Zm.: obwieszczenie w sprawie ustalenia wykazu typowych środków pomocniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1996.8.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 1996 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 czerwca 1996 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie ustalenia wykazu typowych środków pomocniczych.

Stosownie do § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1974 r. w sprawie zaopatrywania ludności w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Dz. U. Nr 26, poz. 154 i z 1979 r. Nr 23, poz. 142), w obwieszczeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 sierpnia 1974 r. w sprawie ustalenia wykazu typowych środków pomocniczych (Dz. Urz. MZiOS Nr 18, poz. 78 i Nr 23, poz. 106, z 1975 r. Nr 14, poz. 50, z 1976 r. Nr 3, poz. 9, z 1979 r. Nr 13, poz. 39 i z 1992 r. Nr 1, poz. 1) w załączniku do obwieszczenia "Wykaz typowych środków pomocniczych" wprowadza się zmianę polegającą na dodaniu lp. 15 w brzmieniu:
WYKAZ TYPOWYCH ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
Lp.Rodzaj środkaOkres używalnościOsoba upoważniona do podpisania zlecenia (recepty), zatrudniona w zakładzie przyznającymKryteria przyznawania (medyczne i społeczne)Dostawca (wykonawca)Uwagi
1234567
15a) Pieluchomajtki dla dzieci od lat 3 w ilości do 60 sztuk miesięcznie w cenie do 0,70 zł.1 miesiąclekarze wyznaczeni przez wojewodępacjenci u których w wyniku procesu chorobowego występuje zjawisko nietrzymania moczu i/lub kałuapteka lub inna placówka wskazana przez wojewodędostawca może na życzenie osoby uprawnionej wydać pieluchomajtki inne niż wskazane pobierając różnicę między ceną wskazanej a wydanej pieluchomajtki
b) Pieluchomajtki dla dorosłych w ilości do 60 sztuk miesięcznie w cenie
małe, do 1,90 zł
średnie, do 2,30 zł
duże, do 2,60 zł

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.