Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2013.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2013 r.

Decyzja Nr 33
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:
§  1.
Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
- nr 254/5 o pow. 0,2165 ha,

powstałą z podziału działki nr 212/5 o pow. 10,2644 ha, obręb Kleszczów, gmina Rudziniec, powiat gliwicki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 3217, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/76/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

-
skreśla się pozycję 3217,
-
po pozycji 3216 dodaje się pozycję 3217a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

śląskie; gliwicki; Rudziniec; Kleszczów; 255/5; 10,0479;

2)
- nr 1/1 o pow. 0,0063 ha,

powstałą z podziału działki nr 1 o pow. 0,7025 ha, obręb Bogucice-Zawodzie, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6878, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/78/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

-
skreśla się pozycję 6878,
-
po pozycji 6877 dodaje się pozycję 6878a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Bogucice-Zawodzie; 1/2; 0,6962;

3)
- nr 271/7 o pow. 0,5909 ha,

będącą własnością Powiatu Kieleckiego, powstałą z podziału działki nr 271/6 o pow. 18,4641 ha, obręb 3 Sitkówka Nowiny, gmina Sitkówka-Nowiny, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 992, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/82/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

-
skreśla się pozycję 992,
-
po pozycji 991 dodaje się pozycję 992a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; kielecki; Sitkówka-Nowiny; 3 Sitkówka Nowiny; 271/8; 17,8732;

4) 1
-
nr 1013/1 o pow. 0,0590 ha,
-
nr 1013/2 o pow. 0,1167 ha,

powstałe z podziału działki nr 1013 o pow. 5,8600 ha, obręb 6 Pliszczyn, gmina Wólka, powiat lubelski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 830, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/83/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:

-
skreśla się pozycję 830,
-
po pozycji 829 dodaje się pozycję 830a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

lubelskie; lubelski; Wólka; 6 Pliszczyn; 1013/3; 5,6843;

5)
-
nr 305/1 o pow. 0,1084 ha,
-
nr 305/2 o pow. 1,1716 ha,
powstałe z podziału działki nr 305 o pow. 1,2800 ha, obręb 18 Wolica, gmina Chęciny - obszar wiejski, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 676, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/84/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika skreśla się pozycję 676;
6)
-
nr 1368/92 o pow. 0,3274 ha,
-
nr 1368/93 o pow. 0,1707 ha,
-
nr 1368/94 o pow. 0,0748 ha,
-
nr 1368/95 o pow. 0,1221 ha,
-
nr 1368/96 o pow. 0,1101 ha,
-
nr 1368/97 o pow. 0,1423 ha,
-
nr 1368/98 o pow. 0,0299 ha,
-
nr 1368/99 o pow. 0,2161 ha,
powstałe z podziału działki nr 1368/66 o pow. 34,4456 ha, obręb 0001-Ostrów Mazowiecka, gmina Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1587, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/86/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:
-
skreśla się pozycję 1587,
-
po pozycji 1586 dodaje się pozycję 1587a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

mazowieckie; ostrowski; Ostrów Mazowiecka; 0001-Ostrów Mazowiecka; 1368/100; 33,2522;

7)
-
nr 1/1 o pow. 0,0878 ha,
-
nr 1/2 o pow. 0,0773 ha,
-
nr 1/3 o pow. 0,5177 ha,
powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 3,8586 ha, obręb 1 Jędrzejów, gmina Jędrzejów -miasto, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 316, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/87/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:
-
skreśla się pozycję 316,
-
po pozycji 315 dodaje się pozycję 316a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; jędrzejowski; Jędrzejów - miasto; 1 Jędrzejów; 1/4; 3,1758;

8)
-
nr 41/4 o pow. 0,1964 ha,

powstałą z podziału działki nr 41/1 o pow. 0,2416 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,2410 ha), obręb 0001-Gniezno, gmina Gniezno M., powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 262, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/88/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

-
skreśla się pozycję 262,
-
po pozycji 261 dodaje się pozycję 262a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

wielkopolskie; gnieźnieński; Gniezno M.; 0001-Gniezno; 41/3; 0,0452;

9)
-
nr 322/1 o pow. 0,2141 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 322 o pow. 5,8400 ha, obręb Przychodzko, gmina Zbąszyń, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3048, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/89/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

-
skreśla się pozycję 3048,
-
po pozycji 3047 dodaje się pozycję 3048a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

wielkopolskie; nowotomyski; Zbąszyń; Przychodzko; 322/2; 5,6259;

10)
-
nr 135/19 o pow. 0,0604 ha,

będącą własnością Gminy Miasta Złotów,

-
nr 135/13 o pow. 0,1053 ha,
-
nr 135/14 o pow. 0,1176 ha,
-
nr 135/15 o pow. 0,0820 ha,
-
nr 135/16 o pow. 0,0699 ha,
-
nr 135/17 o pow. 0,0882 ha,
-
nr 135/18 o pow. 0,0542 ha,
będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 135/2 o pow. 8,4992 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,5005 ha), obręb 90 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Złotów 90), gmina Złotów M., powiat złotowski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5752, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/90/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

-
skreśla się pozycję 5752,
-
po pozycji 5751 dodaje się pozycję 5752a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

wielkopolskie; złotowski; Złotów M.; 90; 135/12; 7,9216;

11)
-
nr 2546/9 o pow. 0,1361 ha,

położoną w obrębie Psary, gmina Psary, powiat będziński, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 28, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/91/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 28;

12)
-
nr 792/8 o pow. 0,2063 ha,

powstałą z podziału działki nr 792/6 o pow. 16,2487 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 16,2478 ha), obręb 0015 Zaklików (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Zaklików), gmina Zaklików, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 938, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/92/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

-
skreśla się pozycję 938,
-
po pozycji 937 dodaje się pozycję 938a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

podkarpackie; stalowowolski; Zaklików; 0015 Zaklików; 792/9; 16,0424;

13)
-
nr 466/6 o pow. 0,0498 ha,

powstałą z podziału działki nr 466/4 o pow. 1,1207 ha, obręb Zakęcie, gmina Otyń, powiat nowosolski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 372, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/94/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:

-
skreśla się pozycję 372,
-
po pozycji 371 dodaje się pozycję 372a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

lubuskie; nowosolski; Otyń; Zakęcie; 466/5; 1,0709;

14)
-
nr 1/3 o pow. 0,5338 ha,
-
nr 1/4 o pow. 0,5737 ha,
-
nr 1/6 o pow. 0,3534 ha,
położone w obrębie Przysieka, gmina Kozłów, powiat miechowski, województwo małopolskie, wpisane w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1175, 1176 oraz 1177, będące własnością Skarbu Państwa, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/95/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika skreśla się pozycje 1175, 1176 oraz 1177;
15)
-
nr 208/13 o pow. 0,5587 ha,

powstałą z podziału działki nr 208/7 o pow. 9,4487 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 9,4500 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5731,

-
nr 208/14 o pow. 0,0171 ha,
-
nr 208/15 o pow. 0,0556 ha,
-
nr 208/16 o pow. 0,0224 ha,
-
nr 208/17 o pow. 0,1198 ha,
powstałe z podziału działki nr 208/12 o pow. 6,2949 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,2900 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5732,

położone w obrębie Głomsk, gmina Zakrzewo, powiat złotowski, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/96/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

-
skreśla się pozycje 5731 oraz 5732,
-
po pozycji 5730 dodaje się pozycję 5731a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

wielkopolskie; złotowski; Zakrzewo; Głomsk; 208/19; 8,8900;

-
po pozycji 5731a dodaje się pozycję 5732a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

wielkopolskie; złotowski; Zakrzewo; Głomsk; 208/18; 6,0800;

16)
-
nr 237/13 o pow. 0,1643 ha,
-
nr 237/14 o pow. 0,0144 ha,
-
nr 237/15 o pow. 0,0236 ha,
-
nr 237/16 o pow. 0,0819 ha,
-
nr 237/20 o pow. 0,0404 ha,
-
nr 237/21 o pow. 0,1065 ha,
-
nr 237/23 o pow. 2,3898 ha,
-
nr 237/24 o pow. 0,0758 ha,
powstałe w wyniku kolejnych podziałów działki nr 237/11 o pow. 6,3580 ha, obręb 0001-1, gmina Kożuchów M., powiat nowosolski, województwo lubuskie, wpisanej w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego pod pozycją 307, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/97/12, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika:
-
skreśla się pozycję 307,
-
po pozycji 306a dodaje się pozycję 307a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

lubuskie; nowosolski; Kożuchów M.; 0001-1; 237/22; 3,4613;

17)
-
nr 107/2 o pow. 0,1164 ha,
-
nr 107/3 o pow. 0,0856 ha,
-
nr 107/4 o pow. 0,0544 ha,
-
nr 107/6 o pow. 0,0420 ha,
-
nr 107/7 o pow. 0,3747 ha,
położone w obrębie Kwilcz, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie, wpisane w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego odpowiednio pod pozycjami 2768, 2769, 2770, 2771 oraz 2772, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/99/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycje 2768, 2769, 2770, 2771 oraz 2772;
18)
-
nr 263/1 o pow. 0,1225 ha,

powstałą z podziału działki nr 263 o pow. 2,5200 ha, obręb Krojanty, gmina Chojnice, powiat chojnicki, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 130, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/102/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

-
skreśla się pozycję 130,
-
po pozycji 129 dodaje się pozycję 130a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

pomorskie; chojnicki; Chojnice; Krojanty; 263/2; 2,3975;

19)
-
nr 190/1 o pow. 0,0223 ha,
-
nr 190/2 o pow. 0,3895 ha,
-
nr 190/3 o pow. 0,1419 ha,
-
nr 190/4 o pow. 0,0273 ha,
-
nr 190/5 o pow. 0,0503 ha,
powstałe z podziału działki nr 190 o pow. 1,8304 ha, obręb Pieńsk II, gmina Pieńsk M., powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2704, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/104/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:
-
skreśla się pozycję 2704,
-
po pozycji 2703 dodaje się pozycję 2704a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

dolnośląskie; zgorzelecki; Pieńsk M.; Pieńsk II; 190/6; 1,1991;

20)
-
nr 260/32 o pow. 0,2477 ha,
-
nr 260/33 o pow. 0,1380 ha,
-
nr 260/34 o pow. 0,0928 ha,
-
nr 260/35 o pow. 0,5345 ha,
-
nr 260/36 o pow. 0,0308 ha,
-
nr 260/37 o pow. 0,4121 ha,
-
nr 260/38 o pow. 0,0942 ha,
powstałe z podziału działki nr 260/29 o pow. 10,5719 ha, obręb Opalenica, gmina Opalenica M., powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3000, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/98/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
-
skreśla się pozycję 3000,
-
po pozycji 2999 dodaje się pozycję 3000a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

wielkopolskie; nowotomyski; Opalenica M.; Opalenica; 260/39; 9,0218;

21)
-
nr 30/2 o pow. 0,0087 ha,

położoną w obrębie Ligota, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7297, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/106/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 7297;

22)
-
nr 2/2 o pow. 0,8610 ha,
-
nr 2/3 o pow. 0,4579 ha,
powstałe z podziału działki nr 2 o pow. 12,5195 ha, obręb Ligota, gmina Katowice M., powiat m.Katowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7242, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/107/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:
-
skreśla się pozycję 7242,
-
po pozycji 7241 dodaje się pozycję 7242a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

śląskie; m.Katowice; Katowice M.; Ligota; 2/1; 11,2006;

23)
-
nr 21/39 o pow. 0,0492 ha,

powstałą z podziału działki nr 21/14 o pow. 0,1885 ha, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2742,

-
nr 164/11 o pow. 0,4223 ha,

wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2747,

-
nr 164/15 o pow. 0,0562 ha,

powstałą z podziału działki nr 164/12 o pow. 2,2426 ha, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2748,

położone w obrębie 5 (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Tczew 5), gmina Tczew M., powiat tczewski, województwo pomorskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/108/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:
-
skreśla się pozycje 2742, 2747 oraz 2748,
-
po pozycji 2741 dodaje się pozycję 2742a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

pomorskie; tczewski; Tczew M.; 5; 21/40; 0,1393;

-
po pozycji 2746 dodaje się pozycję 2748a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

pomorskie; tczewski; Tczew M.; 5; 164/16; 2,1864;

24)
-
nr 464/2 o pow. 0,0551 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

-
nr 464/3 o pow. 0,0352 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S. A.,

powstałe z podziału działki nr 464 o pow. 13,9126 ha, obręb 152 Winiary, gmina Kalisz M., powiat M. Kalisz, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1779, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/112/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
-
skreśla się pozycję 1779,
-
po pozycji 1778 dodaje się pozycję 1779a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

wielkopolskie; M. Kalisz; Kalisz M.; 152 Winiary; 464/1; 13,8223;

25)
-
nr 340/2 o pow. 0,0924 ha,
-
nr 340/3 o pow. 0,3612 ha,
powstałe z podziału działki nr 340 o pow. 4,2100 ha, obręb Topola Wielka, gmina Przygodzice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3545, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/113/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
-
skreśla się pozycję 3545,
-
po pozycji 3544 dodaje się pozycję 3545a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

wielkopolskie; ostrowski; Przygodzice; Topola Wielka; 340/1; 3,7564;

26)
-
nr 335/2 o pow. 0,3101 ha,

położoną w obrębie 0027-Łowyń (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Łowyń), gmina Międzychód, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2844, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/115/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 2844;

27)
-
nr 1690/15 o pow. 0,1896 ha,
-
nr 1690/16 o pow. 0,2788 ha,
-
nr 1690/17 o pow. 0,0586 ha,
powstałe z podziału działki nr 1690/13 o pow. 2,6974 ha, obręb Wygoda (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 16 Wygoda), gmina Białystok, powiat M. Białystok, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 245, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/116/12, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:
-
skreśla się pozycję 245,
-
po pozycji 244 dodaje się pozycję 245a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

podlaskie; M. Białystok; Białystok; Wygoda; 1690/18; 2,1704;

28)
-
nr 74/21 o pow. 0,1624 ha,
-
nr 74/22 o pow. 0,1187 ha,
-
nr 74/23 o pow. 0,6107 ha,
-
nr 74/26 o pow. 0,1075 ha,
powstałe z podziału działki nr 74/9 o pow. 5,7864 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1135,
-
nr 74/25 o pow. 0,0044 ha,

powstałą z podziału działki nr 74/13 o pow. 0,8640 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1136,

położone w obrębie Kostrogaj Rolniczy (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0006-Kostrogaj Rolniczy), gmina M. Płock, powiat M. Płock, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/117/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

-
skreśla się pozycje 1135 oraz 1136,
-
po pozycji 1134 dodaje się pozycję 1135a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

mazowieckie; M. Płock; M. Płock; Kostrogaj Rolniczy; 74/20; 4,7871;

-
po pozycji 1135a dodaje się pozycję 1136a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

mazowieckie; M. Płock; M. Płock; Kostrogaj Rolniczy; 74/24; 0,8596;

29)
-
nr 1684/1 o pow. 0,0552 ha,
-
nr 1684/3 o pow. 0,0901 ha,
-
nr 1684/4 o pow. 0,0030 ha,
-
nr 1684/5 o pow. 0,0842 ha,
-
nr 1684/6 o pow. 0,0265 ha,
-
nr 1684/7 o pow. 0,0412 ha,
-
nr 1684/8 o pow. 0,1262 ha,
-
nr 1684/9 o pow. 0,3633 ha,
-
nr 1684/10 o pow. 0,1166 ha,
będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 1684 o pow. 3,3163 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,3200 ha), obręb Męcina, gmina Limanowa, powiat limanowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 447, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/70/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:
-
skreśla się pozycję 447,
-
po pozycji 446 dodaje się pozycję 447a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

małopolskie; limanowski; Limanowa; Męcina; 1684/2; 2,4100;

30)
-
nr 935/2 o pow. 0,1907 ha,

powstałą z podziału działki nr 935 o pow. 8,7253 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,4400 ha), obręb Parysów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Parysów), gmina Parysów, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 60, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/124/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

-
skreśla się pozycję 60,
-
po pozycji 59 dodaje się pozycję 60a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

mazowieckie; garwoliński; Parysów; Parysów; 935/1; 8,5346;

31)
-
nr 891/2 o pow. 0,0152 ha,
-
nr 891/3 o pow. 0,0471 ha,
-
nr 891/4 o pow. 0,0400 ha,
-
nr 891/5 o pow. 0,0203 ha,
-
nr 891/6 o pow. 0,0090 ha,
-
nr 891/7 o pow. 0,1252 ha,
powstałe z podziału działki nr 891 o pow. 1,6041 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,5900 ha), obręb Pleśna, gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2193, będącej własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/121/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:
-
skreśla się pozycję 2193,
-
po pozycji 2192 dodaje się pozycję 2193a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

małopolskie; tarnowski; Pleśna; Pleśna; 891/1; 0,4200;

-
po pozycji 2193a dodaje się pozycję 2193b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

małopolskie; tarnowski; Pleśna; Pleśna; 891/8; 0,9273;

32)
-
nr 278/3 o pow. 0,0612 ha,
-
nr 278/4 o pow. 0,1520 ha,
-
nr 278/5 o pow. 0,3549 ha,
-
nr 278/6 o pow. 0,0505 ha,
powstałe z podziału działki nr 278 o pow. 4,6104 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,6100 ha), obręb 39 Kolonia Zawady, gmina Widawa, powiat łaski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 285, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/120/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:
-
skreśla się pozycję 285,
-
po pozycji 284 dodaje się pozycję 285a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

łódzkie; łaski; Widawa; 39 Kolonia Zawady; 278/1; 0,3284;

-
po pozycji 285a dodaje się pozycję 285b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

łódzkie; łaski; Widawa; 39 Kolonia Zawady; 278/2; 0,1134;

-
po pozycji 285b dodaje się pozycję 285c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

łódzkie; łaski; Widawa; 39 Kolonia Zawady; 278/7; 3,5500;

33)
-
nr 654/80 o pow. 0,5285 ha,

położoną w obrębie Goczałkowice, gmina Goczałkowice Zdrój, powiat pszczyński, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12402, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wnioskach Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie z dnia 15 października 2012 r., Nr PZDDT.7021.2.231.2012 oraz Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0731/2/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 12402;

34)
-
nr 2/11 o pow. 0,7933 ha,
-
nr 45 o pow. 0,1758 ha,
-
nr 46 o pow. 0,6987 ha,
powstałe w wyniku podziału i scalenia działki nr 2/6 o pow. 1,6678 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 651,
-
nr 10/8 o pow. 0,0039 ha,
-
nr 10/9 o pow. 0,0179 ha,

powstałe z podziału działki nr 10/7 o pow. 0,0218 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 654,

położone w obrębie 2-02-03 (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0203-2-02-03), gmina Warszawa Ochota, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 lipca 2012 r., Nr KNN5g-076/11/12, uzupełnionego wnioskiem z dnia 30 listopada 2012 r., Nr KNDGg-076/11a/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika skreśla się pozycje 651 oraz 654;

35)
-
nr 704/3 o pow. 0,2376 ha,

powstałą z podziału działki nr 704/2 o pow. 2,6902 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,3500 ha), obręb Żukowice, gmina Żukowice, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 249, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/139/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

-
skreśla się pozycję 249,
-
po pozycji 248 dodaje się pozycję 249a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

dolnośląskie; głogowski; Żukowice; Żukowice; 704/4; 2,4526.

§  2.
Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1)
-
nr 237/2 o pow. 0,0663 ha,
-
nr 238/3 o pow. 0,0521 ha,

położone w obrębie Aleksandrówka, gmina Kozienice-obszar wiejski, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/119/w/12, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

-
po pozycji 254 dodaje się pozycję 254a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

mazowieckie; kozienicki; Kozienice-obszar wiejski; Aleksandrówka; 237/2; 0,0663;

-
po pozycji 254a dodaje się pozycję 254b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

mazowieckie; kozienicki; Kozienice-obszar wiejski; Aleksandrówka; 238/3; 0,0521;

2)
-
nr 188 o pow. 1,3223 ha,

położoną w obrębie 51-Strożęcin, gmina Raciąż, powiat płoński, województwo mazowieckie, będącą w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/126/w/12, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

-
po pozycji 1803 dodaje się pozycję 1803a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

mazowieckie; płoński; Raciąż; 51-Strożęcin; 188; 1,3223;

3)
-
nr 81/2 o pow. 0,0384 ha,

położoną w obrębie Górzyca, gmina Gryfice, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 listopada 2012 r., Nr KNDG1g-0730/129/w/12, w ten sposób, że w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

-
po pozycji 258 dodaje się pozycję 258a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

zachodniopomorskie; gryficki; Gryfice; Górzyca; 81/2; 0,0384.

§  3.
W związku z podziałem działek nr 715/7 o pow. 2,0982 ha, nr 715/10 o pow. 0,0451 ha, nr 715/11 o pow. 0,4525 ha, nr 715/14 o pow. 0,2518 ha, nr 715/15 o pow. 4,4163 ha (w załączniku do decyzji z pisaną powierzchnią 4,4071 ha), nr 715/16 o pow. 0,2751 ha (w załączniku do decyzji z pisaną powierzchnią 0,2827 ha) oraz nr 715/17 o pow. 2,0836 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,0756 ha), zatwierdzonym decyzją Wójta Gminy Kije z dnia 18 czerwca 2012 r., znak: GIROŚ 6831.2.2012, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Powiatu Pińczowskiego, w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego:
-
skreśla się pozycje 1364, 1365, 1366, 1369, 1370, 1371 oraz 1372,
-
po pozycji 1363 dodaje się pozycję 1364a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/18; 0,4260;

-
po pozycji 1364a dodaje się pozycję 1364b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/19; 1,2220;

-
po pozycji 1364b dodaje się pozycję 1364c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/33; 0,4502;

-
po pozycji 1364c dodaje się pozycję 1365a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/20; 0,0252;

-
po pozycji 1365a dodaje się pozycję 1365b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/21; 0,0199;

-
po pozycji 1365b dodaje się pozycję 1366a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/22; 0,3191;

-
po pozycji 1366a dodaje się pozycję 1366b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/23; 0,1334;

-
po pozycji 1368 dodaje się pozycję 1369a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/24; 0,2401;

-
po pozycji 1369a dodaje się pozycję 1369b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/25; 0,0117;

-
po pozycji 1369b dodaje się pozycję 1370a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/26; 2,7077;

-
po pozycji 1370a dodaje się pozycję 1370b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/27; 1,7086;

-
po pozycji 1370b dodaje się pozycję 1371a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/28; 0,1843;

-
po pozycji 1371a dodaje się pozycję 1371b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/29; 0,0379;

-
po pozycji 1371b dodaje się pozycję 1371c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/30; 0,0529;

-
po pozycji 1371c dodaje się pozycję 1372a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/31; 0,0261;

-
po pozycji 1372a dodaje się pozycję 1372b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie:

świętokrzyskie; pińczowski; Kije; 18 Wola Żydowska; 715/32; 2,0575.

§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77 i poz. 85.

1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 4 pkt 2 decyzji nr 2 z dnia 7 lutego 2013 r. (Dz.Urz.MTBiGM.13.6) zmieniającej nin. decyzję z dniem 8 lutego 2013 r.