Zm.: uchwała w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiKBN.2002.4.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2002 r.

UCHWAŁA Nr 10/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 21 lutego 2002 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1044, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) uchwala się, co następuje:
§  1.
W uchwale Nr 1/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "101.021.000 zł" zastępuje się wyrazami "389.674.700 zł",
2)
w załączniku do uchwały po Lp. 82 dodaje się Lp. 83 - 380 w brzmieniu:
123
"83Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach11.000
84Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy8.200
85Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie85.600
86Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu14.100
87Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku11.000
88Akademia Muzyczna w Krakowie38.100
89Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi10.000
90Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie86.900
90.1Wydział Architektury Wnętrz31.600
90.2Wydział Form Przemysłowych31.400
90.3Wydział Grafiki3.800
90.4Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki20.100
91Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku32.200
91.1Wydział Architektury i Wzornictwa32.200
92Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu71.200
92.1Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa61.900
92.2Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby4.800
92.3Wydział Edukacji Artystycznej4.500
93Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie61.100
93.1Wydział Architektury Wnętrz30.700
93.2Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki21.600
93.3Wydział Wzornictwa Przemysłowego8.800
94Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi5.900
95Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie9.900
96Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie41.700
96.1Wydział Wychowania Fizycznego41.700
97Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku27.000
98Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach36.400
99Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu204.300
99.1Wydział Turystyki i Rekreacji66.300
99.2Wydział Wychowania Fizycznego138.000
100Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie194.500
100.1Wydział Rehabilitacji57.400
100.2Wydział Wychowania Fizycznego137.100
101Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu194.200
101.1Wydział Wychowania Fizycznego145.100
101.2Wydział Fizjoterapii49.100
102Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach524.000
102.1Wydział Ekonomii206.100
102.2Wydział Zarządzania317.900
103Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu967.300
103.1Wydział Gospodarki Narodowej364.100
103.2Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki123.200
103.3Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny31.500
103.4Wydział Zarządzania i Informatyki448.500
104Akademia Ekonomiczna w Krakowie678.300
104.1Wydział Towaroznawstwa155.300
104.2Wydział Ekonomii213.600
104.3Wydział Zarządzania309.400
105Akademia Ekonomiczna w Poznaniu843.000
105.1Wydział Ekonomii266.200
105.2Wydział Towaroznawstwa308.000
105.3Wydział Zarządzania268.800
106Szkoła Główna Handlowa w Warszawie1.112.700
106.1Kolegium Analiz Ekonomicznych379.100
106.2Kolegium Ekonomiczno-Społeczne140.800
106.3Kolegium Gospodarki Światowej214.200
106.4Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie198.000
106.5Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych4.300
106.6Kolegium Zarządzania i Finansów176.300
107Akademia Medyczna w Białymstoku920.800
107.1Wydział Farmaceutyczny149.100
107.2Wydział Lekarski771.700
108Akademia Medyczna w Bydgoszczy im. Ludwika Rydygiera328.800
108.1Wydział Farmaceutyczny88.100
108.2Wydział Lekarski240.700
109Akademia Medyczna w Gdańsku966.100
109.1Wydział Farmaceutyczny186.600
109.2Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym779.500
110Akademia Medyczna w Lublinie793.000
110.1Wydział Farmaceutyczny167.900
110.2Wydział Lekarski613.800
110.3Wydział Pielęgniarski11.300
111Akademia Medyczna w Łodzi1.461.200
111.1Wydział Farmaceutyczny161.000
111.2Wydział Lekarski1.300.200
112Akademia Medyczna w Poznaniu1.651.300
112.1Wydział Farmaceutyczny259.200
112.2Wydział Lekarski I701.100
112.3Wydział Lekarski II664.300
112.4Wydział Nauk o Zdrowiu26.700
113Akademia Medyczna w Warszawie2.631.500
113.1I Wydział Lekarski2.119.700
113.2II Wydział Lekarski306.400
113.3Wydział Farmacji205.400
114Akademia Medyczna we Wrocławiu1.122.600
114.1Wydział Farmaceutyczny123.800
114.2Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym413.400
114.3Wydział Zdrowia Publicznego4.000
114.4Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego581.400
115Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie494.300
116Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego2.429.100
116.1Wydział Farmaceutyczny214.800
116.2Wydział Lekarski2.203.200
116.3Wydział Ochrony Zdrowia11.100
117Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie976.400
117.1Wydział Lekarski876.100
117.2Wydział Stomatologii93.600
117.3Wydział Pielęgniarski6.700
118Śląska Akademia Medyczna w Katowicach2.359.700
118.1Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu180.600
118.2Wydział Lekarski1.235.600
118.3Wydział Lekarski w Zabrzu943.500
119Akademia Morska w Gdyni357.200
119.1Wydział Administracyjny23.500
119.2Wydział Elektryczny147.700
119.3Wydział Mechaniczny84.500
119.4Wydział Nawigacyjny101.500
120Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie214.000
120.1Wydział Mechaniczny125.900
120.2Wydział Nawigacyjny88.100
121Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego195.100
121.1Wydział Humanistyczny29.300
121.2Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych137.100
121.3Wydział Pedagogiki i Psychologii28.700
122Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie287.100
122.1Wydział Geograficzno-Biologiczny70.300
122.2Wydział Humanistyczny65.400
122.3Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny129.300
122.4Wydział Pedagogiczny22.100
123Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach353.400
123.1Wydział Humanistyczny25.600
123.2Wydział Matematyczno-Przyrodniczy314.700
123.3Wydział Pedagogiczny13.100
124Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku114.000
124.1Wydział Matematyczno-Przyrodniczy114.000
125Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie153.900
125.1Wydział Matematyczno-Przyrodniczy143.600
125.2Wydział Pedagogiczny10.300
126Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie7.865.900
126.1Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki1.382.200
126.2Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej750.300
126.3Wydział Górniczy576.400
126.4Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska290.800
126.5Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska784.900
126.6Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki941.000
126.7Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki993.700
126.8Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej799.300
126.9Wydział Metali Nieżelaznych613.000
126.10Wydział Odlewnictwa320.600
126.11Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu186.200
126.12Wydział Zarządzania29.200
126.13Wydział Matematyki Stosowanej52.000
126.14Wydział Nauk Społecznych Stosowanych5.700
126.15Wydział Paliw i Energii140.600
127Politechnika Białostocka687.100
127.1Instytut Informatyki42.800
127.2Wydział Architektury48.000
127.3Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska185.300
127.4Wydział Elektryczny231.000
127.5Wydział Mechaniczny156.800
127.6Wydział Zarządzania23.200
128Politechnika Częstochowska1.690.900
128.1Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki536.000
128.2Wydział Elektryczny211.200
128.3Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej804.300
128.4Wydział Zarządzania34.200
128.5Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska55.300
128.6Wydział Budownictwa49.900
129Politechnika Gdańska3.562.300
129.1Wydział Architektury95.800
129.2Wydział Inżynierii Lądowej153.100
129.3Wydział Chemiczny942.700
129.4Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki977.200
129.5Wydział Elektrotechniki i Automatyki497.000
129.6Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej174.100
129.7Wydział Mechaniczny357.600
129.8Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa185.500
129.9Wydział Zarządzania i Ekonomii36.200
129.10Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska143.100
130Politechnika Koszalińska414.200
130.1Wydział Mechaniczny233.200
130.2Wydział Elektroniki40.000
130.3Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej7.300
130.4Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska133.700
131Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki2.758.900
131.1Wydział Architektury362.700
131.2Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej127.000
131.3Wydział Inżynierii Lądowej522.600
131.4Wydział Inżynierii Środowiska313.600
131.5Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej310.500
131.6Wydział Mechaniczny1.033.700
131.7Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego88.800
132Politechnika Lubelska783.500
132.1Wydział Elektryczny323.700
132.2Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej187.600
132.3Wydział Mechaniczny214.600
132.4Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki57.600
133Politechnika Łódzka4.707.900
133.1Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska243.600
133.2Wydział Chemiczny1.382.700
133.3Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii381.700
133.4Wydział Elektrotechniki i Elektroniki751.700
133.5Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej174.500
133.6Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska366.900
133.7Wydział Mechaniczny910.600
133.8Wydział Organizacji i Zarządzania29.900
133.9Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów387.300
133.10Instytut Papiernictwa i Poligrafii79.000
134Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej400.600
134.1Wydział Budowy Maszyn i Informatyki175.600
134.2Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska225.000
135Politechnika Opolska486.900
135.1Wydział Budownictwa83.800
135.2Wydział Elektrotechniki i Automatyki146.000
135.3Wydział Mechaniczny141.700
135.4Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii62.700
135.5Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii52.700
136Politechnika Poznańska3.358.900
136.1Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska296.400
136.2Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania634.700
136.3Wydział Elektryczny658.700
136.4Wydział Maszyn Roboczych i Transportu367.700
136.5Wydział Technologii Chemicznej437.000
136.6Wydział Fizyki Technicznej172.600
136.7Instytut Matematyki27.700
136.8Wydział Architektury63.400
136.9Wydział Informatyki i Zarządzania700.700
137Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego387.800
137.1Wydział Mechaniczny143.300
137.2Wydział Nauczycielski38.500
137.3Wydział Transportu86.000
137.4Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia120.000
138Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza737.000
138.1Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa278.000
138.2Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska125.300
138.3Wydział Chemiczny128.700
138.4Wydział Elektrotechniki i Informatyki195.700
138.5Wydział Zarządzania i Marketingu9.300
139Politechnika Szczecińska1.908.700
139.1Wydział Budownictwa i Architektury201.000
139.2Wydział Elektryczny282.500
139.3Wydział Mechaniczny428.600
139.4Wydział Techniki Morskiej98.200
139.5Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej677.300
139.6Instytut Fizyki23.500
139.7Wydział Informatyki197.600
140Politechnika Śląska w Gliwicach5.636.900
140.1Wydział Architektury80.100
140.2Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki1.102.900
140.3Wydział Budownictwa241.200
140.4Wydział Chemiczny720.300
140.5Wydział Elektryczny613.300
140.6Wydział Górnictwa i Geologii398.300
140.7Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu724.700
140.8Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki1.013.300
140.9Wydział Matematyczno-Fizyczny125.000
140.10Wydział Mechaniczny Technologiczny587.100
140.11Wydział Organizacji i Zarządzania30.700
141Politechnika Świętokrzyska w Kielcach397.000
141.1Wydział Budownictwa Lądowego81.300
141.2Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki112.700
141.3Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn203.000
142Politechnika Warszawska8.863.600
142.1Wydział Architektury338.600
142.2Wydział Chemiczny1.076.400
142.3Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych1.286.400
142.4Wydział Elektryczny964.000
142.5Wydział Geodezji i Kartografii255.900
142.6Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej304.500
142.7Wydział Inżynierii Lądowej448.200
142.8Wydział Inżynierii Materiałowej693.000
142.9Wydział Inżynierii Środowiska438.000
142.10Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa726.500
142.11Wydział Mechatroniki661.900
142.12Wydział Inżynierii Produkcji412.300
142.13Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych364.400
142.14Wydział Transportu226.800
142.15Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii201.000
142.16Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych102.000
142.17Wydział Fizyki363.700
143Politechnika Wrocławska7.088.000
143.1Wydział Architektury316.500
143.2Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego516.900
143.3Wydział Chemiczny1.733.000
143.4Wydział Elektroniki1.064.500
143.5Wydział Elektryczny703.000
143.6Wydział Górniczy157.500
143.7Wydział Informatyki i Zarządzania183.600
143.8Wydział Inżynierii Środowiska231.900
143.9Wydział Mechaniczny1.530.000
143.10Wydział Mechaniczno-Energetyczny246.500
143.11Wydział Podstawowych Problemów Techniki404.600
144Akademia Podlaska w Siedlcach260.600
144.1Wydział Chemiczno-Matematyczny49.500
144.2Wydział Rolniczy201.100
144.3Wydział Zarządzania10.000
145Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie2.042.100
145.1Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji195.500
145.2Wydział Leśny195.200
145.3Wydział Ogrodniczy346.700
145.4Wydział Rolniczo-Ekonomiczny543.900
145.5Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa161.000
145.6Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt437.400
145.7Wydział Technologii Żywności162.400
146Akademia Rolnicza w Lublinie1.515.700
146.1Wydział Ogrodniczy234.100
146.2Wydział Rolniczy422.000
146.3Wydział Techniki Rolniczej231.600
146.4Wydział Medycyny Weterynaryjnej263.000
146.5Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt365.000
147Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu2.322.500
147.1Wydział Leśny242.700
147.2Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska86.000
147.3Wydział Ogrodniczy441.700
147.4Wydział Rolniczy596.300
147.5Wydział Technologii Drewna173.100
147.6Wydział Technologii Żywności399.200
147.7Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt383.500
148Akademia Rolnicza w Szczecinie818.700
148.1Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej113.500
148.2Wydział Rolniczy285.100
148.3Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności230.100
148.4Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt190.000
149Akademia Rolnicza we Wrocławiu1.731.600
149.1Wydział Medycyny Weterynaryjnej316.600
149.2Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji347.300
149.3Wydział Rolniczy606.000
149.4Wydział Nauk o Żywności173.200
149.5Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt288.500
150Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy746.200
150.1Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska71.400
150.2Wydział Mechaniczny111.100
150.3Wydział Rolniczy227.400
150.4Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki90.800
150.5Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej83.300
150.6Wydział Zootechniczny133.500
150.7Instytut Matematyki i Fizyki28.700
151Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie3.213.000
151.1Wydział Ekonomiczno-Rolniczy190.000
151.2Wydział Leśny227.300
151.3Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska370.800
151.4Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu490.100
151.5Wydział Rolniczy452.900
151.6Wydział Technologii Drewna97.300
151.7Wydział Inżynierii Produkcji97.400
151.8Wydział Technologii Żywności235.600
151.9Wydział Medycyny Weterynaryjnej472.000
151.10Wydział Nauk o Zwierzętach328.200
151.11Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji251.400
152Katolicki Uniwersytet Lubelski492.900
152.1Wydział Filozofii57.600
152.2Wydział Nauk Humanistycznych64.000
152.3Wydział Nauk Społecznych118.500
152.4Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji42.200
152.5Wydział Teologii130.400
152.6Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym3.300
152.7Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce6.700
152.8Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim3.300
152.9Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną3.300
152.10Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida3.300
152.11Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu3.300
152.12Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny3.300
152.13Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych5.000
152.14Wydział Matematyczno-Przyrodniczy48.700
153Uniwersytet Gdański2.148.800
153.1Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii575.700
153.2Wydział Chemii544.500
153.3Wydział Zarządzania96.800
153.4Wydział Ekonomiczny161.300
153.5Wydział Filologiczno-Historyczny128.900
153.6Wydział Matematyki i Fizyki320.000
153.7Wydział Nauk Społecznych98.700
153.8Wydział Prawa i Administracji85.900
153.9Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii137.000
154Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu4.885.800
154.1Wydział Biologii552.000
154.2Wydział Chemii1.641.200
154.3Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej141.500
154.4Wydział Historyczny417.300
154.5Wydział Matematyki i Informatyki263.500
154.5Wydział Neofilologii261.500
154.6Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych308.700
154.7Wydział Nauk Społecznych442.300
154.8Wydział Prawa i Administracji69.700
154.9Wydział Fizyki662.100
154.10Wydział Studiów Edukacyjnych94.100
154.11Biblioteka Uniwersytecka11.200
154.12Wydział Teologiczny20.700
155Uniwersytet Jagielloński w Krakowie5.178.200
155.1Wydział Biologii i Nauk o Ziemi1.697.700
155.2Wydział Chemii802.800
155.3Wydział Filologiczny358.100
155.4Wydział Filozoficzny276.900
155.5Wydział Historyczny287.800
155.6Wydział Matematyki i Fizyki1.333.400
155.7Wydział Prawa i Administracji237.600
155.8Biblioteka Jagiellońska5.400
155.9Instytut Polonijny13.300
155.10Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych84.900
155.11Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej80.300
156Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie106.700
156.1Wydział Filozofii Chrześcijańskiej13.900
156.2Wydział Nauk Historycznych i Społecznych15.100
156.3Wydział Prawa Kanonicznego5.100
156.4Wydział Teologiczny60.900
156.5Wydział Nauk Humanistycznych5.000
156.6Wydział Prawa6.700
157Uniwersytet Łódzki2.281.900
157.1Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny562.000
157.2Wydział Filologiczny96.200
157.3Wydział Filozoficzno-Historyczny48.500
157.4Wydział Fizyki i Chemii381.800
157.5Wydział Nauk o Wychowaniu17.200
157.6Wydział Prawa i Administracji110.900
157.7Wydział Zarządzania123.700
157.8Wydział Matematyki117.300
157.9Wydział Biologii i Ochrony Środowiska703.000
157.10Wydział Nauk Geograficznych121.300
158Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie2.351.800
158.1Wydział Artystyczny10.000
158.2Wydział Biologii i Nauk o Ziemi642.000
158.3Wydział Chemii912.400
158.4Wydział Ekonomiczny45.800
158.5Wydział Filozofii i Socjologii36.000
158.6Wydział Humanistyczny107.700
158.7Wydział Matematyki i Fizyki330.300
158.8Wydział Politologii88.400
158.9Wydział Prawa i Administracji147.900
158.10Wydział Pedagogiki i Psychologii31.300
159Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu1.974.200
159.1Wydział Biologii i Nauk o Ziemi330.000
159.2Wydział Humanistyczny61.200
159.3Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej476.900
159.4Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania63.700
159.5Wydział Prawa i Administracji67.400
159.6Wydział Sztuk Pięknych111.000
159.7Wydział Matematyki i Informatyki166.800
159.8Wydział Nauk Historycznych117.300
159.9Wydział Chemii526.200
159.10Wydział Filologiczny53.700
160Uniwersytet Opolski590.700
160.1Wydział Ekonomiczny24.200
160.2Wydział Historyczno-Pedagogiczny85.600
160.3Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii212.100
160.4Wydział Teologiczny42.500
160.5Wydział Filologiczny104.400
160.6Wydział Przyrodniczo-Techniczny121.900
161Uniwersytet Szczeciński524.100
161.1Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania172.800
161.2Wydział Humanistyczny46.900
161.3Wydział Matematyczno-Fizyczny56.500
161.4Wydział Nauk Przyrodniczych148.700
161.5Wydział Prawa i Administracji53.600
161.6Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług45.600
162Uniwersytet Śląski w Katowicach2.240.600
162.1Wydział Biologii i Ochrony Środowiska242.300
162.2Wydział Filologiczny228.800
162.3Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii702.900
162.4Wydział Nauk Społecznych75.900
162.5Wydział Nauk o Ziemi426.300
162.6Wydział Prawa i Administracji90.700
162.7Wydział Pedagogiki i Psychologii55.400
162.8Wydział Radia i Telewizji14.100
162.9Wydział Techniki369.800
162.10Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie34.400
163Uniwersytet w Białymstoku515.900
163.1Wydział Ekonomiczny41.500
163.2Wydział Prawa27.200
163.3Wydział Pedagogiki i Psychologii19.700
163.4Wydział Biologiczno-Chemiczny221.200
163.5Wydział Matematyczno-Fizyczny143.800
163.6Wydział Historyczno-Socjologiczny24.900
163.7Wydział Filologiczny37.600
164Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie2.350.600
164.1Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej170.700
164.2Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa191.500
164.3Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa512.800
164.4Wydział Nauki o Żywności315.800
164.5Wydział Bioinżynierii Zwierząt412.400
164.6Wydział Zarządzania59.100
164.7Wydział Medycyny Weterynaryjnej307.100
164.8Wydział Biologii161.700
164.9Wydział Humanistyczny33.300
164.10Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego39.400
164.11Wydział Nauk Technicznych131.200
164.12Wydział Teologii15.600
165Uniwersytet Warszawski7.400.700
165.1Wydział Biologii799.000
165.2Wydział Chemii1.466.700
165.3Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych198.200
165.4Wydział Fizyki1.662.200
165.5Wydział Filozofii i Socjologii187.700
165.6Wydział Geologii303.000
165.7Wydział Geografii i Studiów Regionalnych157.000
165.8Wydział Historyczny534.600
165.9Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki563.300
165.10Wydział Neofilologii122.100
165.11Wydział Nauk Ekonomicznych241.300
165.12Wydział Pedagogiczny126.200
165.13Wydział Polonistyki161.200
165.14Wydział Psychologii286.100
165.15Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji140.200
165.16Wydział Prawa i Administracji49.200
165.17Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich49.500
165.18Wydział Zarządzania107.000
165.19Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego8.000
165.20Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego17.700
165.21Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów62.200
165.22Międzywydziałowy Instytut Studiów Społecznych88.300
165.23Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej13.300
165.24Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego41.700
165.25Centrum Europejskie3.300
165.26Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania11.700
166Uniwersytet Wrocławski3.577.400
166.1Wydział Filologiczny140.500
166.2Wydział Fizyki i Astronomii535.600
166.3Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych222.300
166.4Wydział Nauk Przyrodniczych946.000
166.5Wydział Nauk Społecznych72.300
166.6Wydział Prawa i Administracji60.300
166.7Wydział Chemii1.276.200
166.8Wydział Matematyki i Informatyki324.200
167Uniwersytet Rzeszowski156.800
167.1Wydział Matematyczno-Przyrodniczy136.300
167.2Wydział Socjologiczno-Historyczny20.500
168Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze557.500
168.1Wydział Artystyczny5.000
168.2Wydział Humanistyczny36.000
168.3Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych19.900
168.4Wydział Nauk Ścisłych84.400
168.5Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska69.000
168.6Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji244.000
168.7Wydział Mechaniczny99.200
169Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie4.456.600
169.1Wydział Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej843.400
169.2Instytut Optoelektroniki1.327.900
169.3Wydział Cybernetyki390.800
169.4Wydział Uzbrojenia i Lotnictwa466.700
169.5Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia204 900
169.6Wydział Mechaniczny441.000
169.7Wydział Elektroniki705.100
169.8Instytut Nauk Humanistycznych33.000
169.9Instytut Logistyki43.700
170Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni418.600
170.1Wydział Mechaniczno-Elektryczny216.600
170.2Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego161.300
170.3Instytut Dowódczo-Sztabowy40.700
171Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie941.700
172Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi1.024.200
173Akademia Obrony Narodowej w Warszawie312.900
174Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie22.600
175Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu70.100
176Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie146.000
177Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie241.400
178Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu25.200
178.1Wydział Wojsk Pancernych12.600
178.2Wydział Logistyki12.600
179Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu83.800
180Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie11.600
180.1Wydział Teologiczny11.600
181Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie51.700
181.1Wydział Filozoficzny13.100
181.2Wydział Teologiczny20.200
181.3Wydział Historii Kościoła18.400
182Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie73.000
182.1Centrum Badawcze73.000
183Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo Badawczy w Poznaniu629.300
184Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie276.900
185Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu219.100
186Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie200.300
187Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie306.300
188Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie496.900
189Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie290.200
190Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie125.300
191Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" w Warszawie199.500
192Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie90.700
193Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie4.679.400
194Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku3.059.200
195Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie1.164.300
196Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie495.700
197Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie116.300
198Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie1.624.500
199Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie475.800
200Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie2.253.700
201Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie3.512.400
202Centralne Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie198.000
203Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie1.913.600
204Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie1.703.500
205Instytut Kardiologii w Warszawie2.922.600
206Instytut Leków w Warszawie388.200
207Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu785.900
208Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi2.238.900
209Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie2.821.000
210Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie5.353.300
211Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi757.200
212Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie300.100
213Instytut Matki i Dziecka w Warszawie1.217.200
214Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie560.600
215Instytut Reumatologiczny w Warszawie1.036.900
216Instytut Sportu w Warszawie551.800
217Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie1.041.500
218Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni201.200
219Centralny Ośrodek Techniki Medycznej w Warszawie26.700
220Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie707.500
221Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie1.218.800
222Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie1.563.800
223Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu1.748.000
224Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach3.351.900
225Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie1.162.400
226Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Błoniu4.584.900
227Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach1.401.200
228Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach2.786.000
229Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach3.028.700
230Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach1.252.100
231Instytut Zootechniki w Krakowie4.505.400
232Morski Instytut Rybacki w Gdyni1.369.000
233Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie1.327.000
234Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie766.900
235Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu588.800
236Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu756.600
237Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi109.400
238Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu112.000
239Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie24.100
240Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie47.000
241Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu91.700
242Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż w Warszawie38.700
243Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ogrodnictwa w Warszawie35.100
244Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi62.500
245Instytut Mleczarstwa w Warszawie94.100
246Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie101.400
247Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie65.900
248Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego w Warszawie51.300
249Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie2.673.500
250Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu2.085.900
251Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach154.300
252Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie299.300
253Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu548.700
254Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie1.331.100
255Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie326.200
256Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce469.500
257Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu399.000
258Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych "POLMATEX-CENARO" w Łodzi86.500
259Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "METALPLAST" w Poznaniu46.500
260Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie345.800
261Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu411.300
262Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu129.200
263Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie111.400
264Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "DETRANS" w Bytomiu153.000
265Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny "BELMATEX" w Bielsku-Białej128.400
266Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów "REDOR" w Bielsku-Białej141.300
267Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn "TEKOMA" w Warszawie132.300
268Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowicach60.200
269Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego "HYDROBUDOWA" w Warszawie32.900
270Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET" w Warszawie72.500
271Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" w Warszawie56.500
272Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie46.900
273Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie108.100
274Instytut Maszyn Spożywczych w Warszawie40.200
275Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny "KOPROTECH" w Warszawie83.100
276Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM-OBR" w Warszawie31.900
277Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach47.200
278Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM w Łodzi49.900
279Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach15.600
280Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających "BAROWENT" w Katowicach49.900
281Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach1.800.000
282Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach1.233.300
283Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich "TRICOTEXTIL" w Łodzi475.700
284Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie234.000
285Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi349.100
286Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu243.900
287Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "METALCHEM" w Toruniu356.800
288Instytut Spawalnictwa w Gliwicach451.000
289Instytut Włókiennictwa w Łodzi427.000
290Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi187.700
291Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi158.300
292Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach254.300
293Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie408.000
294Instytut Odlewnictwa w Krakowie752.800
295Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie324.400
296Beskidzki Instytut Tekstylny w Biesku-Białej72.000
297Instytut Przemysłu Gumowego "STOMIL" w Piastowie172.700
298Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi112.700
299Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach130.300
300Instytut Technologii Drewna w Poznaniu205.300
301Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu634.200
302Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie1.486.800
303Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie1.990.600
304Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "BLACHOWNIA" w Kędzierzynie-Koźlu1.309.400
305Instytut Farmaceutyczny w Warszawie577.900
306Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi276.800
307Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach260.800
308Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach295.800
309Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach470.700
310Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie1.136.600
311Instytut Technologii Nafty w Krakowie317.400
312Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku105.200
313Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chemicznych i Chłodniczych "CEBEA" w Krakowie45.300
314Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach198.700
315Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "SIARKOPOL" w Tarnobrzegu87.300
316Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie74.100
317Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu16.500
318Instytut Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu148.000
319Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów "POLATOM" w Otwocku-Świerku19.300
320Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu44.800
321Instytut Elektrotechniki w Warszawie3.075.700
322Instytut Energetyki w Warszawie1.620.300
323Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku821.000
324Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie385.600
325Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie827.800
326Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu486.200
327Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi314.500
328Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej "METROL" w Zielonej Górze235.000
329Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL" w Katowicach121.500
330Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej "COBRABID" w Warszawie198.000
331Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu408.900
332Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie3.686.900
333Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ITME w Warszawie2.756.500
334Instytut Łączności w Warszawie2.764.200
335Instytut Techniki i Aparatury Medycznej "ITAM" w Zabrzu401.800
336Instytut Technologii Próżniowej w Warszawie613.000
337Instytut Tele i Radiotechniczny w Warszawie694.500
338Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP" w Warszawie1.614.300
339Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie1.612.400
340Instytut Maszyn Matematycznych IMM w Warszawie91.000
341Instytut Systemów Sterowania w Chorzowie298.900
342Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi95.100
343Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów w Krakowie152.900
344Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu91.900
345Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów "OBRUSN" w Toruniu44.200
346Główny Instytut Górnictwa w Katowicach3.619.500
347Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie484.000
348Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie4.751.000
349Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG" w Katowicach946.500
350Centrum Mechanizacji Górnictwa "KOMAG" w Gliwicach1.088.400
351Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie1.063.400
352Instytut Lotnictwa w Warszawie3.268.600
353Instytut Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu539.600
354Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie320.500
355Centrum Techniki Okrętowej-Zakład Badawczo-Rozwojowy w Gdańsku410.600
356Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie793.600
357Instytut Górnictwa Odkrywkowego "POLTEGOR-INSTYTUT" we Wrocławiu255.800
358Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie801.600
359Instytut Morski w Gdańsku602.500
360Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie304.500
361Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych "BOSMAL" w Bielsku-Białej190.200
362Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie312.300
363Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" w Krakowie106.500
364Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego "BUDOKOP" w Mysłowicach118.600
365Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku155.500
366Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie994.300
367Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie539.600
368Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie188.200
369Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie1.308.500
370Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" w Gliwicach267.600
371Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu488.900
372Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie709.800
373Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych "MORATEX" w Łodzi334.600
374Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "SKARŻYSKO" w Skarżysku-Kamiennej121.700
375Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie92.300
376Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce727.200
377Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu287.400
378Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku439.900
379Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby MPS w Warszawie170.000
380Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG" w Jaśle60.000"
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.