Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 9
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 20 maja 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 810/1 o pow. 0,0668 ha,

położoną w obrębie 2, gmina Dębica M., powiat dębicki, województwo podkarpackie, wpisaną w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 39, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.77.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycję 39;

2)
- nr 325 o pow. 0,1100 ha,

położoną w obrębie Skorzewo, gmina Kościerzyna, powiat kościerski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 877, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.82.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 877;

3)
- nr 326/1 o pow. 0,1280 ha,
- nr 326/2 o pow. 0,2988 ha,
- nr 326/3 o pow. 0,0688 ha,
- nr 326/4 o pow. 0,0128 ha,

powstałe z podziału działki nr 326 o pow. 18,8300 ha, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 363,

- nr 370/1 o pow. 0,0351 ha,
- nr 370/2 o pow. 0,0574 ha,

powstałe z podziału działki nr 370 o pow. 0,7907 ha, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 369,

położone w obrębie 16 Zagórze, gmina Nagłowice, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.85.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

- skreśla się pozycje 363 oraz 369,
- po pozycji 362 dodaje się pozycję 363a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; jędrzejowski; Nagłowice; 16 Zagórze; 326/5; 18,3216;
- po pozycji 368 dodaje się pozycję 369a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; jędrzejowski; Nagłowice; 16 Zagórze; 370/3; 0,6982;
4)
- nr 125/11 o pow. 0,0300 ha,

położoną w obrębie 8 Jaszczów, wpisaną w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 831,

- nr 400 o pow. 1,8500 ha,

położoną w obrębie 20 Starościce, wpisaną w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 888,

położone w gminie Milejów, powiat łęczyński, województwo lubelskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.87.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycje 831 oraz 888;

5)
- nr 4/4 o pow. 0,1551 ha,

powstałą z podziału działki nr 4/2 o pow. 2,1027 ha, obręb 0300, gmina Tarnów, powiat M. Tarnów, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48), pod pozycją 923, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.89.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 923,
- po pozycji 922 dodaje się pozycję 923a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Tarnów; Tarnów; 0300; 4/3; 1,9476;
6)
- nr 872/12 o pow. 0,0146 ha,
- nr 872/13 o pow. 0,0150 ha,
- nr 872/14 o pow. 0,0570 ha,
- nr 872/17 o pow. 0,3214 ha,
- nr 872/18 o pow. 0,1144 ha,
- nr 872/19 o pow. 0,0287 ha,
- nr 872/20 o pow. 0,1896 ha,
- nr 872/21 o pow. 0,0606 ha,
- nr 872/22 o pow. 0,0170 ha,
- nr 872/23 o pow. 0,0302 ha,
- nr 872/24 o pow. 0,2385 ha,
- nr 872/25 o pow. 0,4013 ha,
- nr 872/26 o pow. 0,1426 ha,

powstałe z podziału działki nr 872/6 o pow. 12,2732 ha, obręb Maków Podhalański, gmina Maków Podhalański - miasto, powiat suski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2077, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.79.2013.MS/2, uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.79.2013.MS/3, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 2077,
- po pozycji 2076 dodaje się pozycję 2077a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 872/11; 10,2941;
- po pozycji 2077a dodaje się pozycję 2077b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 872/15; 0,3363;
- po pozycji 2077b dodaje się pozycję 2077c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 872/16; 0,0119;
7)
- nr 1/9 o pow. 3,9997 ha,
- nr 1/13 o pow. 0,0653 ha,
- nr 1/14 o pow. 0,0355 ha,

położone w obrębie 5 Młodzawy, gmina Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, wpisane w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego odpowiednio pod pozycjami 1717, 1719 oraz 1720, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.86.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika skreśla się pozycje 1717, 1719 oraz 1720;

8)
- nr 1792/3 o pow. 0,2115 ha,
- nr 1792/4 o pow. 0,1236 ha,

powstałe z podziału działki nr 1792/1 o pow. 7,4651 ha, obręb Gorzów, gmina Chełmek - obszar wiejski, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1820, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.88.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 1820,
- po pozycji 1819 dodaje się pozycję 1820a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; oświęcimski; Chełmek - obszar wiejski; Gorzów; 1792/5; 7,1300;
9)
- nr 364/4 o pow. 0,27 ha

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,2702 ha),

- nr 365/1 o pow. 0,25 ha,

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,2471 ha),

- nr 366/1 o pow. 0,09 ha,

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0866 ha),

- nr 367/1 o pow. 0,09 ha,
- nr 368/1 o pow. 0,13 ha,

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,1287 ha),

- nr 369/1 o pow. 0,60 ha,

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,5966 ha),

położone w obrębie 8 Jaszczów, gmina Milejów, powiat łęczyński, województwo lubelskie, wpisane w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego odpowiednio pod pozycjami 832, 833, 834, 835, 836 oraz 837, będące w posiadaniu samoistnym Kopalni Węgla Kamiennego "Bogdanka" S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.90.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycje 832, 833, 834, 835, 836 oraz 837;

10)
- nr 26/2 o pow. 0,4353 ha,

powstałą z podziału działki nr 26/1 o pow. 0,7624 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,7619 ha), obręb 0313, gmina Tarnów, powiat M. Tarnów, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 932, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.95.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 932,
- po pozycji 931 dodaje się pozycję 932a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Tarnów; Tarnów; 0313; 26/3; 0,3271;
11)
- nr 502/25 o pow. 0,0256 ha,

powstałą z podziału działki nr 502/14 o pow. 0,0534 ha, obręb 5, gmina Śródmieście, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 734, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.96.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 734,
- po pozycji 733 dodaje się pozycję 734a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Śródmieście; 5; 502/24; 0,0278;
12)
- nr 3459/75 o pow. 0,0429 ha,

powstałą z podziału działki nr 3459/54 o pow. 0,4842 ha, obręb Wolbrom, gmina Wolbrom M., powiat olkuski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1783, będącej własnością Gminy Wolbrom, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.97.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 1783,
- po pozycji 1782 dodaje się pozycję 1783a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; olkuski; Wolbrom M.; Wolbrom; 3459/76; 0,4413;
13)
- nr 8276/2 o pow. 0,0612 ha,
- nr 8276/3 o pow. 0,0875 ha,
- nr 8276/4 o pow. 0,1478 ha,

powstałe z podziału działki nr 8276 o pow. 5,7600 ha, obręb Juszczyn, gmina Maków Podhalański - obszar wiejski, powiat suski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2079, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.98.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 2079,
- po pozycji 2078 dodaje się pozycję 2079a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - obszar wiejski; Juszczyn; 8276/1; 5,4635;
14)
- nr 172/2 o pow. 0,0978 ha,

powstałą z podziału działki nr 172 o pow. 12,8508 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 12,8700 ha), obręb Wola Lipieniecka Mała (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0011-Wola Lipienicka Mała), gmina Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2165, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.99.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 2165,
- po pozycji 2164 dodaje się pozycję 2165a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; szydłowiecki; Jastrząb; Wola Lipieniecka Mała; 172/1; 12,7530;
15)
- nr 6/1 o pow. 0,0100 ha,
- nr 6/2 o pow. 0,0100 ha,

położone w obrębie Straszyn, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański, województwo pomorskie, wpisane w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 400 oraz 401, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.100.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycje 400 oraz 401;

16)
- nr 30/12 o pow. 0,4057 ha,
- nr 30/13 o pow. 0,3702 ha,
- nr 30/14 o pow. 0,0138 ha,

powstałe z podziału działki nr 30/11 o pow. 11,5859 ha, obręb Bogaczewo, gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 116, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.101.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

- skreśla się pozycję 116,
- po pozycji 115 dodaje się pozycję 116a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; elbląski; Elbląg; Bogaczewo; 30/15; 10,7962;
17)
- nr 532/2 o pow. 0,0077 ha,
- nr 532/3 o pow. 0,0095 ha,

powstałe z podziału działki nr 532 o pow. 3,2472 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,2500 ha), obręb Rzozów, gmina Skawina, powiat krakowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 332, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.93.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 332,
- po pozycji 331 dodaje się pozycję 332a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Skawina; Rzozów; 532/1; 3,2300;
18)
- nr 3151/16 o pow. 0,0650 ha,

położoną w obrębie Wilkowice, gmina Wilkowice, powiat bielski, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1432, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.103.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 1432;

19)
- nr 572/1 o pow. 0,0300 ha
- nr 574/1 o pow. 0,0400 ha,
- nr 576/1 o pow. 0,0800 ha,

położone w obrębie 8 Jaszczów, gmina Milejów, powiat łęczyński, województwo lubelskie, wpisane w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego odpowiednio pod pozycjami 838, 839 oraz 840, będące w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.106.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycje 838, 839 oraz 840;

20)
- nr 400/2 o pow. 0,1034 ha,
- nr 400/4 o pow. 0,1235 ha,

będące własnością Powiatu Łukowskiego, powstałe z podziału działki nr 400 o pow. 3,2200 ha, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 964,

- nr 400/5 o pow. 0,0922 ha,
- nr 400/6 o pow. 0,1268 ha,

będące własnością Powiatu Łukowskiego, powstałe z podziału działki nr 400/1 o pow. 1,1100 ha, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 965,

położone w obrębie 0022-Stara Prawda, gmina Stoczek Łukowski - gmina, powiat łukowski, województwo lubelskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.108.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycje 964 oraz 965,
- po pozycji 963 dodaje się pozycję 964a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Stoczek Łukowski - gmina; 0022-Stara Prawda; 400/3; 2,9931;
- po pozycji 964a dodaje się pozycję 965a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Stoczek Łukowski - gmina; 0022-Stara Prawda; 400/7; 0,8910;
21)
- nr 117 o pow. 0,1900 ha,

położoną w obrębie Grzybno, gmina Kartuzy, powiat kartuski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 529, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.112.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 529;

22)
- nr 162 o pow. 1,5844 ha,

położoną w obrębie Kłodnica (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu 0046-Kłodnica), gmina Kędzierzyn-Koźle M., powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie, wpisaną w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 405, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.113.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika skreśla się pozycję 405;

23)
- nr 190/76 o pow. 0,0156 ha,

będącą własnością osoby fizycznej, powstałą z podziału działki nr 190/1 o pow. 8,5683 ha, obręb 081, gmina Zakopane, powiat tatrzański, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2587, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.114.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 2587,
- po pozycji 2586 dodaje się pozycję 2587a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tatrzański; Zakopane; 081; 190/75; 0,0413;
- po pozycji 2587a dodaje się pozycję 2587b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tatrzański; Zakopane; 081; 234; 0,0861;
- po pozycji 2587b dodaje się pozycję 2587c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tatrzański; Zakopane; 081; 235; 0,2008;
- po pozycji 2587c dodaje się pozycję 2587d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tatrzański; Zakopane; 081; 236; 8,2245;
24)
- nr 103/31 o pow. 0,0807 ha,

położoną w obrębie Świebodzin, gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie, wpisaną w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2196a1, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.115.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycję 2196a1;

25)
- nr 42/2 o pow. 0,1328 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 42 o pow. 1,5128 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,5100 ha), obręb Lutogniew, gmina Krotoszyn, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1446, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.117.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 1446,
- po pozycji 1445 dodaje się pozycję 1446a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; krotoszyński; Krotoszyn; Lutogniew; 42/1; 1,3800;
26)
- nr 203/10 o pow. 0,2191 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 203/6 o pow. 2,0414 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,1837 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3622,

- nr 2709/3 o pow. 0,4406 ha,

będącą własnością Gminy Ostrzeszów,

- nr 2709/4 o pow. 0,0987 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 2709 o pow. 3,0403 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,0285 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3628,

położone w obrębie 0001-Ostrzeszów - miasto (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Ostrzeszów), gmina Ostrzeszów M., powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.118.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycje 3622 oraz 3628,
- po pozycji 3621 dodaje się pozycję 3622a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrzeszowski; Ostrzeszów M.; 0001-Ostrzeszów - miasto; 203/9; 1,8223;
- po pozycji 3627a dodaje się pozycję 3628a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrzeszowski; Ostrzeszów M.; 0001-Ostrzeszów - miasto; 2709/1; 2,2717;
- po pozycji 3628a dodaje się pozycję 3628b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrzeszowski; Ostrzeszów M.; 0001-Ostrzeszów - miasto; 2709/2; 0,2293;
27)
- nr 499/11 o pow. 0,1175 ha,
- nr 499/12 o pow. 0,1106 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 499/10 o pow. 0,2103 ha,

będącą własnością osoby fizycznej,

powstałe z podziału działki nr 499/6 o pow. 6,9884 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,9900 ha), obręb 0018-Stypułów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Stypułów), gmina Kożuchów, powiat nowosolski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 302, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.119.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycję 302,
- po pozycji 301 dodaje się pozycję 302a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; nowosolski; Kożuchów; 0018-Stypułów; 499/13; 6,5500;
28)
- nr 10/1 o pow. 0,0446 ha,

powstałą z podziału działki nr 10 o pow. 11,9000 ha, obręb 0015-Krynka, gmina Łuków-gmina, powiat łukowski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 898, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.120.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 898,
- po pozycji 897 dodaje się pozycję 898a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Łuków-gmina; 0015-Krynka; 10/2; 11,8554;
29)
- nr 479/1 o pow. 0,1426 ha,

powstałą z podziału działki nr 479 o pow. 4,5800 ha, obręb 0035-Żdżary, gmina Łuków-gmina, powiat łukowski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 911, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.121.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 911,
- po pozycji 910 dodaje się pozycję 911a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Łuków-gmina; 0035-Żdżary; 479/2; 4,4374;
30)
- nr 7576/39 o pow. 0,1483 ha,
- nr 7576/40 o pow. 0,1372 ha,
- nr 7576/41 o pow. 0,0571 ha,

powstałe z podziału działki nr 7576/29 o pow. 5,0057 ha, obręb 0003-Łuków, gmina Łuków, powiat łukowski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 944, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.122.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 944,
- po pozycji 943 dodaje się pozycję 944a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Łuków; 0003-Łuków; 7576/42; 4,6631;
31)
- nr 112/7 o pow. 0,1979 ha,

położoną w obrębie Krościenko, gmina Ustrzyki Dolne - obszar wiejski, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, wpisaną w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 11d, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.109.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycję 11d;

32)
- nr 393/14 o pow. 0,1353 ha,

położoną w obrębie Uherce Mineralne, gmina Olszanica, powiat leski, województwo podkarpackie, wpisaną w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 199, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.110.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika skreśla się pozycję 199;

33)
- nr 43/19 o pow. 2,7814 ha,
- nr 43/22 o pow. 0,3480 ha,
- nr 43/23 o pow. 0,9106 ha,

powstałe z podziału działki nr 43/16 o pow. 10,1481 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 9,9767 ha), obręb Miechów Charsznica, gmina Charsznica, powiat miechowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1016, będącej własnością Gminy Charsznica, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.116.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

- skreśla się pozycję 1016,
- po pozycji 1015 dodaje się pozycję 1016a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; miechowski; Charsznica; Miechów Charsznica; 43/20; 5,8490;
- po pozycji 1016a dodaje się pozycję 1016b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; miechowski; Charsznica; Miechów Charsznica; 43/21; 0,2591;
34)
- nr 306/1 o pow. 0,1728 ha,
- nr 306/2 o pow. 0,2871 ha,
- nr 306/4 o pow. 0,1690 ha,
- nr 306/6 o pow. 0,2136 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 306/3 o pow. 0,0427 ha,

będącą własnością Gminy Stoczek Łukowski,

powstałe z podziału działki nr 306 o pow. 6,8813 ha, obręb 0008-Jamielnik Kolonia, gmina Stoczek Łukowski - gmina, powiat łukowski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 961, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.124.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 961,
- po pozycji 957 dodaje się pozycję 961a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Stoczek Łukowski - gmina; 0008-Jamielnik Kolonia; 306/5; 5,9961;
35)
- nr 481/21 o pow. 0,2671 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 481/20 o pow. 0,1770 ha,

będącą własnością Powiatu Łukowskiego,

powstałe z podziału działki nr 481/1 o pow. 14,8300 ha, obręb 0010-Jedlanka, gmina Stoczek Łukowski - gmina, powiat łukowski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 962, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.125.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

- skreśla się pozycję 962,
- po pozycji 961a dodaje się pozycję 962a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Stoczek Łukowski - gmina; 0010-Jedlanka; 481/19; 14,3859;
36)
- nr 160/35 o pow. 0,0060 ha,

położoną w obrębie 0002 Bytom (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Bytom), gmina Bytom M., powiat m.Bytom, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5133, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.126.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 5133;

37)
- nr 413/1 o pow. 0,0856 ha,

powstałą z podziału działki nr 413 o pow. 6,0100 ha, obręb Mirosławiec, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1197, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.148.2013.PB/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

- skreśla się pozycję 1197,
- po pozycji 1196 dodaje się pozycję 1197a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; wałecki; Mirosławiec; Mirosławiec; 413/2; 5,9244;
38)
- nr 141/1 o pow. 0,5406 ha,

powstałą z podziału działki nr 141 o pow. 5,7500 ha, obręb Garbowo, gmina Wierzchowo, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 152, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.149.2013.PB/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

- skreśla się pozycję 152,
- po pozycji 151 dodaje się pozycję 152a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; drawski; Wierzchowo; Garbowo; 141/2; 5,2094;
39)
- nr 572/6 o pow. 0,2519 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 572/5 o pow. 16,2115 ha, obręb Kosieczyn (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0003 Kosieczyn), gmina Zbąszynek, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 658,

- nr 21/63 o pow. 0,0122 ha,

będącą własnością Gminy Zbąszynek, powstałą z podziału działki nr 21/50 o pow. 0,2469 ha, obręb Zbąszynek (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001 Zbąszynek), gmina Zbąszynek M., wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 672a,

- nr 21/69 o pow. 0,5067 ha,
- nr 21/76 o pow. 0,0999 ha,

będące własnością Gminy Zbąszynek,

- nr 21/70 o pow. 0,0611 ha,
- nr 21/71 o pow. 0,6102 ha,
- nr 21/72 o pow. 0,0145 ha,
- nr 21/73 o pow. 0,1411 ha,
- nr 21/74 o pow. 0,2909 ha,
- nr 21/75 o pow. 0,0833 ha,
- nr 21/78 o pow. 0,6110 ha,
- nr 21/79 o pow. 7,7361 ha,
- nr 21/80 o pow. 1,5529 ha,
- nr 21/81 o pow. 1,0138 ha,
- nr 21/82 o pow. 1,6979 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki 21/40 o pow. 81,4791 ha, obręb Zbąszynek, gmina Zbąszynek M., wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 677,

położone w powiecie świebodzińskim, województwo lubuskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.170.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

- skreśla się pozycje 658, 672a oraz 677,
- po pozycji 657 dodaje się pozycję 658a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; świebodziński; Zbąszynek; Kosieczyn; 572/7; 15,9596;
- po pozycji 671 dodaje się pozycję 672a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; świebodziński; Zbąszynek M.; Zbąszynek; 21/64; 0,2347;
- po pozycji 676 dodaje się pozycję 677a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; świebodziński; Zbąszynek M.; Zbąszynek; 21/77; 1,3566;
- po pozycji 677a dodaje się pozycję 677b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; świebodziński; Zbąszynek M.; Zbąszynek; 21/83; 65,7031;
40)
- nr 1486/1352 o pow. 0,1322 ha,
- nr 1487/1352 o pow. 0,1564 ha,

powstałe z podziału działki nr 1352 o pow. 0,3514 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,3546 ha), obręb Wilkowyje, gmina Tychy M., powiat m.Tychy, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 10694, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr KNDG01.073.105.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycję 10694,
- po pozycji 10693 dodaje się pozycję 10694a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Tychy; Tychy M.; Wilkowyje; 1488/1352; 0,0628.
§  2. Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 4745/2 o pow. 0,0007 ha,
- nr 4746/2 o pow. 0,0009 ha,
- nr 4747/2 o pow. 0,0004 ha,
- nr 4749/2 o pow. 0,0032 ha,
- nr 5718/9 o pow. 0,0331 ha,
- nr 7636/6 o pow. 0,0118 ha,
- nr 7646/2 o pow. 0,0016 ha,

położone w obrębie Maków Podhalański, gmina Maków Podhalański - miasto, powiat suski, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.92.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

- po pozycji 2077c dodaje się pozycję 2077d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 4745/2; 0,0007;
- po pozycji 2077d dodaje się pozycję 2077e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 4746/2; 0,0009;
- po pozycji 2011e dodaje się pozycję 2077f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 4747/2; 0,0004;
- po pozycji 2077f dodaje się pozycję 2077g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 4749/2; 0,0032;
- po pozycji 2077g dodaje się pozycję 2077h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 5718/9; 0,0331;
- po pozycji 2077h dodaje się pozycję 2077i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 7636/6; 0,0118;
- po pozycji 2077i dodaje się pozycję 2077j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; suski; Maków Podhalański - miasto; Maków Podhalański; 7646/2; 0,0016;
2)
- nr 506/10 o pow. 2,9391 ha,

położoną w obrębie 7 Jeziorowskie, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.102.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego:

- po pozycji 216a dodaje się pozycję 216b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; ełcki; Stare Juchy; 7 Jeziorowskie; 506/10; 2,9391;
3)
- nr 414/22 o pow. 0,0070 ha,

położoną w obrębie 0009, gmina M. Kielce, powiat M. Kielce, województwo świętokrzyskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.150.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego:

- po pozycji 1148 dodaje się pozycję 1148a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; M. Kielce; M. Kielce; 0009; 414/22; 0,0070.
§  3. W związku z podziałem działki nr 7576/21 o pow. 11,7921 ha, zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Łuków decyzją nr GNP.6831.63.2012 z dnia 5 grudnia 2012 r., oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Burmistrza Miasta Łuków, w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:
- skreśla się pozycję 945,
- po pozycji 944a dodaje się pozycję 945a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Łuków; 0003-Łuków; 7576/43; 0,2243
- po pozycji 945a dodaje się pozycję 945b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; łukowski; Łuków; 0003-Łuków; 7576/44; 11,5678.
§  4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz.6, poz. 7, poz. 14 i poz. 18.