Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2012.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 22 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742) zarządza się, co następuje:
§  1. Załącznik do zarządzenia nr 2/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Dz. Urz. MNiSW poz. 3, 23 i 61) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

ZAŁĄCZNIK

SKŁAD POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

1) Przewodniczący - dr hab. Marek Rocki;

2) Sekretarz - dr hab. Józef Rogowski;

3) dr hab. Wiesław Ambrozik;

4) prof. dr hab. Wojciech Bałus;

5) ks. dr hab. Tadeusz Bąk;

6) dr hab. Józef Bergier;

7) dr Krystyna Brzozowska-Przychodzeń;

8) prof. dr hab. Mirosława Buchholtz;

9) dr hab. Ewa Chmielecka;

10) prof. dr hab. inż. Marian Chudy;

11) dr hab. Wiesław Ciechomski;

12) dr Tomasz Dawiskiba;

13) prof. dr hab. Krzysztof Diks;

14) dr hab. Wojciech Downar;

15) prof. dr hab. inż. Stanisław Dworecki;

16) dr Michał Dwornik;

17) dr hab. Krystyna Dwucet;

18) prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak;

19) prof. dr hab. Halina Gabryś;

20) prof. dr hab. Wanda Maria Gaczek;

21) dr Dorota Gazurek;

22) dr hab. inż. Ryszard Golański;

23) prof. dr hab. Hanna Gulińska;

24) dr Lidia Huber;

25) prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska;

26) prof. Sławomir Kaczorowski;

27) prof. dr hab. Wojciech Kalaga;

28) prof. dr hab. Wiesław Kamiński;

29) dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj;

30) prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska;

31) prof. Michał Kliś;

32) prof. dr hab. Józef Kobos;

33) dr hab. Roman Konarski;

34) prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski;

35) dr hab. Andrzej Korybski;

36) dr hab. Marek Kowalski;

37) prof. dr hab. Michał Kozakiewicz;

38) prof. dr hab. Amadeusz Krause;

39) dr hab. inż. Jeremi Królikowski;

40) prof. dr hab. Tadeusz Kufel;

41) prof. dr hab. Cezary Kuklo;

42) prof. dr hab. Marek Lisiński;

43) prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc;

44) dr hab. Anna Machoy-Mokrzyńska;

45) dr Iwona Maciąg-Tymecka;

46) dr Mirosław Marciniak;

47) dr hab. Zygmunt Mazur;

48) prof. dr hab. Wojciech Mielicki;

49) dr hab. Beata Maria Mikołajczyk;

50) prof. dr hab. Bożena Muchacka;

51) prof. dr hab. Bożena Obmińska-Mrukowicz;

52) prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski;

53) dr hab. Elżbieta Osewska;

54) dr Beata Paxford;

55) prof. Joachim Pichura;

56) dr hab. Bogusław Plawgo;

57) dr hab. Maria Próchnicka;

58) dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski;

59) prof. dr hab. Joanna Pyszny;

60) prof. Adam Romaniuk;

61) dr hab. Krystyna Rożek-Piechura;

62) dr Piotr Sitniewski;

63) prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis;

64) dr hab. inż. Anna Sobotka;

65) dr hab. Mieczysław W. Socha;

66) prof. dr hab. inż. Jolanta Sokołowska;

67) dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł;

68) dr Artur Stefański;

69) dr hab. inż. Małgorzata Sterna;

70) dr hab. Renata Stojecka-Zuber;

71) prof. dr hab. Danuta Strahl;

72) prof. dr hab. Marcin Studniarski;

73) prof. dr hab. Piotr Stypiński;

74) prof. dr hab. Łukasz Sułkowski;

75) dr inż. Ryszard Szczebiot;

76) dr hab. Krzysztof Szewior;

77) dr hab. Bogumił Szmulik;

78) dr hab. Marta Tanasiewicz;

79) prof. dr hab. Łucja Tomaszewicz;

80) prof. Janusz Maria Tylman;

81) dr inż. Janusz Uriasz;

82) dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz;

83) dr Edward Wojtaszek;

84) dr hab. inż. Szczepan Woliński;

85) prof. dr hab. Stanisław Wrzosek;

86) dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki;

87) dr hab. inż. Antoni Waldemar Żuchowicki;

88) dr hab. Jolanta Maria Żyśko.