Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.113

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 109/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzje w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej

Zarząd Analiz Wywiadowczych Rozpoznawczych - P2

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się co następuje:

1. W załączniku do decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 304) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się liczby porządkowe 218, 384, 403, 423, 443, 588, 683, 697, 762, 849 i 850;
2) liczby porządkowe 3, 15, 21, 47, 52, 60, 71, 78, 85, 112, 143, 147, 152, 156, 158, 174, 182, 188, 203, 251, 259, 272, 282, 291, 305, 312, 335, 387, 393, 395, 405, 412, 430, 466, 472, 473, 485, 515, 521, 537, 541, 542, 554, 566, 574, 592, 620, 621, 631, 637, 639, 642, 656, 671, 681, 696, 711, 734, 737, 738, 741, 745-747, 756, 763, 838, 840, 852, 868, 883 i 899 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
3) dodaje się liczby porządkowe 900-902 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
2. W załączniku do decyzji Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 359) liczba porządkowa 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

L.p.NR KOMPLEKSUWOJEWÓDZTWOPOWIATMIEJSCOWOŚĆOBRĘBY I NUMERY DZIAŁEKMIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
314MAZOWIECKIEGARWOLIŃSKIPILAWA0001 PILAWA dz. 1530/17SZI WARSZAWA
15116MAZOWIECKIENOWODWORSKINOWY DWÓR ZMAZOWIECKI0008-3-02 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 2/20, 2/21, 2/28; 0010-3-04 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 1/5, 1/7, 1,9; 0011-3-05 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 1/23, 1/24, 1/16; 0014-3-08 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 9/1, 16/1, 16/3, 16/4; 0015-3-09 NOWY DWÓR MAZOWIECKI dz. 6/25, 6/26, 6/27, 6/29.SZI WARSZAWA
21134MAZOWIECKIELEGIONOWSKIBIAŁOBRZEGI4 BIAŁOBRZEGI dz. 170/3, 170/171, 207/3; 4 BIAŁOBRZEGI dz. 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 159/3, 160/1, 160/2, 160/3; 4 BIAŁOBRZEGI dz. część 33, część 34SZI WARSZAWA
47315MAZOWIECKIEGARWOLIŃSKIPODEBŁOCIE0017 PODEBŁOCIE dz. 1655/2, 1655/3, 2524; 0017 PODEBŁOCIE dz. 1655/1SZI WARSZAWA
LUBELSKIERYCKIKLETNIAKLETNIA dz. 52
52332WARMIŃSKO-MAZURSKIEPISKISZEROKI BÓRSNOPKI dz. 2/8, 2/49, 2/50, 2/48; SNOPKI dz. 1176, 1177, 178, 1179, 1192, 1193, 1194, 1195, 1207, 1208, 1209, 225, cz. 236, 224/1, 224/2RZI OLSZTYN
60401PODLASKIEM.SUWAŁKISUWAŁKI9 SUWAŁKI dz. 32189/12, 32963/43, 32963/44RZI OLSZTYN
71496MAZOWIECKIEOSTROWSKIKOMOROWO0001OSTRÓW MAZOWIECKA dz. 72, 292; 0012 KOMOROWO dz.: 1941/13;

część1941/16; 1941/18; 1941/19; 1941/24; 1941/25; 1941/30; 1941/31;1941/32; 1941/33, 1941/34; 2002/1; 2002/3; 2004; 2006/3; 2006/4

SZI WARSZAWA
78550DOLNOŚLĄSKIEBOLESŁAWIECKIDOBRE N/KWISĄ0010 ŚWIĘTOSZÓW dz.: 398/1; 399/1; 400/1; 401/1; 421; 422; 423; 443; 444; 445;462/508; 463/506;RZI ZIELONA GÓRA
LUBUSKIEŻAGAŃSKIKARLIKI0003 m. ŻAGAŃ

dz.3933,3934,3840/2,3841/2,3958,3959, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, część 3836, część 3837, 3845, 3846, 3847, 3851, 3852, 3853, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3878, 3879, część 3887, 3888, 3889, 3892, 3902, część 3903, część 3904, 3915, 3916;

0002 CZERNA dz. część 930, część 931, część 945, 946, 974, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, część 988, część 999, 1000, część 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1070, 1071; 0004 DOBRE n/KWISĄ dz. 417\1, 447\1, 447\2,447\3, 447\4;

0004 DOBRE n/KWISĄ dz. 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417\2, 418, 419, 420, 421, 429, 430, 431, 432, 433; 434, 435, 436, 437, 446, 448;

0011 ŁOZY dz. 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 554, część 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, część 571, 575, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, część 638, część 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, część 680;

0018 TRZEBÓW dz. 352, 353; 0018 TRZEBÓW dz. 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 331, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 354; 0010 ŻAGANIEC dz. 265, 285, 286, 297, 298, 299, 300

85590WARMIŃSKO-MAZURSKIEPISKIBEMOWO PISKIEBEMOWO PISKIE dz. 429, 430, 431, 432, 433, 455, 20/42, 457/4, 457/5, 458, 459, 460, 461, 462, 496, 497, 498/2, 499, 500, 501, 502, 503, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537;

DRYGAŁY dz. 3434, 3435, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477/1, 3477/2, 3478, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519/1, 3519/2, 3520/1, 3520/2, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566/1, 3566/2, 3567/1, 3567/2, 3568/1, 3568/2, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640/1, 3640/2, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685/1, 3685/2, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747/1, 3747/2, 3748/1, 3748/2, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759/1, 3759/2, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835;

RUDA dz. 2/1, 43, 44/1; WIERZBINY dz. 71/2, 74/3, 75/2, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 386/1, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418/1, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 część, 428/2, 429/1, 430/1, 431/1, 432/1, 433/1, 434/1, 435/1, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 464/1, 465/1, 466/1, 467/1, 468/1, 469/1, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3072, 3073/2, 3076/3, 3077/2, 3078/3, 3079/2, 3080/3, 3081/2, 3082/4, 3083/3, 3084/2, 3085/2, 3086/3, 3087/3, 3088, 3089/2, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 483/8, 483/9, 485

RZI OLSZTYN
112731WARMIŃSKO-MAZURSKIESZCZYCIEŃSKILIPOWIECLIPOWIEC dz. 156/2, 157/17, 157/19, 157/20, 157/21, 161/10, 161/11RZI OLSZTYN
143951MAZOWIECKIEM.SIEDLCESIEDLCE98 SIEDLCE dz. 1/9, 1/10, 1/11, 41/30, 41/31, 41/32, 41/43, 41/47, 41/49, 41/51SZI WARSZAWA
147969LUBELSKIEBIALSKIROSKOSZ30-ROSKOSZ dz. 278/1, 278/2, 388/1, 388/2, 388/3,387/33RZI LUBLIN
1521005MAZOWIECKIEMIŃSKISULEJÓWEK0027-27 SULEJÓWEK dz. 14/4, 14/5, 14/10, 14/11, 14/37; 0027-27 SULEJÓWEK dz. 1/4, część 15/3, część 16/4SZI WARSZAWA
1561018MAZOWIECKIEM.ST. WARSZAWAWARSZAWA8-01-01 WARSZAWA dz. część 1/5SZI WARSZAWA
MAZOWIECKIEMIŃSKISULEJÓWEK0027-27 SULEJÓWEK dz. część 16/1, część 16/4
MAZOWIECKIEWOŁOMIŃSKIZIELONKAOBRĘB LEŚNY ZIELONKA dz. oddz. leśne 4; 5; 7; 10; 11b-h; 12b-h; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19a-k; 20a-f; h-I; 21; 22; 23a; b; d; g; i-n; 24d-j; m; 25d-j; n-r; x-b';26; 27a-l; 29-34; 35a;b;c;41ab; 42a; c-h; I; 43; 48; 56a-i; 57- 66; 67a-x; 68-72; 73a-d; 88f-h; k-m; 89-9; 94a-r; t; w; 95a-k; 96; 97a-c; f; g; 98a-o; r-a; 99; 100; 101a-j; l; n-r; 104a-g; 104j,k; ; 105a-z; 123b-m; 123,. p-y; 124a-l; 124m-r; 125a-j; 125 k, l; 126a-d, i-n; 127j,l-b; 128f; g; o-w; 129b-h;j-y; 130a-g; 131; 133a-i; 134a-d, h-z, a'-z'; 134f, g; 135a-f; 135g-m',o'; 139a-w; 139x-h'; 140a-g'; 140h'-o'; 141a-c; 141d-g; j-c'; 141h-j; 141f', h', i'
1581023MAZOWIECKIEMIŃSKIMIŃSK MAZOWIECKI0001 MIŃSK MAZOWIECKI dz. 1232/4, 1232/6, 1232/9, 1232/10, 1232/11, 2416/43, 2416/44, 2417/62SZI WARSZAWA
1741145ZACHODNIO-POMORSKIEDRAWSKIZŁOCIENIEC3 ZŁOCIENIEC dz. 1/11; 3 ZŁOCIENIEC dz. 238/4; 7 ZŁOCIENIEC dz. 6/2RZI SZCZECIN
1821165KUJAWSKO-POMORSKIEM.BYDGOSZCZBYDGOSZCZ75 dz. 14/57, 14/58, 14/59, 14/60, 14/61, 14/62, 14/63, 14/64, 14/65, 14/66, 14/67, 14/81, 14/82, 14/89, 14/90, 17/68, 17/69, 17/70, 17/71, 17/72, 17/73, 17/74RZI BYDGOSZCZ
1881217ZACHODNIO-POMORSKIEDRAWSKICYBOWOCYBOWO dz. 1128/33; 1128/25; 0082 CYBOWO dz. 447/1; 448/1; 448/2; 469/1; SUCHOWO dz. 1121/6RZI SZCZECIN
2031292POMORSKIECZŁUCHOWSKICZARNE49 CZARNE dz. 5/3, 5/4, 5/8RZI GDYNIA
2511712ZACHODNIO-POMORSKIEGRYFICKIPOGORZELICA07 POGORZELICA dz. 23/2, 24;,25, 26, część 32, część 33, 34, część 35, część 36, część 37, część 43/1, część 44, część 45, część 46, część 47; 2 MRZEŻYNO dz. część 22, 23/1, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, część 27RZI SZCZECIN
2591798POMORSKIEM.SŁUPSKSŁUPSK20 SŁUPSK dz. 21, 584/3, 585/2RZI GDYNIA
2721887ZACHODNIO-POMORSKIEM.SZCZECINSZCZECIN22 ŚRÓDMIEŚCIE dz. 3/6; 3/7RZI SZCZECIN
2821922ZACHODNIO-POMORSKIEPOLICKISZCZECINWOŁCZKOWO dz. 254, 254/1, 255, 258, 259, 436/1, 436/2, 437/2, 438, 439, 440, 441, 437/1RZI SZCZECIN
M.SZCZECINSZCZECIN4 POGODNO dz. 1/13, 1/24, 1/25, 1/33, 1/34
2911964ZACHODNIO-POMORSKIEŚWIDWIŃSKIŚWIDWIN0003 ŚWIDWIN dz. 3/186, 3/188, 3/189, 3/192, 3/193, 3/196, 3/216, 3/217, 3/218RZI SZCZECIN
3052022KUJAWSKO-POMORSKIEM. TORUŃTORUŃ19 dz. 6/4, 6/5, 8/4, 8/8, 8/9, 7/4, 7/5, 6/2, 8/6, 8/7, 7/2, 1/138, 1/139, 1/140, 1/141; 55 dz. 174/1, 23/1, 23/2, 171, 162/1, 163, 175, 170, 169/2, 347, 354, 352/2, 351/2, 357RZI BYDGOSZCZ
3122069KUJAWSKO-POMORSKIEM.TORUŃTORUŃ71 dz. 756, 766, 767, 762, 763, 768, 759; 72 dz. 342, 365, 360, 363, 344, 361, 364, 362, 343, 345, 346/1, 346/3, 346/4; 75 dz. 1/70, 1/71, 1/45, 3RZI BYDGOSZCZ
TORUŃSKIBRZOZABRZOZA dz. 282/4
3352321WIELKOPOLSKIEJAROCIŃSKIJAROCINJAROCIN dz. ark. m. 25 - 63; 62; 65/2; 66/2; 68; 64/2; 67; 71/2WZI POZNAŃ
3872798LUBUSKIEŻAGAŃSKIŻAGAŃ1 m. ŻAGAŃ dz. 3839; 3840; 3841; 3846; 3847; 3848; 3849; 3850; 3852; 3853; 3856; 3857; 3858; 3859; 3861; 3862; 3878; część 3880; 3864; 3869; 3863; 3889; GRYŻYCE dz. 343; 344; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 353; 354; 357; 358;RZI ZIELONA GÓRA
ŻARSKIŻAGAŃMARSZÓW dz. 263, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 303, część 310, 311, 312, 314; OLSZYNIEC dz. 280, 281, 282, 283, 284, 285, część 286, część 287, 288
3932827DOLNOŚLĄSKIEM. WROCŁAWWROCŁAWKOWALE dz. 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7RZI WROCŁAW
3952837DOLNOŚLĄSKIEM. WROCŁAWWROCŁAWSTRACHOWICE dz. 1/134; 1/44; 1/60; 1/61RZI WROCŁAW
4052901DOLNOŚLĄSKIEKŁODZKILĄDEK ZDRÓJ0002 STARY ZDRÓJ AM 10 dz. 315/2, 297RZ WROCŁAW
4122922LUBUSKIESULĘCIŃSKIWĘDRZYN0064 GRABÓW dz. 4388; 4389; 4398; 4390; 0065 KORYTA dz. 9137;

0042 MAŁUSZÓW dz. 201; 0042 MAŁUSZÓW dz. 4321\1; 4321\2; 4347\2; 4347\3; 4362\1; 4363\1; 4364\1; 4365\1; 4366\1; 4367\1; 4368\1; 4368\2; 4369\1; 4379\1; 4379\2; 4380; 4381; 4382; 4383; 4384; 4385\1; 0050 TRZEMESZNO dz. 4009\4; 4009\5; 4010\1; 4010\2; 4010\4; 4010\5; 4010\6; 4011\1; 4011\2; 4027; 4028\1; 4028\2; 4029\2; 4030; 4031; 4032\1; 4032\2; 4033\1; 4033\2; 4034; 4035; 4051\1; 4052\2; 4053; 4054; 4055; 4056; 4057; 4058; 4059\1; 4059\2; 4060; 4061; 4062; 4063; 4079; 4080; 4081; 4082; 4083; 4084; 4085; 4086; 4087; 4088; 4089; 4090; 4091; 4092; 4115; 4116\1; 4117; 4118; 4119; 4120; 4121; 4122; 4123; 4124; 4125; 4126; 4127; 4128; 4129; 4130; 0051 TURSK dz. 4287;

0074 WALEWICE dz. 4; 6; 7; 0074 WALEWICE dz. 4379\3; 4386; 4387; 4393; 4394; 4395; 4396; 4397; 4404; 4405; 4406; 4407; 4408; 4409; 4410; 4411\1; 4411\2; 4420; 4421; 4422; 4423; 4424; 4425; 4426, 4427; 4432\1; 4433; 4434; 4435; 4436;

0052 WIELOWIEŚ dz. 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 0052 WIELOWIEŚ dz. 4154; 4155; 4156; 4157; 4158; 4159; 4160; 4161; 4162; 4163; 4164; 4165; 4166; 4167; 4168; 4169; 4170; 4171\1; 4171\2; 4172\1; 4172\2; 4173\1; 4173\2; 4174\1; 4174\2; 4183; 4184; 4185; 4186; 4187; 4188; 4189; 4190; 4191; 4192; 4193; 4194; 4195\1; 4195\2; 4196\1; 4196\2; 4197; 4198; 4199; 4200; 4201\1; 4202\1; 4203\2; 4203\3; 4204\1; 4204\2; 4205; 4206; 4207\1; 4220; 4221\1; 4221\2; 4222; 4223; 4224; 4225; 4226; 4227; 4228; 4229; 4230; 4231; 4232; 4233; 4234; 4235; 4236\1; 4236\2; 4236\3; 4237; 4238; 4239; 4240; 4241;4242; 4243; 4244; 4245\2;4245\4; 4245\5, 4245\6; 4246\1; 4246\2; 4246\3; 4247\1; 4247\2; 4255\1; 4255\2; 4256; 4257; 4258; 4259; 4260; 4261; 4262; 4263; 4264; 4265; 4266\1; 4267\1; 4268; 4269; 4270; 4271; 4272; 4273; 4274; 4275; 4276;4277; 4278; 4279; 4280; 4281; 4282; 4283; 4284; 4285\1; 4286\1; 4295\1; 4295\2; cz.4296\12; 4297\1; 4298\1; 4299; 4300; 4301; 4302; 4303; 4304; 4305; 4306; 4307; 4308; 4309; 4310;

4311; 4457; 4458; 4459; 4460; 4461; 4462; 4318; 4463; 4320; 4322\1; 4323\1; 4324\1; 4325\1; 4326\1; 4327\1; 4329; 4330; 4331; 4332; 4333; 4334; 4335; 4336; 4337; 4338; 4339; 4340; 4341\1; 4341\2; 4342; 4343; 4344; 4345; 4346\1; 4346\2; 4351\2; 4352; 4353; 4354; 4355\1; 4355\2; 4356\2; 4356\3; 4357\2; 4357\3; 4358\1; 4358\2; 4359\1; 4360\2; 4361\2; 4370; 4371; 4372; 4373; 4374\1; 4375\1; 4376\1; 4377; 4378; 4412; 4413; 4414; 4415; 4416; 4417; 4418; 4419; 4428; 4429; 4430; 4431\1; 4437\1; 4438\1; 4439\1; 4440\1; 4465; 9001; 9002; 9003; 9004; 9005; 9006; 9007\1; 9008\1; 9014; 9015; 9016; 9017; 9018; 9019; 9026; 9027; 9028; 9029\2; 9030\1; 9031\1; 9033; 9034\1; 9034\2; 9040\3; 9040\4;9040\5; 9330; 447; 448; 449; 445; 446; 9043; 9331; 444;

0054 ŻUBRÓW dz. 620; 618; 103\1; 104\1; 105\1; 106\1; 99\3; 139\4; 139\5; 139\6; 99\8; 139\3; 139\14; 621 0054 ŻUBRÓW dz. 4016; 4017\1; 4022; 4023; 4024\1; 4025\1; 4026\7; 4036; 4037; 4038; 4039; 4040; 4041\1; 4042; 4043\1; 4043\2; 4043\3; 4044; 4045; 4046; 4047, 4048; 4064; 4065\1; 4065\2; 4065\4; 4065\5; 4065\6; 4065\7; 4065\8;4065\9; 4072; 4073; 4074; 4076; 4093; 4094; 4095\2; 4095\3; 4096\2; 4096\3; 4097; 4098; 4099\2; 4099\5; 4099\6; 4099\7; 4100; 4101\1;;4101\4; 4101\5; 4101\3; 4102\4; 4102\1; 4102\2; 4102\3; 4103\2;; 4104\2; 4105\2; 4106\2; 4131; 4132; 4133; 4134\1; 4135\1; 4135\2; 4135\3; 4135\4;4135\6; 4135/7; 4136; 137\5; 4137\3; 4137\4; 4137\5; 4137\6; 4137\7; 4137\8; 4137\9; 4138; 4139\7; 4139\8; 4139\9; 4139\10; 4139\11; 4139\12; 4139\13; 4140\1; 4140\2; 4141; 4142; 4143; 4175\1; 4175\2; 4176\1; 4176\2; 4177\1; 4177\2; 4178\1; 4178\2; 4179\1; 4180\1; 4180\2; 4181\1;4181\3; 4182\1; 4182\2; 4598; 4617; 4619; 4612; 4066; 4067 4068; 4069\6; 4069\9; 4069\10, 4069\11, 4069\14; 4070; 4071;

RZI ZIELONA GÓRA
ŚWIEBODZIŃSKIWĘDRZYN0002 JEMIOŁÓW dz.100/1,103/1,147,149,151/1,152/1,489,490,491; 0002 JEMIOŁÓW dz. 322\3, 322\4, 323\3, 323\4, 324\2, 325\2, 326\2, 327\3, 439\2, 440\2, 328\3, 348\1, 349\1, 350, 351\1, 431\2, 432\3, 432\4, 432\5, 437\2, 438\2, 136\1;0006 ŁAGÓWEK dz. 8\10, 8\11, 8\2, 8\9, 20\3, 21\1, 22\1, 30\2, 31\2, 32\1, 38\4, 39\5, 39\6, 45\2, 0009 SIENIAWA dz. 40\4, 44\2, 45\3, 46\4, 50\7, 49\4, 350, 496, 497, 498;
4302999LUBUSKIEŻAGAŃSKIŻAGAŃ1 m. ŻAGAŃ dz. 3956RZI ZIELONA GÓRA
4663309MAŁOPOLSKIEM.KRAKÓWKRAKÓW16 ŚRÓDMIEŚCIE dz. 203/59, 217/14, 217/15RZI KRAKÓW
4723344MAŁOPOLSKIEM.KRAKÓWKRAKÓW45 KROWODRZA dz. 184/7, 184/9, 184/10, 185/4RZI KRAKÓW
4733345ŚWIĘTOKRZYSKIEM.KIELCEKIELCE - BUKÓWKA24 KIELCE dz. 1910/3; 31 KIELCE, dz. 41/3, 41/5, 41/21, 41/23; 32 KIELCE dz. 94/2, 1111/1, 1111/7RZI KRAKÓW
4853448MAŁOPOLSKIEM.KRAKÓWKRAKÓW34 KROWODRZA dz. 1/1, 1/2RZI KRAKÓW
KRAKOWSKIMODLNICZKAMODLNICZKA dz. 965/50, 965/61, 965/93, 965/94, 965/96, 965/137, 965/139, 965/140, 965/141, 965/142, 965/145, 965/146, 965/153
5153789MAZOWIECKIE M.ST.WARSZAWAWARSZAWA8-01-01 Warszawa, dz. 7; część dz. 1/5SZI WARSZAWA
MAZOWIECKIEMIŃSKISULEJÓWEK0027-27 SULEJÓWEK dz. część 16/4
MAZOWIECKIEWOŁOMIŃSKIZIELONKA5-60-02 ZIELONKA dz. 305, (oddziały leśne 136a-f, 137a-b",138d)
5213856DOLNOŚLĄSKIETrzebnickiWrocław-RakówKRYNICZNO AM 2 dz. 199/14, 199/15RZI WROCŁAW
5374011POMORSKIEM. GDYNIAGDYNIAGDYNIA, KM 55 dz. 803/734RZI GDYNIA
5414033POMORSKIEM.GDYNIAGDYNIAGDYNIA, KM 2L dz. 267/2, 268; GDYNIA, KM 98 dz. 188/8, 189/8, 198/8, 167/8, 199/8, 200/8RZI GDYNIA
5424039POMORSKIEM.GDYNIAGDYNIAGDYNIA, KM 62 dz. 324/7RZI GDYNIA
5544101POMORSKIEPUCKIHELHEL dz. część 28/18, 29/11, 30/20, 32/23, część 32/27, 32/28, 32/29, 32/33, 32/36, 32/39, 32/41, 32/42, 32/45, 32/46, 32/47, 44/5, 47/1, 48/13, 48/23, 48/25.RZI GDYNIA
5664171POMORSKIESŁUPSKIUSTKALĘDOWO dz. 92/3, 116/3, 346, 348, 349, 350, 357/1, 357/5, 357/8, 357/9, 357/10, 357/11, 357/19, 357/20, 357/22, 357/23, 357/24, 359, 365, 358/9, 86/8, 87/1, 88/1, 89/4, 89/5, 90/6, 91/6, 92/5, 92/7, 93/1, 93/3, 370, 111/4, 111/5, 111/6, 111/7, 111/8, 112/4, 112/5, 112/6, 113/2, 113/3, 114/3, 115/5, 116/4, 117/4, 117/5, 120/3RZI DGYNIA
5744214LUBUSKIEMIĘDZURZECKIMIĘDZYRZECZ2 m. MIĘDZYRZECZ dz. 646/6; 586/2RZI ZIELONA GÓRA
5924388ZACHODNIO-POMORSKIEM. ŚWINOUJŚCIEŚWINOUJŚCIE0013 OGNICA działka 22; 17 ŚWINOUJŚCIE-PRZTÓR działki: część 207, część 208, część 209, 210, 211, 212, 213, część 214/2 część 215, 234, 235, część 184, 185/2, 186/2, 187/2.RZI SZCZECIN
6204622LUBUSKIEŻAGAŃSKIŻAGAŃGRYŻYCE dz. 366RZI ZIELONA GÓRA
6214630POMORSKIEPUCKIOSŁONINOOSŁONINO dz. 159/3, 161/3, część 224/3, część 225/2, 481RZI GDYNIA
6314699MAZOWIECKIEM.ST.WARSZAWAWARSZAWA7-03 WARSZAWA dz. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/36, 6/37, 6/38, 6/39, 6/40, 6/41, 6/42, 6/43, 6/44, 6/45, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/50, 6/51, 6/52, 6/53, 6/54, 6/55, 6/61, 6/62; 7-04 WARSZAWA dz. 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, część 12/14, 12/15, 12/16, 12/17; 7-05 WARSZAWA dz. część 35/5, część 35/6, część 35/7, część 35/8, część 35/9, część 35/10, część 35/11, część 35/12, część 35/13, część 35/14SZI WARSZAWA
6374831POMORSKIEWEJHEROWSKISTRZEPCZOSIEK dz. 317/1, 317/2, 317/3, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, część 332, część 333, 336, 337, 338, część 339, 342; TĘPCZ dz. 263, część 264, 269, 270, 271, 272, 273, część 275, część 277, 286RZI GDYNIA
6394834DOLNOŚLĄSKIEM.WROCŁAWWROCŁAWPARTYNICE dz. 1/91RZI WROCŁAW
6424883LUBUSKIEMIĘDZYRZECKIMIĘDZYRZECZKĘSZYCA dz.: część 2220, część 2221, część 2218, część 2219, część 2220, część 2221, część 2222, część 2223/2, część 2224/2, część 2225/4, część 2226/2; NIETOPEREK dz. 318/5, 318/10, 318/11, 316/19, 316/22, 367; NIETOPEREK dz. 2316/35, 2316/52, 2316/44; ŚW.WOJCIECH dz. 325/1RZI ZIELONA GÓRA
6565013ZACHODNIO-POMORSKIEGRYFICKIMRZEŻYNO0022 MRZEŻYNO 2 dz. 8/2, 358/10, 358/12, 358/22, 358/23, 358/18, 358/20, 6/5, 6/6, 10/1, 10/3; 0022 MRZEŻYNO 2 dz. 7/4; 7/6; 8/1; 9/1; 9/2; 9/3RZI SZCZECIN
6715253POMORSKIEPUCKIKOSAKOWOKOSAKOWO dz. 94, 97, 98, 101/1, 101/2, 103/1, 103/2, 103/3RZI GDYNIA
6815444WIELKOPOLSKIESŁUPECKIPRZYBRODZINPRZYBRODZIN ark. m. 1, dz. 150/6, 47/30, 45, 37.WZI POZNAŃ
6965609MAŁOPOLSKIEOŚWIĘCIMSKILIBIĄŻBOBREK dz. 1198/18, 1198/19, 1198/20RZI KRAKÓW
7115799LUBUSKIEM. ZIELONA GÓRAZIELONA GÓRA13 m. ZIELONA GÓRA dz. 514RZI ZIELONA GÓRA
7346000KUJAWSKO-POMORSKIEM.BYDGOSZCZBYDGOSZCZ123 dz. 11, 17-21, 25, 26, 30, 33, 35-37, 39-64, 65/1, 65/2, 66, 69/1, 69/2, 70, 76-84, 86/1, 86/2, 86/3, 87/1, 87/2, 87/3, 88/1, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 90/3, 91/1, 91/2, 91/3, 92/1, 92/2, 92/3, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/2, 94/3, 95/1, 95/2, 95/3, 97-105, 107-109, 32/3, 34/1, 38/2, 50/1, 75/1, 85/8, 96/5, 96/6, 96/7, 14/3, 12/27, 106/4, 110/4, 112/4, 114/7, 114/8, 114/9, 114/13, 114/14,117/1, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 27, 67/1, 10/3, 115, 116RZI BYDGOSZCZ
BYDGOSKIBIAŁE BŁOTAdz. 2035, 2036, 891/5, 951, 855/2, 871/13, 871/14, 876/13, 876/14, 878/7, 2095, 9/8 LPB, 19/2 LPB, 20/2 LPB, 21/2 LPB, 21/3 LPB, 22/2 LPB, 22/3 LPB, 23/2 LPB, 23/3 LPB, 45/1 LPB, 45/2 LPB, 46/1 LPB, 46/2 LPB, 46/3 LPB, 47/1 LPB, 47/2 LPB, 47/3 LPB, 66/3 LPB, 66/4 LPB, 66/5 LPB, 66/6 LPB, 66/7 LPB, 67/3 LPB, 67/4 LPB, 67/5 LPB, 67/6 LPB, 67/7 LPB, 67/8 LPB, 67/9 LPB, 70/2 LPB, 129/5 LPB, 130/9 LPB, 130/10 LPB, 148/1 LP, 149/4 LP, 149/6 LP, 189/1LP, 190/1 LP, 1971
7376007MAŁOPOLSKIEM. KRAKÓWKRAKÓW47 KROWODRZA dz. 41, 79/4RZI KRAKÓW
KRAKOWSKIBALICEBALICE dz.537/27, 537/51, 537/56, 537/89, 537/90, 537/91, 561/1, 561/2, 561/4, 561/6, 695; MNIKÓW dz. 404/2, 405/2, 406/2, 407/1, 408/1, 409/1; MORAWICA dz. 963/2, 964/5, 965/1, 965/2, 966/2, 967/2, 968/2, 1768/1, 1768/2
7386009ZACHODNIO-POMORSKIEWAŁECKIMIROSŁAWIEC0034 MIROSŁAWIEC 34 dz. 8546/6; część 8547/2; 0034 MIROSŁAWIEC 34 dz. 8536/3; 0127 MIROSŁAWIEC 127 dz. 530/2; 3/3; 21/3; 39/17; 39/10; część 523/3; 523/2; 511/9; 512/5; 519/6; 169; 511/8; 512/6; 518/4; 115/2; 115/4; 511/7; 519/5; 537/4; 524/2; 524/3; 540/9, 3/8; 20/3; 21/9; 3/13; 3/12; 21/11; 27/8, część 530/3; część 537/3; część 538/3; 538/4; część 517/1; 518/6; 540/15; część 540/16; część 540/17; część 541; 539/4; 523/4; 523/8; część 524/4; część 525/1; ŻEŃSKO dz. 19/7, 19/10RZI SZCZECIN
DRAWSKIŻABIN0063 ŻABIN dz. 427; GARBOWO dz. 128, 132
7416015WIELKOPOLSKIEGNIEŹNIEŃSKIPOWIDZRUCHOCIN AM 4 dz. 295/7; 295/33; 295/42; 295/43; 295/44; 295/45; 295/46; 295/47; 295/48; 295/49; 295/35; 295/36; 295/37; 295/38; 295/39; 295/2; 295/4; 295/10; 295/17; 295/18; 295/19; 295/20; 295/21; 295/24; 295/5; 295/11; 295/8; 295/13; 295/15; 295/23; 295/40; 295/41WZI POZNAŃ
SŁUPECKIPOWIDZPOWIDZ AM 3 dz. 301/1; 301/4; POLANOWO AM 3 dz. 15/2; 15/4; 15/6; 15/10; 15/11; 15/13; 15/14; 15/15; 15/16; 15/17; 15/18; 15/19; 15/20; 15/21; 21/3; 15/3; 15/5; 15/8; 15/9; 15/12; AM 4 dz. 3/2; 3/4; 3/6; 3/7; 3/8; 3/10; 3/12; 3/13; 3/14; 3/15; 3/16; 3/17; 3/19; 3/22; 3/22; 3/23; 3/24; 3/25; 217/1; 3/5; 3/9; 3/11; 3/18; 3/20; 217/2; AM 6 dz. 2; 3; 4; 5; SKĄPE AM 1 dz. 1/1; 1/2; AM 2 dz. 57; 91/1; 91/3; 91/5; 91/6; 91/9; 91/10; 91/11; 91/12; 91/13; 91/2; 91/4; 91/8; AM 3 dz. 113/2; 99/1; 99/2; 113/1; BABIN AM 1 dz. 23;124; BABIN OLĘDRY AM 1 dz. 63; 65; 87; 99; 100; AM 2 dz. 187; 192; 198; 229; NIEZGODA AM 1 dz. 72; 73; 107; 150
7456030ŁÓDZKIEPABIANICKIBARYCZ1- BARYCZ dz. 692RZI BYDGOSZCZ
ŁASKIGUCIN10- GUCIN dz. 3.449/1, 3.256/3, 3.260/1, 3.258/3, 3.258/4, 3.258/5, 3.254/1, 3.254/3, 3.255/2, 3.255/1, 3.259/2, 3.259/4, 3.260/2, 3.262/2, 3.258/11, 3.258/12, 3.258/8, 3.258/9, 3.258/10, 3.256/4, 3.256/5, 3.256/2, 3.257/3, 3.257/4, 3.257/5, 3.257/6, 3.257/7, 3.261/3, 3.261/4, 3.261/2, 3.254/5, 3.254/6, 3.255/3, 3.255/5, 3.255/7, 3.255/8, 3.262/6, 3.262/7, 3.262/4, 3.262/5, 3.259/1, 3.259/5; 10-ŁASK dz. 1; 13-ŁASK dz. 12/1; 15-ŁASK dz. 27; 5-CZESTKÓW A dz. 579/3, 579/4, 579/5, 579/6, 579/7; 23-TEODORY dz. 3,164/1; 12-MAURYCA dz. 74, 104; 16-OSTRÓW dz. 224; 26-WOLA ŁASKA dz. 154, 243, 250/1.
7466031MAZOWIECKIEMIŃSKIJANÓW0020 JANÓW dz. 535/2, 535/6, 535/8, 535/9, 326, 336, 306/1, część 301/1, część 302/1, część 323, część 325; 0020 JĘDRZEJÓW STARY dz. 314/2, 365/2, 366/2, 367/2, 368/2, 369/1, 370/1, 371, 372/2, 373/2, 374/1, 375, 376/1, 377/2, 378/2, 379/1, 380/1, 381/2, 382/2, 383/2, 384/1; 0022 KAROLINA dz. 613/1, 617/1, 620/1, 624/1, 626/1, 628/1, 630/1, 633/1, 635/1SZI WARSZAWA
7476033POMORSKIEM.GDYNIAGDYNIAPOGÓRZE m. GDYNIA KM 19 dz. 964/5; KM 16 217/6, 221/4, 221/5, 221/6, 221/7, 1065/6, 1065/10, 1065/13, 1065/14, 1065/16, 1066/4, 1066/5, 1066/6, 1066/7, 1066/78, 1066/79; POGÓRZE m. GDYNIA KM 21 dz. 201, 202, 964/12; POGÓRZE m. GDYNIA KM 22 dz. 211; POGÓRZE m. GDYNIA KM 12 dz. 767/1; POGÓRZE m. GDYNIA KM 18 dz. 964/5, 964/9; GDYNIA KM 35 dz. 12/5, 14/6, 16/7RZI GDYNIA
PUCKIKOSAKOWOKOSAKOWO KM 2 dz. 114, 116, 117/1, 295, 115/7, 118/5, 123; KOSAKOWO dz. 97, 101, 104/2, 108; POGÓRZE KM 16 dz. 213/17, 213/18, 213/19, 213/20, 213/23, 213/24;POGÓRZE KM 19 dz. 1090/1, 1090/2, 1091/2, 1091/3, 1091/4, KM 1 dz. 207, 210, 216/2, 216/9, 216/10, 216/11, 216/12, 216/5, 216/13, 216/14, 216/15, 216/16, 216/17, 216/18, 217/8 221/3, 221/4, 218/30, 218/31, KM 16 dz.1034, 1037 1040, 1041/3, 1041/4, 1066/4, 1066/6; PIERWOSZYNO KM 1 dz. 27/5, 27/6, 94/1, 94/2, 94/3, 96; PIERWOSZYNO KM 2 dz. 101/2; PIERWOSZYNO KM 5 dz.140/1, 140/2, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 146/3; PIERWOSZYNO KM 6 dz. 97/3, 97/4, 97/5, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/7, 155/1, 156/1, 157, 158/1, 159/1, 161/1, 161/2, 162/2, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, KM 6 dz. 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 97/6, 97/7, 177/4, 177/5, 177/7, 177/9, 177/10, 182/10, 182/12, 182/13, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 203/1, 203/2, 213/17, 213/18, 213/19, 213/20, 213/23, 213/24, KM 1 dz. 155/2, 156/2, 159/2, 160, 204; PIERWOSZYNO KM 7 dz. 169, 173/1, 173/2, 175/1, 175/2, 179, 180/1, 180/2, 182/4, 205; MOSTY KM 5 dz. 847/1, 856, 857/1, 864/1, 882/1
7566051LUBELSKIERYCKIDĘBLIN1 BOBROWNIKI dz. 2983/2, 2983/3, 2880/2, 2880/3, 3350/6, 2877/1, 2868/28961, 2915/2, 2915/3, 2899/2, 2899/3, 2898/2, 2941/2, 2941/3, 2974/2, 2974/3, 2969/2, 2969/3, 2965/2, 2965/3, 2979/2, 2979/3,2920, 2937, 2970, 2971, 3350/1, 2958, 2907, 2903, 2933, 2885, 2890, 2891/5, 2895, 2896, 2936, 2978, 2980, 2982, 2891/4, 2894/3, 2902, 2868/28943, 2868/2895, 2977; 1 DĘBLIN dz. 957/17, 4080/16, 4080/17, 4080/111, 4080/98, 4080/124, 4080/126, 4080/112, 4080/113, 4080/27, 4080/70, 4242/1, 4247, 4242/3, 4248, 4249, 4252/2, 4252/3, 4252/6, 4244, 4246; 7 NADWIŚLANKA dz. 164/5, 365.RZI LUBLIN
7636091ŁÓDZKIETOMASZOWSKILUBOSZEWY18-LUBOSZEWY dz. 578/6; 6-GLINNIK I dz. 154/10, 154/14, 154/16, 154/7, 156/1, 158/6, 160, 162, 163, 166; 6-GLINNIK I dz. 154/3, 155/1, 157, 159, 161, 164, 165, 167; 7-SPAŁA dz. 59; 8-GLINNIK NOWY dz. 71/3, 71/4, 75, 78/1, 79/1.RZI BYDGOSZCZ
8388156ŁÓDZKIEM.ŁÓDŹŁÓDŹP-17-ŁÓDŹ dz. 34/3, 41/2, 41/3, 41/4, 41/7, 41/12, 41/14, 41/22; P-17-ŁÓDŹ dz. 41/6RZI BYDGOSZCZ
8408209ZACHODNIO-POMORSKIEM.KOSZALINKOSZALIN28 KOSZALIN dz. 398/4, 400; 30 KOSZALIN dz. 2/4, 4; 45 KOSZALIN dz. 15, 30RZI SZCZECIN
8528602MAZOWIECKIELEGIONOWSKILEGIONOWO63 LEGIONOWO dz. 1/767, 1/838, 1/839SZI WARSZAWA
8688628MAZOWIECKIEM.ST.WARSZAWAWARSZAWA3-00-75 WARSZAWA dz. 10, 14; 3-00-75 WARSZAWA dz. 5/9, część 19, 20/3SZI WARSZAWA
8838649MAZOWIECKIEM.ST.WARSZAWAWARSZAWA1-01-03 WARSZAWA dz. 25/1, 30/4, 30/7; 5-05-09 WARSZAWA dz. 14/1SZI WARSZAWA
8998643LUBUSKIESULĘCIŃSKIWĘDRZYNŻubrów dz. 3/2RZI ZIELONA GÓRA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

L.p.NR KOMPLEKSUWOJEWÓDZTWOPOWIATMIEJSCOWOŚĆOBRĘBY I NUMERY DZIAŁEKMIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
9007541PODKARPACKIESTALOWOWOLSKIRADOMYŚL1 - DZIERDZIÓWKA, dz. 2/3, 2/4, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 58, 59, 62, 63, 66, 70, 75, 79, 386; 8 - RADOMYŚL dz. 1473/1, 1477/1, 1477/2, 1480, 1481, 1483, 1485, 1487.RZI LUBLIN
901-POMORSKIEM. GDYNIAGDYNIAGDYNIA, dz. 352/116, 430/116, 431/116, 44/2, 48/2, 57/2, 62/2, 17/2, 104/2RZI GDYNIA
CHOJNICECZERNICAMĘCIKAŁ, dz. 537, 538, 20/3, 20/5
9021001ŁÓDZKIEM. SKIERNIEWICESKIERNIEWICEobręb 6, dz. 421/1SKW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

L.p.NR KOMPLEKSUWOJEWÓDZTWOPOWIATMIEJSCOWOŚĆOBRĘBY I NUMERY DZIAŁEKMIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ
2-DOLNOŚLĄSKIEM. WROCŁAWWROCŁAWObręb Karłowice, działki nr: 2/5, 2/3; Obręb Poświętne, działki nr: 1, 3/2, 3/4, 3/5; Obręb Sołtysowice, działka nr 4/58;RZI WROCŁAW
TRZEBNICKIRAKÓWObręb Raków, działki nr: 1/4, 1/5;
CIENINObręb Cienin, działka nr 1/5;
KRYNICZNOObręb Kryniczno, działki nr: 199/10, 199/12.