Dziennik resortowy

Dz.Urz.NBP.2007.18.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr 47/2007
Zarządu Narodowego Banku Polskiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych

Na podstawie art. 24 ust. 3 i art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kursy następujących walut obcych: bat - THB (Tajlandia), dolar australijski - AUD, dolar Hongkongu - HKD, dolar kanadyjski - CAD, dolar nowozelandzki - NZD, dolar singapurski - SGD, forint - HUF (Węgry), frank szwajcarski - CHF, funt szterling - GBP, hrywna - UAH (Ukraina), jen - JPY (Japonia), korona czeska - CZK, korona duńska - DKK, korona estońska - EEK, korona islandzka - ISK, korona norweska - NOK, korona słowacka - SKK, korona szwedzka - SEK, kuna chorwacka - HRK, lej rumuński - RON, lew bułgarski - BGN, lira turecka - TRY, lit litewski - LTL, łat łotewski - LVL, peso filipińskie - PHP, peso meksykańskie - MXN, rand - ZAR (Republika Południowej Afryki), real brazylijski - BRL, ringgit malezyjski - MYR, rubel rosyjski - RUB, rupia - IDR (Indonezja), won - KRW (Korea Południowa), yuan renminbi - CNY (Chiny) i jednostka rozrachunkowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR) - XDR, liczone są na podstawie wyliczonego zgodnie z pkt 1 kursu EUR w złotych i rynkowych kursów (serwis informacyjny Reuters, Bloomberg) EUR do poszczególnych walut z godziny 11.00,";

2) w § 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) pomiędzy godziną 16.00, a 16.05 NBP kieruje zapytania do 10 banków z listy o kwotowanie EUR i USD w złotych. W przypadku nieotrzymania wszystkich kwotowań NBP kieruje zapytania do następnych banków z listy,",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) kursy kupna i sprzedaży pozostałych walut obcych, o których mowa w § 5, za złote liczone są na podstawie średniej arytmetycznej dla EUR wyliczonej zgodnie z pkt 2 i rynkowych kursów (serwis informacyjny Reuters, Bloomberg) EUR do poszczególnych walut z godziny 16.00, dla kursów kupna obniżonej o 1%, a dla kursów sprzedaży podwyższonej o 1%.";

3) w § 8:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "telegazecie TVP1",
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "i w telegazecie TVP1",
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) bieżące kursy średnie walut, o których mowa w § 2 pkt 3 oraz w § 3 na stronie internetowej NBP, w serwisie informacyjnym Reuters oraz w oddziałach NBP - w dniu ich wyliczenia,".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2008 r.