antoni Waldemar Żuchowicki.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).