Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1989.6.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 czerwca 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, poz. 63 i z 1984 r. Nr 26, poz. 129) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 października 1987 r. w sprawie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie (Dz. Urz. MZiOS Nr 12, poz. 76) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława Konopki posiada oddziały terenowe w Bełchatowie, Bielsku-Białej, Częstochowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Słupsku, Toruniu i Zielonej Górze".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.