Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2013.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 6
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 16/3 o pow. 0,1733 ha,
- nr 16/4 o pow. 0,0764 ha,
- nr 16/5 o pow. 0,3973 ha,
powstałe z podziału działki nr 16/2 o pow. 2,6578 ha, obręb Tolkmicko 2, gmina Tolkmicko M., powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 172, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.16.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:
- skreśla się pozycję 172,
- po pozycji 171 dodaje się pozycję 172a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; elbląski; Tolkmicko M.; Tolkmicko 2; 16/6; 2,0108;
2)
- nr 1518/10 o pow. 0,0440 ha,

powstałą z podziału działki nr 1518/5 o pow. 4,6028 ha, obręb Raciąż (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 233 Raciąż), gmina Raciąż M., powiat płoński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1808, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.18.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

- skreśla się pozycję 1808,
- po pozycji 1807 dodaje się pozycję 1808a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płoński; Raciąż M.; Raciąż; 1518/9; 2,1207;
- po pozycji 1808a dodaje się pozycję 1808b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płoński; Raciąż M.; Raciąż; 1518/11; 2,4381;
3)
- nr 473/1 o pow. 0,0331 ha,
- nr 473/2 o pow. 0,0878 ha,
- nr 473/3 o pow. 0,0150 ha,
- nr 473/4 o pow. 0,0520 ha,
- nr 473/5 o pow. 0,0149 ha,
- nr 473/6 o pow. 0,0266 ha,
- nr 473/7 o pow. 0,0543 ha,
- nr 473/8 o pow. 0,0546 ha,
- nr 473/9 o pow. 0,0099 ha,
powstałe z podziału działki nr 473 o pow. 3,2372 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,5220 ha), obręb Rozwadza (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Rozwadza), gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 686, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.29.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:
- skreśla się pozycję 686,
- po pozycji 685 dodaje się pozycję 686a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice; Rozwadza; 473/10; 2,8890;
4)
- nr 821/1 o pow. 0,0723 ha,
- nr 821/2 o pow. 0,0822 ha,
- nr 821/3 o pow. 0,0623 ha,
- nr 821/4 o pow. 0,4261 ha,
- nr 821/5 o pow. 0,1692 ha,
powstałe z podziału działki nr 821 o pow. 2,7879 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,5600 ha), obręb Rozwadza (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Rozwadza), gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 687, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.30.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:
- skreśla się pozycję 687,
- po pozycji 686a dodaje się pozycję 687a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice; Rozwadza; 821/6; 1,9758;
5)
- nr 212/32 o pow. 0,0887 ha,
- nr 212/33 o pow. 0,9473 ha,
powstałe z podziału działki nr 212/28 o pow. 12,8936 ha, obręb 3 Jędrzejów, gmina Jędrzejów - miasto, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 318c, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.31.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:
- skreśla się pozycję 318c,
- po pozycji 318b dodaje się pozycję 318c1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; jędrzejowski; Jędrzejów - miasto; 3 Jędrzejów; 212/34; 11,8576;
6)
- nr 1141/17 o pow. 0,0072 ha,
- nr 1141/18 o pow. 0,2479 ha,
powstałe z podziału działki nr 1141/10 o pow. 8,5479 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,5579 ha), obręb Gaworzyce, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1746, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.32.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:
- skreśla się pozycję 1746,
- po pozycji 1745 dodaje się pozycję 1746a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; polkowicki; Gaworzyce; Gaworzyce; 1141/19; 8,2928;
7)
- nr 706/1 o pow. 0,0858 ha,

powstałą z podziału działki nr 706 o pow. 3,4180 ha (w załączniku do decyzji omyłkowo wpisana w dwóch odrębnych pozycjach, tj. działka nr 706 o pow. 1,9060 ha - pod pozycją 2766 oraz działka nr 706 o pow. 1,5120 ha - pod pozycją 2767), obręb Mykanów, gmina Mykanów, powiat częstochowski, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48), będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.33.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

- skreśla się pozycje 2766 oraz 2767,
- po pozycji 2765 dodaje się pozycję 2767a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; częstochowski; Mykanów; Mykanów; 706/2; 3,3322;
8)
- nr 225/1 o pow. 0,1600 ha,
- nr 225/2 o pow. 0,2200 ha,
- nr 225/3 o pow. 0,3726 ha,
powstałe z podziału działki nr 225 o pow. 5,8322 ha, obręb OBRĘB 3, gmina Chocianów M., powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1742, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.36.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:
- skreśla się pozycję 1742,
- po pozycji 1741 dodaje się pozycję 1742a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; polkowicki; Chocianów M.; OBRĘB 3; 225/4; 5,0796;
9)
- nr 564/1 o pow. 0,0517 ha,
- nr 564/2 o pow. 0,5277 ha,
powstałe z podziału działki nr 564 o pow. 8,9794 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,9800 ha), obręb Starczów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0012-Starczów), gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2613, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.37.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:
- skreśla się pozycję 2613,
- po pozycji 2612 dodaje się pozycję 2613a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Starczów; 564/3; 8,4000;
10)
- nr461/3 o pow. 0,5531 ha,
powstałą z podziału działki nr 461/2 o pow. 6,3801 ha, obręb Małujowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0108-Małujowice), gmina Skarbimierz, powiat brzeski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 233, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.38.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:
- skreśla się pozycję 233,
- po pozycji 232 dodaje się pozycję 233a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; brzeski; Skarbimierz; Małujowice; 461/4; 5,8270;
11)
- nr 335/2 o pow. 0,0658 ha,
- nr 335/3 o pow. 0,0525 ha,
- nr 335/4 o pow. 0,0109 ha,
powstałe z podziału działki nr 335 o pow. 18,2190 ha, obręb Cegłów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001-Cegłów), gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1224, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.41.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:
- skreśla się pozycję 1224,
- po pozycji 1223 dodaje się pozycję 1224a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; miński; Cegłów; Cegłów; 335/1; 18,0898;
12)
- nr 77/15 o pow. 0,1098 ha,
powstałą z podziału działki nr 77/14 o pow. 6,8785 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,8788 ha), obręb Ognica, gmina Dobrzany, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1038, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.49.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:
- skreśla się pozycję 1038,
- po pozycji 1037 dodaje się pozycję 1038a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; stargardzki; Dobrzany; Ognica; 77/16; 6,7687;
13)
- nr 75/3 o pow. 0,0763 ha,
- nr 75/4 o pow. 0,0687 ha,
będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 75/2 o pow. 9,1993 ha, obręb Nicwałd, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 679, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.52.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika:
- skreśla się pozycję 679,
- po pozycji 678 dodaje się pozycję 679a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; grudziądzki; Gruta; Nicwałd; 75/5; 9,0543;
14)
- nr 1975/4 o pow. 0,3295 ha,
położoną w obrębie Pszczyna, gmina Pszczyna M., powiat pszczyński, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12672, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.53.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 12672;
15)
- nr 595/176 o pow. 0,1196 ha,
położoną w obrębie 0007 Mysłowice (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Mysłowice), gmina Mysłowice M., powiat m.Mysłowice, województwo śląskie, wpisaną wtórnie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8135, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.54.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 8135;
16)
- nr 1277/2 o pow. 0,0873 ha,
będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 1277 o pow. 0,3802 ha, obręb Gostyń, gmina Gostyń M., powiat gostyński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 387, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.55.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
- skreśla się pozycję 387,
- po pozycji 386 dodaje się pozycję 387a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; gostyński; Gostyń M.; Gostyń; 1277/1; 0,2929;
17)
- nr 430 o pow. 0,2164 ha,
położoną w obrębie Pudliszki, gmina Krobia, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 478, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.56.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 478;
18)
- nr 1/1 o pow. 0,3268 ha,
- nr 1/2 o pow. 1,2232 ha,
powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 16,2655 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 16,2649 ha), obręb 4-11-25, gmina Warszawa Praga Północ, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 725, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.57.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:
- skreśla się pozycję 725,
- po pozycji 724 dodaje się pozycję 725a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Praga Północ; 4-11-25; 1/3; 14,7155;
19)
- nr 210/1 o pow. 4,2826 ha,
- nr 210/3 o pow. 0,0100 ha,
położone w obrębie Zalesie, gmina Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisane w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1973 oraz 1974, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.58.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycje 1973 oraz 1974;
20)
- nr 2633 o pow. 0,0100 ha,
położoną w obrębie Chojnice, gmina Chojnice M., powiat Chojnicki, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 170, będącą własnością Gminy Miejskiej Chojnice, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.60.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 170;
21)
- nr 126 o pow. 0,0062 ha,
położoną w obrębie Jastarnia, gmina Jastarnia, powiat pucki, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2275, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.61.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 2275;
22)
- nr 200/1 o pow. 0,0198 ha,
położoną w obrębie 04 Cztery (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Kościerzyna 4), gmina Kościerzyna M., powiat kościerski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 914, będącą własnością Skarbu Państwa, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.62.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 914;
23)
- nr 931/2 o pow. 0,2906 ha,
- nr 931/3 o pow. 0,0354 ha,
- nr 931/4 o pow. 0,3773 ha,
- nr 931/5 o pow. 1,0861 ha,
- nr 931/6 o pow. 1,6505 ha,
powstałe z podziału działki nr 931 o pow. 8,5225 ha, obręb 203 Przemyśl, gmina Przemyśl, powiat M. Przemyśl, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 270, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.63.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:
- skreśla się pozycję 270,
- po pozycji 269 dodaje się pozycję 270a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Przemyśl; Przemyśl; 203 Przemyśl; 931/1; 5,0826;
24)
- nr 20/1 o pow. 0,0881 ha,
- nr 20/2 o pow. 0,0591 ha,
- nr 20/3 o pow. 0,3016 ha,
powstałe z podziału działki nr 20 o pow. 2,2292 ha, obręb Wołów, gmina Wołów M., powiat wołowski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2405, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.66.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:
- skreśla się pozycję 2405,
- po pozycji 2404 dodaje się pozycję 2405a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wołowski; Wołów M.; Wołów; 20/4; 1,7804;
25)
- nr 365/1 o pow. 0,3387 ha,
położoną w obrębie Sikorka, gmina Dąbrowa Górnicza M., powiat m.Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6330, będącą własnością firmy ENECO Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.67.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 6330;
26)
- nr 1148/21 o pow. 0,0429 ha,
- nr 1148/22 o pow. 0,0546 ha,
- nr 1148/23 o pow. 0,1276 ha,
- nr 1148/24 o pow. 0,1124 ha,
- nr 1148/26 o pow. 0,0189 ha,
- nr 1148/27 o pow. 0,1175 ha,
- nr 1148/28 o pow. 0,0865 ha,
- nr 1148/29 o pow. 0,1030 ha,
- nr 1148/30 o pow. 0,0023 ha,
- nr 1148/32 o pow. 0,0012 ha,
- nr 1148/34 o pow. 0,7411 ha,
- nr 1148/35 o pow. 0,0523 ha,
- nr 1148/36 o pow. 0,0762 ha,
- nr 1148/38 o pow. 0,0350 ha,
- nr 1148/39 o pow. 0,0051 ha,
- nr 1148/40 o pow. 0,8307 ha,
- nr 1148/42 o pow. 0,0300 ha,
- nr 1148/43 o pow. 0,0049 ha,
- nr 1148/45 o pow. 0,0180 ha,
powstałe z podziału działki nr 1148/18 o pow. 25,2095 ha, obręb Muszyna, gmina Muszyna M., powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1483a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lutego 2013 r., Nr KNDGO 1.073.170.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:
- skreśla się pozycję 1483a,
- po pozycji 1482 dodaje się pozycję 1483a1 gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/19; 10,5798;
- po pozycji 1483a1 dodaje się pozycję 1483a2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/20; 0,9712;
- po pozycji 1483a2 dodaje się pozycję 1483a3, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/25; 1,0772;
- po pozycji 1483a3 dodaje się pozycję 1483a4, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/31; 1,2594;
- po pozycji 1483a4 dodaje się pozycję 1483a5, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/33; 1,8411;
- po pozycji 1483a5 dodaje się pozycję 1483a6, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/37; 2,7530;
- po pozycji 1483a6 dodaje się pozycję 1483a7, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/41; 1,6103;
- po pozycji 1483a7 dodaje się pozycję 1483a8, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/44; 2,2838;
- po pozycji 1483a8 dodaje się pozycję 1483a9, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/46; 0,3735;
27)
- nr 9/29 o pow. 0,0035 ha,
powstałą z podziału działki nr 9/27 o pow. 0,1204 ha, obręb Dąbie 49, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 676, będącej własnością Miasta Szczecin, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.178.2012.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:
- skreśla się pozycję 676,
- po pozycji 675 dodaje się pozycję 676a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 49; 9/30; 0,1169;
28)
- nr 7/12 o pow. 0,0453 ha,
- nr 7/13 o pow. 0,1869 ha,
- nr 7/14 o pow. 0,1093 ha,
- nr 7/15 o pow. 0,0913 ha,
- nr 7/16 o pow. 2,1747 ha,
powstałe z podziału działki nr 7/11 o pow. 8,7933 ha, obręb Śródmieście 47, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 802, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.48.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:
- skreśla się pozycję 802,
- po pozycji 801 dodaje się pozycję 802a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 47; 7/17; 6,1858;
29)
- nr 602/2 o pow. 0,0728 ha,
powstałą z podziału działki nr 602 o pow. 4,8228 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,8200 ha), obręb Jasień, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 14, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.74.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:
- skreśla się pozycję 14,
- po pozycji 13 dodaje się pozycję 14a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; brzeski; Brzesko; Jasień; 602/1; 4,7500;
30)
- nr 1/18 o pow. 0,1208 ha,
powstałą z podziału działki nr 1/17 o pow. 2,3649 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,3653 ha), obręb Sobótka, gmina Sobótka M., powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2487, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.72.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:
- skreśla się pozycję 2487,
- po pozycji 2486 dodaje się pozycję 2487a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Sobótka M.; Sobótka; 1/19; 2,2441;
31)
- nr 1/1 o pow. 0,0764 ha,
- nr 1/2 o pow. 0,2998 ha,
- nr 1/3 o pow. 0,0427 ha,
powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 3,5188 ha, obręb Strzeblów, gmina Sobótka M., powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2484, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.73.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:
- skreśla się pozycję 2484,
- po pozycji 2483 dodaje się pozycję 2484a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Sobótka M.; Strzeblów; 1/4; 3,0999;
32)
- nr 236/43 o pow. 0,0490 ha,
- nr 236/44 o pow. 0,0276 ha,
- nr 236/45 o pow. 0,1164 ha,
- nr 236/46 o pow. 0,3661 ha,
- nr 236/47 o pow. 0,1181 ha,
- nr 236/48 o pow. 0,0782 ha,
- nr 236/49 o pow. 0,0241 ha,
- nr 236/50 o pow. 0,0677 ha,
powstałe z podziału działki nr 236/33 o pow. 4,5601 ha, obręb 47, gmina Podgórze, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 657, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.78.2013.MS/2, uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.78.2013.MS/3, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:
- skreśla się pozycję 657,
- po pozycji 656 dodaje się pozycję 657a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Podgórze; 47; 236/42; 3,7129;
33)
- nr 85/15 o pow. 0,5911 ha,
- nr 85/16 o pow. 0,8592 ha,
- nr 85/17 o pow. 0,5892 ha,
powstałe z podziału działki nr 85/14 o pow. 12,0397 ha, obręb Śliwice, gmina Śliwice, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2773, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.39.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika:
- skreśla się pozycję 2773,
- po pozycji 2772 dodaje się pozycję 2773a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; tucholski; Śliwice; Śliwice; 85/18; 10,0002;
34)
- nr 65/5 o pow. 0,1486 ha,
- nr 65/6 o pow. 0,2418 ha,
- nr 65/7 o pow. 0,3690 ha,
- nr 65/8 o pow. 0,2803 ha,
powstałe z podziału działki nr 65/3 o pow. 5,9552 ha, obręb Szczawienko Nr 3 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Nr 3 Szczawienko), gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2384, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.83.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:
- skreśla się pozycję 2384,
- po pozycji 2383 dodaje się pozycję 2384a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wałbrzyski; Wałbrzych; Szczawienko Nr 3; 65/4; 0,1136;
- po pozycji 2384a dodaje się pozycję 2384b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wałbrzyski; Wałbrzych; Szczawienko Nr 3; 65/9; 4,8019;
35)
- nr 3000/51 o pow. 0,0158 ha,
- nr 3000/52 o pow. 0,3099 ha,
- nr 3000/53 o pow. 0,1025 ha,
- nr 3000/54 o pow. 0,4837 ha,
- nr 3000/55 o pow. 0,1235 ha,
- nr 3000/56 o pow. 0,2022 ha,
- nr 3000/57 o pow. 0,1853 ha,
- nr 3000/58 o pow. 0,0389 ha,
- nr 3000/59 o pow. 0,0909 ha,
- nr 3000/60 o pow. 0,0204 ha,
- nr 3000/61 o pow. 0,0119 ha,
- nr 3000/62 o pow. 0,0233 ha,
- nr 3000/63 o pow. 0,0155 ha,
- nr 3000/64 o pow. 0,0175 ha,
- nr 3000/65 o pow. 0,0124 ha,
- nr 3000/66 o pow. 0,0062 ha,
- nr 3000/67 o pow. 0,0152 ha,
- nr 3000/68 o pow. 0,4983 ha,
- nr 3000/69 o pow. 0,5305 ha,
- nr 3000/70 o pow. 0,1695 ha,
- nr 3000/71 o pow. 0,0729 ha,
- nr 3000/72 o pow. 0,2419 ha,
- nr 3000/73 o pow. 0,0375 ha,
- nr 3000/74 o pow. 0,0300 ha,
powstałe z podziału działki nr 3000/37 o pow. 24,9343 ha, obręb 0001-Wyszków, gmina Wyszków-Miasto, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2486, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.68.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:
- skreśla się pozycję 2486,
- po pozycji 2483 dodaje się pozycję 2486a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wyszkowski; Wyszków-Miasto; 0001-Wyszków; 3000/50; 21,6786;
36)
- nr 541/16 o pow. 0,3079 ha,
- nr 541/18 o pow. 0,2634 ha,
powstałe z podziału działki nr 541/15 o pow. 4,2946 ha, obręb Antoniuk, gmina Białystok, powiat M. Białystok, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 250b, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.70.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:
- skreśla się pozycję 250b,
- po pozycji 250a dodaje się pozycję 250b1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/17; 0,1187;
- po pozycji 250b1 dodaje się pozycję 250b2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/19; 0,0358;
- po pozycji 250b2 dodaje się pozycję 250b3, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/20; 0,4635;
- po pozycji 250b3 dodaje się pozycję 250b4, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/21; 3,1053;
37)
- nr 606/8 o pow. 0,0081 ha,
- nr 607/8 o pow. 0,0288 ha,
- nr 608/8 o pow. 0,0064 ha,
powstałe z podziału działki nr 335/8 o pow. 0,0992 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0982 ha), obręb Herby, gmina Herby, powiat lubliniecki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4386, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.50.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:
- skreśla się pozy ej ę 4386,
- po pozycji 4385 dodaje się pozycję 4386a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Herby; Herby; 605/8; 0,0559;
38)
- nr 1371/10 o pow. 0,2741 ha,
położoną w obrębie 0144 Podgórze, gmina Hrubieszów-Miasto, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, wpisaną w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 647, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.111.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycję 647;
39)
- nr 94/5 o pow. 0,0721 ha,
powstałą z podziału działki nr 94/3 o pow. 0,4429 ha, obręb Śródmieście-Załęże, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7811, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.138.2012.MS/1, uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.138.2012.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:
- skreśla się pozycję 7811,
- po pozycji 7810 dodaje się pozycję 7811a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 94/4; 0,3708;
40)
- nr 10/9 o pow. 18,9117 ha,
- nr 10/21 o pow. 4,3189 ha,
- nr 10/23 o pow. 0,6852 ha,
będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisane w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1016, 1022 oraz 1024,
- nr 10/12 o pow. 0,1295 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa we współużytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz PKP Energetyka S.A., wpisaną w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1017,

położone w obrębie 0114, gmina Bydgoszcz M., powiat M. Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.139.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycje 1016, 1017, 1022 oraz 1024.

§  2. Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 528/2 o pow. 0,0482 ha,
położoną w obrębie Wola Klasztorna, gmina Sieciechów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.34.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- po pozycji 404 dodaje się pozycję 404a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; kozienicki; Sieciechów; Wola Klasztorna; 528/2; 0,0482;
2)
- nr 181/4 o pow. 0,0973 ha,
położoną w obrębie Henryków, gmina Ziębice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.59.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- po pozycji 2635 dodaje się pozycję 2635a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Ziębice; Henryków; 181/4; 0,0973;
3)
- nr 3243/27 o pow. 0,1830 ha,
- nr 3243/28 o pow. 0,0236 ha,
położone w obrębie Wolbrom, gmina Wolbrom M., powiat olkuski, województwo małopolskie, będące własnością Gminy Wolbrom w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.75.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- po pozycji 1781 dodaje się pozycję 1781a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; olkuski; Wolbrom M.; Wolbrom; 3243/27; 0,1830;
- po pozycji 1781a dodaje się pozycję 1781b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; olkuski; Wolbrom M.; Wolbrom; 3243/28; 0,0236;
4)
- nr 742/14 o pow. 2,2933 ha,
położoną w obrębie 1, gmina Dębica M., powiat dębicki, województwo podkarpackie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.76.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- po pozycji 32 dodaje się pozycję 32a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; dębicki; Dębica M.; 1; 742/14; 2,2933.
5)
- nr 2213/14 o pow. 0,0200 ha,
położoną w obrębie Łukowa, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski, województwo małopolskie, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.80.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- po pozycji 2189 dodaje się pozycję 2189a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Lisia Góra; Łukowa; 2213/14; 0,0200.
§  3.
1) W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta i gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Ząbkowickiego, w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
- skreśla się pozycje 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2609, 2610, 2611, 2612, 2614, 2615 oraz 2616,
- po pozycji 2595 dodaje się pozycję 2596a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Byczeń; 402; 0,4100;
- po pozycji 2596a dodaje się pozycję 2597a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Byczeń; 404; 7,4000;
- po pozycji 2597a dodaje się pozycję 2598a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Byczeń; 431; 2,3200;
- po pozycji 2598a dodaje się pozycję 2599a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Chałupki; 184; 1,0900;
- po pozycji 2599a dodaje się pozycję 2600a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Chałupki; 266; 4,9200;
- po pozycji 2600a dodaje się pozycję 2601a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Doboszowice; 404; 5,3700;
- po pozycji 2601a dodaje się pozycję 2602a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 71; 1,7254;
- po pozycji 2602a dodaje się pozycję 2603a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 335; 0,7487;
- po pozycji 2603a dodaje się pozycję 2604a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 336/4; 6,2651;
- po pozycji 2604a dodaje się pozycję 2605a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 412; 2,7294;
- po pozycji 2605a dodaje się pozycję 2606a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 721; 2,7335;
- po pozycji 2606a dodaje się pozycję 2607a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 731; 1,5338;
- po pozycji 2608 dodaje się pozycję 2609a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Mrokocin; 198; 2,9000;
- po pozycji 2609a dodaje się pozycję 2610a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Pomianów Górny; 166; 3,4300;
- po pozycji 2610a dodaje się pozycję 2611a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Pomianów Górny; 230/1; 3,8500;
- po pozycji 2611a dodaje się pozycję 2612a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Starczów; 366; 2,4700;
- po pozycji 2613a dodaje się pozycję 2614a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Suszka; 212/1; 2,1800;
- po pozycji 2614a dodaje się pozycję 2615a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Suszka; 212/2; 5,2700;
- po pozycji 2615a dodaje się pozycję 2616a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Suszka; 212/3; 2,1200.
2) W związku z podziałem działek nr 645/27 o pow. 3,8358 ha i nr 833 o pow. 3,4546 ha, zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Białymstoku decyzją z dnia 13 listopada 2012 r., Nr DGE-I.6831.256.2012, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Urząd Miejski w Białymstoku, w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego:
- skreśla się pozycje 237a oraz 241,
- po pozycji 236 dodaje się pozycję 237a1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Białostoczek Płd.; 645/28; 1,1668;
- po pozycji 237a1 dodaje się pozycję 237a2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Białostoczek Płd.; 645/29; 2,6690;
- po pozycji 240a dodaje się pozycję 241a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Białostoczek Płd.; 833/1; 1,8828;
- po pozycji 241a dodaje się pozycję 241b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Białostoczek Płd.; 833/2; 1,5718.
3) W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Zawadzkie oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego:
- skreśla się pozycje 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 oraz 1776,
- po pozycji 1755 dodaje się pozycję 1756a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Kielcza; 241; 1,0640;
- po pozycji 1756a dodaje się pozycję 1757a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Kielcza; 908; 1,2591;
- po pozycji 1758a dodaje się pozycję 1759a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Kielcza 2128; 3,0100;
- po pozycji 1759a dodaje się pozycję 1760a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Kielcza; 2159; 12,9900;
- po pozycji 1760a dodaje się pozycję 1761a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 347; 0,0890;
- po pozycji 1761a dodaje się pozycję 1762a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 348; 1,0550;
- po pozycji 1762a dodaje się pozycję 1763a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 350; 0,4570;
- po pozycji 1763a dodaje się pozycję 1764a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 365/2; 1,3187;
- po pozycji 1764a dodaje się pozycję 1765a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 373/7; 1,2730;
- po pozycji 1765a dodaje się pozycję 1766a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 373/15; 5,6529;
- po pozycji 1766a dodaje się pozycję 1767a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 588; 0,5348;
- po pozycji 1767a dodaje się pozycję 1768a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 640; 0,6180;
- po pozycji 1768a dodaje się pozycję 1769a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 645; 1,3440;
- po pozycji 1769a dodaje się pozycję 1770a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2067/4; 4,6857;
- po pozycji 1770a dodaje się pozycję 1771a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2072/2; 0,1526;
- po pozycji 1771a dodaje się pozycję 1772a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2075/2; 0,7050;
- po pozycji 1772a dodaje się pozycję 1773a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2076; 0,1250;
- po pozycji 1773a dodaje się pozycję 1774a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2079; 0,4460;
- po pozycji 1774a dodaje się pozycję 1775a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2080; 0,1350;
- po pozycji 1775a dodaje się pozycję 1776a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2081; 0,0242.
§  4. W związku z błędem pisarskim stwierdzonym w decyzji nr 5 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, opublikowanej w Dz. Urz. MTBiGM z dnia 12 marca 2013 r. pod pozycją 14, § 1 pkt 20 ww. decyzji w brzmieniu:

"

nr 242/2 o pow. 0,0724 ha,

powstałą z podziału działki nr 242 o pow. 2,0100 ha, obręb Zamyślona Słupska, gmina Łęka Opatowska, powiat kępiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 888, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.23.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

skreśla się pozycję 888,
po pozycji 887 dodaje się pozycję 888a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kępiński; Łęka Opatowska; Zamyślona Słupska; 242/1; 1,9376;"

zastępuje się brzmieniem:

"- nr 242/2 o pow. 0,0724 ha,

powstałą z podziału działki nr 242 o pow. 2,0100 ha, obręb Zmyślona Słupska, gmina Łęka Opatowska, powiat kępiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 888, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.23.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

- skreśla się pozycję 888,

- po pozycji 887 dodaje się pozycję 888a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kępiński; Łęka Opatowska; Zmyślona Słupska; 242/1; 1,9376;".

§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz. 6, poz. 7 i poz. 14.