Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2002.5.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 grudnia 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych.

Na podstawie art. 72 § 4 i art. 208 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 14, Nr 3, poz. 20, z 2000 r. Nr 1, poz. 1, Nr 3, poz. 10, Nr 4, poz. 15, z 2001 r. Nr 1, poz. 2 i 5, Nr 2, poz. 7, Nr 3, poz. 21 i 24 oraz z 2002 r. Nr 2, poz. 9, Nr 3, poz. 13 i Nr 4, poz. 17) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 4 otrzymuje brzmienie:
1234567
4.Lubań

Areszt Śledczy

59-800 Lubań

ul. Podwale 2

pow. lubański

areszt śledczyMz wyjątkiem osób wymienionych w pkt I i II "Uwag"
2)
lp. 15 otrzymuje brzmienie:
1234567
15.Zaręba

Zakład Karny

59-800 Lubań

Zaręba

ul. Leśna 4

pow. lubański

zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy

oddziały:

areszt śledczy

zakład karny typu półotwartego dla młodocianych

P-2/z

P-2/p

M-2/p

M

M

M

) z wyjątkiem

) osób

} wymienionych

) w pkt I i

) II "Uwag"

patrz pkt VI "Uwag"

patrz pkt VI "Uwag"

3)
lp. 60 otrzymuje brzmienie:
1234567
60.Tarnów

Zakład Karny

33-100 Tarnów

ul. Konarskiego 2

miasto na prawach powiatu

zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy

oddziały:

areszt śledczy

zakład karny typu zamkniętego dla młodocianych

P-1/z

P-1/p

P-1/t

M-1/p

M-1/t

M

M

M

ponadto:

- skierowani do oddziału dla

niebezpiecznych tymczasowo

aresztowani i skazani (P-1/z,

P-1/p, M-1/p, R-1/z, R-1/p oraz

P-1/t, M-1/t, R-1/t

zakwalifikowani do systemu

terapeutycznego poza oddziałem

terapeutycznym),

- tymczasowo aresztowani i skazani

(P-1/z, P-1/p, P-1/t, M-1/p,

M-1/t) chorzy na cukrzycę

insulinozależną

4)
lp. 67 otrzymuje brzmienie:
1234567
67.Radom

Areszt Śledczy

26-600 Radom

ul. Wolanowska 120

miasto na prawach powiatu

areszt śledczy

oddziały:

zakład karny typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy

zakład karny typu zamkniętego dla młodocianych

P-1/z

P-1/p

P-1/t

M-1/p

M-1/t

M

M

M

ponadto:

- skazani skierowani do oddziału

terapeutycznego dla osób

uzależnionych od alkoholu

(P-1/t, M-1/t),

- skierowani do oddziału dla

niebezpiecznych tymczasowo

aresztowani i skazani (P-1/z,

P-1/p, M-1/p, R-1/z, R-1/p oraz

P-1/t, M-1/t, R-1/t

zakwalifikowani do systemu

terapeutycznego poza oddziałem

terapeutycznym)

5)
lp. 69 otrzymuje brzmienie:
1234567
69.Warszawa

Białołęka

Areszt Śledczy

03-016 Warszawa

ul. Ciupagi 1 miasto na prawach powiatu

areszt śledczyM
6)
lp. 70 otrzymuje brzmienie:
1234567
70.Warszawa

Grochów

Areszt Śledczy

04-275 Warszawa

ul. Chłopickiego 71A

miasto na prawach powiatu

areszt śledczy

oddziały:

areszt śledczy

zakład karny typu zamkniętego

zakład karny typu półotwartego

P-1/z

P-1/p

M-1/p

R-1/z

R-1/p

P-2/z

P-2/p

M-2/p

R-2/z

R-2/p

M

K

K

K

) z wyjątkiem

) osób

} wymienionych

) w pkt I i II

) "Uwag"

) z wyjątkiem

) osób

} wymienionych

) w pkt II

) "Uwag"

7)
lp. 71 otrzymuje brzmienie:
1234567
71.Warszawa

Mokotów

Areszt Śledczy

02-521 Warszawa

ul. Rakowiecka 37

miasto na prawach powiatu

areszt śledczy

oddziały:

areszt śledczy

zakład karny typu zamkniętego

zakład karny typu półotwartego

zakład karny typu otwartego

zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych

P-1/Z

P-1/p

R-1/z

R-1/p

P-2/z

P-2/p

R-2/z

R-2/p

P-3/z

P-3/p

R-3/z

R-3/p

R-1/t

M

K

M

M

M

M

ponadto:

- kobiety i mężczyźni podlegający

leczeniu szpitalnemu,

- tymczasowo aresztowani chorzy na

cukrzycę insulinozależną

) wyłącznie tymczasowo aresztowane

} zakwalifikowane jako

) niebezpieczne

)wyłącznie skazani do obsługi

) Drukarni Nr 1 i Gospodarstwa

} Pomocniczego - Stacji Obsługi

) Samochodów oraz uczniowie

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

) wyłącznie skazani skierowani do

} oddziału terapeutycznego dla

) osób uzależnionych od alkoholu

8)
lp. 72 otrzymuje brzmienie:
1234567
72.Warszawa

Służewiec Areszt Śledczy

02-699 Warszawa ul. Kłobucka 5 miasto na prawach powiatu

areszt śledczy

oddziały:

zakład karny typu zamkniętego

zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy

zakład karny typu półotwartego dla młodocianych

P-1/t

M-1/t

R-1/t

P-2/z

P-2/p

P-2/t

M-2/p

M-2/t

M

M

M

M

) z wyjątkiem

) osób

} wymienionych

) w pkt I i II

) "Uwag"

)

)

)

ponadto tymczasowo aresztowani i skazani (P-1/t, M-1/t, R-1/t, P-2/z, P-2/p, P-2/t, M-2/p, M-2/t) chorzy na cukrzycę insulinozależną

) wyłącznie tymczasowo aresztowani

) i skazani skierowani do oddziału

} terapeutycznego dla osób

) uzależnionych od środków

) odurzających lub substancji

) psychotropowych

ponadto skazani skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu (P-2/t, M-2/t)

9)
lp. 112 otrzymuje brzmienie:
1234567
112.Gdańsk

Areszt Śledczy

80-803 Gdańsk ul. Kurkowa 12 miasto na prawach powiatu

areszt śledczyMponadto:

- skierowani do oddziału dla

niebezpiecznych tymczasowo

aresztowani i skazani (P-1/z,

P-1/p, M-1/p, R-1/z, R-1/p oraz

P-1/t, M-1/t, R-1/t

zakwalifikowani do systemu

terapeutycznego poza oddziałem

terapeutycznym),

- kobiety i mężczyźni podlegający

leczeniu szpitalnemu,

- tymczasowo aresztowani chorzy na

cukrzycę insulinozależną

10)
lp. 137 otrzymuje brzmienie:
1234567
137.Racibórz

Zakład Karny

47-400 Racibórz

ul. Eichendorffa 14

pow. raciborski

zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych

oddział:

areszt śledczy

R-1/z

R-1/p

R-1/t

M

M

ponadto:

- skierowani do oddziału dla

niebezpiecznych tymczasowo

aresztowani i skazani (P-1/z,

P-1/p, M-1/p, R-1/z, R-1/p oraz

P-1/t, M-1/t, R-1/t

zakwalifikowani do systemu

terapeutycznego poza oddziałem

terapeutycznym),

- skazani skierowani do oddziału

terapeutycznego dla osób z

zaburzeniami psychicznymi lub

upośledzonych umysłowo (R-1/t)

11)
lp. 158 otrzymuje brzmienie:
1234567
158.Poznań

Areszt Śledczy

61-729 Poznań ul. Młyńska 1 miasto na prawach powiatu

areszt śledczyMponadto:

- skierowani do oddziału dla

niebezpiecznych tymczasowo

aresztowani i skazani (P-1/z,

P-1/p, M-1/p, R-1/z, R-1/p oraz

P-1/t, M-1/t, R-1/t

zakwalifikowani do systemu

terapeutycznego poza oddziałem

terapeutycznym),

- kobiety i mężczyźni podlegający

leczeniu szpitalnemu,

- tymczasowo aresztowani chorzy na

cukrzycę insulinozależną

12)
lp. 178 otrzymuje brzmienie:
1234567
178.Goleniów

Zakład Karny

72-100 Goleniów

ul. Grenadierów 66 pow. goleniowski

zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych

oddział:

areszt śledczy

R-1/z

R-1/p

R-1/t

M

M

ponadto:

- skierowani do oddziału dla

niebezpiecznych tymczasowo

aresztowani i skazani (P-1/z,

P-1/p, M-1/p, R-1/z, R-1/p oraz

P-1/t, M-1/t, R-1/t

zakwalifikowani do systemu

terapeutycznego poza oddziałem

terapeutycznym),

- skazani skierowani do oddziału

terapeutycznego dla osób z

zaburzeniami psychicznymi lub

upośledzonych umysłowo (R-1/t),

- tymczasowo aresztowani i skazani

(R-1/z, R-1/p, R-1/t) chorzy na

cukrzycę insulinozależną

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.