Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MTBiGM.2012.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2012 r.

Decyzja Nr 8
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)
z dnia 16 maja 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:
§  1.
Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej "decyzją", wyłącza się działki ewidencyjne:
1)
-
nr 188 o pow. 0,0077 ha,
-
nr 189 o pow. 0,0085 ha,
-
nr 190 o pow. 0,0286 ha,
-
nr 1267/191 o pow. 0,0060 ha,
-
nr 1268/191 o pow. 0,0020 ha,
-
nr 1269/191 o pow. 0,0015 ha,
będące własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., położone w obrębie 9 Kochłowice (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Kochłowice), gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 8851, 8852, 8853, 8878, 8879 oraz 8880,
-
nr 1895/192 o pow. 0,0017 ha,
-
nr 1896/192 o pow. 0,0107 ha,

powstałe z podziału działki nr 192 o pow. 0,0124 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0098 ha),

-
nr 1893/191 o pow. 0,0098 ha,

- nr 1894/191 o pow. 0,0968 ha,

powstałe z podziału działki nr 1266/191 o pow. 0,1066 ha,

będące własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska, położone w obrębie 9 Kochłowice (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Kochłowice), gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 8854 oraz 8877,

-
nr 698/152 o pow. 0,2209 ha

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,2206 ha),

-
nr 878/124 o pow. 0,0198 ha,
-
nr 1880/151 o pow. 0,0317 ha,
-
nr 1881/151 o pow. 0,0515 ha,

będące własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., położone w obrębie 9 Kochłowice (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Kochłowice), gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 8844, 8846, 8849 oraz 8850,

-
nr 377/103 o pow. 0,0080 ha,
-
nr 867/1 o pow. 0,0943 ha,
-
nr 1577 o pow. 0,0879 ha,
-
nr 1579 o pow. 0,0287 ha,
-
nr 1580 o pow. 0,0802 ha,
-
nr 1840/1591 o pow. 0,0071 ha,
-
nr 1841/1591 o pow. 0,0158 ha,

powstałe z podziału działki nr 1591 o pow. 0,0229 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0217 ha),

-
nr 1850/1592 o pow. 0,0137 ha,
-
nr 1851/1592 o pow. 0,0076 ha,

powstałe z podziału działki nr 1592 o pow. 0,0213 ha,

-
nr 1848/1593 o pow. 0,0031 ha,
-
nr 1849/1593 o pow. 0,0092 ha,

powstałe z podziału działki nr 1593 o pow. 0,0123 ha,

-
nr 1852/1594 o pow. 0,0078 ha,
-
nr 1853/1594 o pow. 0,1194 ha,

powstałe z podziału działki nr 1594 o pow. 0,1272 ha,

-
nr 1595 o pow. 0,0109 ha,
-
nr 1601 o pow. 0,0220 ha,
-
nr 1602 o pow. 0,0112 ha,
-
nr 1603 o pow. 0,0201 ha,
-
nr 1856/1604 o pow. 0,0094 ha,
-
nr 1857/1604 o pow. 0,0710 ha,

powstałe z podziału działki nr 1604 o pow. 0,0804 ha,

-
nr 1605 o pow. 0,0182 ha,
-
nr 1606 o pow. 0,0155 ha,
-
nr 1858/1607 o pow. 0,0073 ha,
-
nr 1859/1607 o pow. 0,0594 ha,

powstałe z podziału działki nr 1607 o pow. 0,0667 ha,

-
nr 1608 o pow. 0,0035 ha,
-
nr 1609 o pow. 0,0108 ha,
-
nr 1860/1610 o pow. 0,0063 ha,
-
nr 1861/1610 o pow. 0,1160 ha,

powstałe z podziału działki nr 1610 o pow. 0,1223 ha,

będące własnością Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., położone w obrębie 7 Bykowina (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Bykowina), gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 8779, 8780, 8782, 8783, 8784, 8790, 8791, 8792, 8793, 8794, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805 oraz 8806,

-
nr 696/124 o pow. 0,0531 ha,
-
nr 877/124 o pow. 0,1956 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., położone w obrębie 9 Kochłowice (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Kochłowice), gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 8843 oraz 8845,

-
nr 1575 o pow. 0,4473 ha,
-
nr 1585 o pow. 0,0292 ha,
-
nr 1586 o pow. 0,0699 ha,
-
nr 1830/1587 o pow. 0,0059 ha,
-
nr 1831/1587 o pow. 0,0563 ha,

powstałe z podziału działki nr 1587 o pow. 0,0622 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0620 ha),

-
nr 1589 o pow. 0,0221 ha,
-
nr 1590 o pow. 0,0579 ha,
-
nr 1598 o pow. 0,0061 ha,
-
nr 1854/1599 o pow. 0,0030 ha,
-
nr 1855/1599 o pow. 0,0194 ha,

powstałe z podziału działki nr 1599 o pow. 0,0224 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0227 ha),

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., położone w obrębie 7 Bykowina (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Bykowina), gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisane wtórnie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 8781, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8795 oraz 8796,

-
nr 17 o pow. 0,0166 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., położoną w obrębie 9 Kochłowice (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Kochłowice), gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8881,

-
nr 360 o pow. 0,0013 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym CTL Maczki - Bór Spółka Akcyjna Sosnowiec, położoną w obrębie 9 Kochłowice (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Kochłowice), gmina Ruda Śląska M., powiat m.Ruda Śląska, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8903,

ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/191/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 8779, 8780, 8781, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8787, 8788, 8789, 8790, 8791, 8792, 8793, 8794, 8795, 8796, 8797, 8798, 8799, 8800, 8801, 8802, 8803, 8804, 8805, 8806, 8843, 8844, 8845, 8846, 8849, 8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8877, 8878, 8879, 8880, 8881 oraz 8903;

2)
-
nr 4 o pow. 0,0155 ha,
-
nr 5 o pow. 0,0021 ha,
-
nr 6 o pow. 0,0189 ha,
-
nr 7 o pow. 0,0174 ha,
-
nr 8 o pow. 0,0047 ha,
-
nr 9 o pow. 0,0043 ha,
-
nr 10 o pow. 0,0248 ha,
-
nr 11 o pow. 0,0557 ha,
-
nr 12 o pow. 0,0081 ha,
-
nr 13 o pow. 0,0021 ha,
-
nr 14 o pow. 0,0135 ha,
-
nr 15 o pow. 0,0149 ha,
-
nr 16 o pow. 0,0026 ha,
-
nr 17 o pow. 0,0022 ha,
będące własnością Skarbu Państwa, położone w obrębie Śródmieście 105, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie,
-
nr 1/38 o pow. 0,6863 ha,
-
nr 1/39 o pow. 0,0749 ha,
-
nr 1/40 o pow. 0,0433 ha,
-
nr 1/41 o pow. 0,0506 ha,
-
nr 1/42 o pow. 0,0629 ha,
-
nr 1/43 o pow. 0,0558 ha,
-
nr 1/44 o pow. 2,3402 ha,
-
nr 1/45 o pow. 0,1173 ha,
-
nr 1/46 o pow. 0,6286 ha,
-
nr 1/47 o pow. 0,1021 ha,
-
nr 1/48 o pow. 0,5795 ha,
-
nr 1/49 o pow. 0,5744 ha,
-
nr 1/50 o pow. 0,0881 ha,
-
nr 1/51 o pow. 1,5857 ha,
-
nr 1/52 o pow. 0,0126 ha,
-
nr 1/53 o pow. 1,5661 ha,
-
nr 1/55 o pow. 0,0046 ha,
-
nr 1/56 o pow. 6,0345 ha,
-
nr 1/58 o pow. 0,0318 ha,
-
nr 1/59 o pow. 1,2650 ha,
-
nr 1/61 o pow. 0,1861 ha,
-
nr 1/62 o pow. 0,2152 ha,
-
nr 1/63 o pow. 0,2502 ha,
-
nr 1/64 o pow. 0,4508 ha,
-
nr 1/65 o pow. 0,0113 ha,
-
nr 1/66 o pow. 0,3686 ha,
-
nr 1/67 o pow. 0,0173 ha,
-
nr 1/68 o pow. 0,0775 ha,
-
nr 1/69 o pow. 0,1014 ha,
-
nr 1/70 o pow. 0,1018 ha,
-
nr 1/71 o pow. 0,8947 ha,
-
nr 1/72 o pow. 0,2629 ha,
-
nr 1/73 o pow. 1,6467 ha,
-
nr 1/74 o pow. 0,2598 ha,
-
nr 1/75 o pow. 0,0296 ha,
-
nr 1/76 o pow. 0,4386 ha,
-
nr 1/77 o pow. 3,8221 ha,
-
nr 1/78 o pow. 0,8390 ha,
-
nr 1/79 o pow. 0,1900 ha,
-
nr 1/80 o pow. 0,4066 ha,
-
nr 1/81 o pow. 0,0165 ha,
-
nr 1/84 o pow. 0,2558 ha,
-
nr 1/85 o pow. 0,5559 ha,
-
nr 1/87 o pow. 0,9546 ha,
-
nr 1/88 o pow. 0,0675 ha,
-
nr 1/89 o pow. 0,0262 ha,
-
nr 1/90 o pow. 0,0174 ha,
-
nr 1/91 o pow. 0,4921 ha,
-
nr 1/93 o pow. 0,0381 ha,
-
nr 1/94 o pow. 0,0387 ha,
-
nr 1/95 o pow. 0,0693 ha,
-
nr 1/96 o pow. 0,1539 ha,
-
nr 1/97 o pow. 0,0806 ha,
-
nr 1/98 o pow. 0,0656 ha,
-
nr 1/99 o pow. 1,4252 ha,
-
nr 1/100 o pow. 0,3460 ha,
-
nr 1/102 o pow. 0,3058 ha,
-
nr 1/103 o pow. 4,2197 ha,
-
nr 1/104 o pow. 0,1256 ha,
-
nr 1/105 o pow. 1,0502 ha,
-
nr 1/106 o pow. 0,0165 ha,
-
nr 1/107 o pow. 0,0154 ha,
-
nr 1/108 o pow. 0,0301 ha,
-
nr 1/109 o pow. 0,1408 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., położone w obrębie Śródmieście 91, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 1/15 o pow. 105,8503 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 105,8563 ha oraz nazwą obrębu Śródmieście 91), wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 827, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/70/12, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

-
skreśla się pozycję 827,
-
po pozycji 826 dodaje się pozycję 827a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 91; 1/54; 19,5069;
-
po pozycji 827a dodaje się pozycję 827b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 91; 1/57; 11,7889;
-
po pozycji 827b dodaje się pozycję 827c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 91; 1/60; 6,5351;
-
po pozycji 827c dodaje się pozycję 827d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 91; 1/82; 5,3568;
-
po pozycji 827d dodaje się pozycję 827e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 91; 1/83; 1,5185;
-
po pozycji 827e dodaje się pozycję 827f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 91; 1/86; 1,6448;
-
po pozycji 827f dodaje się pozycję 827g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 91; 1/92; 21,4173;
-
po pozycji 827g dodaje się pozycję 827h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 91; 1/101; 0,3743;
-
po pozycji 827h dodaje się pozycję 827i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 91; 1/110; 0,5051;
3)
-
nr 828/3 o pow. 0,0478 ha,
-
nr 828/4 o pow. 0,4160 ha,
powstałe z podziału działki nr 828/2 o pow. 7,8082 ha, obręb 0025-Dziergowice, gmina Bierawa, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 382, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/71/12, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:
-
skreśla się pozycję 382,
-
po pozycji 381 dodaje się pozycję 382a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kędzierzyńsko-kozielski; Bierawa; 0025-Dziergowice; 828/5; 7,3444;
4)
-
nr 302/4 o pow. 0,2177 ha,
-
nr 302/5 o pow. 0,2983 ha,
-
nr 302/6 o pow. 0,1605 ha,
-
nr 302/7 o pow. 0,0299 ha,
-
nr 302/10 o pow. 0,1463 ha,
-
nr 302/11 o pow. 0,1697 ha,
-
nr 302/12 o pow. 0,0829 ha,
powstałe z podziału działki nr 302/2 o pow. 8,2820 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,2800 ha), obręb Tymbark, gmina Tymbark, powiat limanowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 478, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/72/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:
-
skreśla się pozycję 478,
-
po pozycji 477 dodaje się pozycję 478a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Tymbark; Tymbark; 302/3; 5,6000;
-
po pozycji 478a dodaje się pozycję 478b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Tymbark; Tymbark; 302/8; 1,2142;
-
po pozycji 478b dodaje się pozycję 478c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; limanowski; Tymbark; Tymbark; 302/9; 0,3625;
5)
-
nr 1505/17 o pow. 0,0373 ha,
-
nr 1505/18 o pow. 0,0211 ha,
-
nr 1505/19 o pow. 0,2701 ha,
-
nr 1505/21 o pow. 0,5980 ha,
-
nr 1505/22 o pow. 0,1042 ha,
powstałe z podziału działki nr 1505/5 o pow. 5,9062 ha, obręb 12 Tarnobrzeg (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Tarnobrzeg), gmina Tarnobrzeg, powiat M. Tarnobrzeg, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 398, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/73/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:
-
skreśla się pozycję 398,
-
po pozycji 397 dodaje się pozycję 398a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Tarnobrzeg; Tarnobrzeg; 12 Tarnobrzeg; 1505/16; 0,0352;
-
po pozycji 398a dodaje się pozycję 398b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Tarnobrzeg; Tarnobrzeg; 12 Tarnobrzeg; 1505/20; 0,3577;
-
po pozycji 398b dodaje się pozycję 398c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Tarnobrzeg; Tarnobrzeg; 12 Tarnobrzeg; 1505/23; 4,4826;
6)
-
nr 3053/37 o pow. 0,0531 ha,
-
nr 3053/39 o pow. 0,2170 ha,
powstałe z podziału działki nr 3053/27 o pow. 4,3828 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2821,
-
nr 3053/42 o pow. 0,1414 ha,
-
nr 3053/43 o pow. 0,0116 ha,
-
nr 3053/44 o pow. 0,1313 ha,
-
nr 3053/48 o pow. 0,0225 ha,
-
nr 3053/49 o pow. 0,0240 ha,
-
nr 3053/50 o pow. 0,0455 ha,

powstałe z podziału działki nr 3053/29 o pow. 4,5639 ha, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2822,

-
nr 3064/5 o pow. 0,2465 ha,

powstałą z podziału działki nr 3064/1 o pow. 1,2987 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,3332 ha), wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2825,

położone w obrębie 0001-Wadowice, gmina Wadowice M., powiat wadowicki, województwo małopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/74/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

-
skreśla się pozycje 2821, 2822 oraz 2825,
-
po pozycji 2820 dodaje się pozycję 2821a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3053/38; 0,0230;
-
po pozycji 2821a dodaje się pozycję 2821b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3053/40; 0,1328;
-
po pozycji 2821b dodaje się pozycję 2821c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3053/41; 3,9569;
-
po pozycji 2821c dodaje się pozycję 2822a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3053/45; 0,0135;
-
po pozycji 2822a dodaje się pozycję 2822b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3053/46; 0,6327;
-
po pozycji 2822b dodaje się pozycję 2822c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3053/47; 0,0455;
-
po pozycji 2822c dodaje się pozycję 2822d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3053/51; 0,3925;
-
po pozycji 2822d dodaje się pozycję 2822e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3053/52; 3,1034;
-
po pozycji 2824 dodaje się pozycję 2825a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3064/3; 0,1198;
-
po pozycji 2825a dodaje się pozycję 2825b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3064/4; 0,3299;
-
po pozycji 2825b dodaje się pozycję 2825c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3064/6; 0,4538;
-
po pozycji 2825c dodaje się pozycję 2825d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Wadowice M.; 0001-Wadowice; 3064/7; 0,1487;
7)
-
nr 103/28 o pow. 0,4292 ha,
-
nr 103/29 o pow. 0,3969 ha,
-
nr 103/30 o pow. 0,0764 ha,
-
nr 103/32 o pow. 0,2206 ha,
powstałe z podziału działki nr 103/9 o pow. 5,7938 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,7900 ha), obręb Świebodzin, gmina Pleśna, powiat tarnowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2196a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/75/12, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:
-
skreśla się pozycję 2196a,
-
po pozycji 2195 dodaje się pozycję 2196a1 gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Pleśna; Świebodzin; 103/31; 0,0807;
-
po pozycji 2196a1 dodaje się pozycję 2196a2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Pleśna; Świebodzin; 103/33; 4,5900;
8)
-
nr 112/6 o pow. 0,0388 ha,
-
nr 112/8 o pow. 0,8398 ha,
-
nr 112/9 o pow. 0,0345 ha,
-
nr 112/10 o pow. 0,6351 ha,
-
nr 112/11 o pow. 0,0331 ha,
-
nr 112/14 o pow. 0,1052 ha,
powstałe z podziału działki nr 112/1 o pow. 27,8146 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 30,9200 ha), obręb Krościenko, gmina Ustrzyki Dolne - obszar wiejski, powiat bieszczadzki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 11, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/76/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:
-
skreśla się pozycję 11,
-
po pozycji 10 dodaje się pozycję 11a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; bieszczadzki; Ustrzyki Dolne - obszar wiejski; Krościenko; 112/3; 9,1578;
-
po pozycji 11a dodaje się pozycję 11b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; bieszczadzki; Ustrzyki Dolne - obszar wiejski; Krościenko; 112/4; 0,0779;
-
po pozycji 11b dodaje się pozycję 11c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; bieszczadzki; Ustrzyki Dolne - obszar wiejski; Krościenko; 112/5; 11,0122;
-
po pozycji 11c dodaje się pozycję 11d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; bieszczadzki; Ustrzyki Dolne - obszar wiejski; Krościenko; 112/7; 0,1979;
-
po pozycji 11d dodaje się pozycję 11e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; bieszczadzki; Ustrzyki Dolne - obszar wiejski; Krościenko; 112/12; 0,0141;
-
po pozycji 11e dodaje się pozycję 11f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; bieszczadzki; Ustrzyki Dolne - obszar wiejski; Krościenko; 112/13; 5,6682;
9)
-
nr 1233/2 o pow. 0,1074 ha,
-
nr 1233/3 o pow. 0,1935 ha,
-
nr 1233/4 o pow. 0,2182 ha,
-
nr 1233/5 o pow. 0,2185 ha,
-
nr 1233/6 o pow. 0,2023ha,
-
nr 1233/7 o pow. 0,3251 ha,
-
nr 1233/8 o pow. 0,2972 ha,
-
nr 1233/9 o pow. 0,0935 ha,
-
nr 1233/10 o pow. 0,0836 ha,
-
nr 1233/11 o pow. 0,0961 ha,
-
nr 1233/12 o pow. 0,6572 ha,
-
nr 1233/13 o pow. 0,0474 ha,
-
nr 1233/14 o pow. 0,0559 ha,
powstałe z podziału działki nr 1233 o pow. 25,7059 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 25,7100 ha), obręb 31 Zawada, gmina Zamość, powiat zamojski, województwo lubelskie, wpisanej w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 1471, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S. A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/77/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika:
-
skreśla się pozycję 1471,
-
po pozycji 1470 dodaje się pozycję 1471a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Zamość; 31 Zawada; 1233/1; 23,1100;
10)
-
nr 13/1 o pow. 0,1025 ha,
powstałą z podziału działki nr 13 o pow. 2,1290 ha, obręb 17 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Malbork 17), gmina Malbork M., powiat malborski, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2217, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/79/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:
-
skreśla się pozycję 2217,
-
po pozycji 2216 dodaje się pozycję 2217a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; malborski; Malbork M., 17; 13/2; 2,0265;
11)
-
nr 506/2 o pow. 0,0181 ha,

będącą własnością Gminy Kołbiel,

-
nr 506/3 o pow. 0,0194 ha,

będącą własnością Powiatu Otwockiego,

-
nr 506/4 o pow. 0,0611 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z podziału działki nr 506 o pow. 5,1427 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,5400 ha), obręb 0011 Karpiska, gmina Kołbiel, powiat otwocki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1628, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/80/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:
-
skreśla się pozycję 1628,
-
po pozycji 1627 dodaje się pozycję 1628a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; otwocki; Kołbiel; 0011 Karpiska; 506/1; 5,0441;
12)
-
nr 43/1 o pow. 0,0758 ha

(w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,0175 ha),

położoną w obrębie 044 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Gdańsk 44), gmina Gdańsk M., powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1179, będącą własnością Skarbu Państwa, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/81/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 1179;
13)
-
nr 2/4 o pow. 0,0592 ha,
-
nr 2/5 o pow. 0,2329 ha,
-
nr 2/6 o pow. 0,1034 ha,
-
nr 2/7 o pow. 0,1272 ha,
-
nr 2/9 o pow. 0,3534 ha,
-
nr 2/10 o pow. 0,0036 ha,
-
nr 2/11 o pow. 0,0344 ha,
-
nr 2/12 o pow. 0,0485 ha,
powstałe z podziału działki nr 2/2 o pow. 4,9242 ha, obręb 4-14-03, gmina Warszawa Praga Północ, powiat m.st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 733, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/82/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:
-
skreśla się pozycję 733,
-
po pozycji 732 dodaje się pozycję 733a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Północ; 4-14-03; 2/8; 0,0199;
-
po pozycji 733a dodaje się pozycję 733b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m.st. Warszawa; Warszawa Praga Północ; 4-14-03; 2/13; 3,9417;
14)
-
nr 534/1 o pow. 0,0116 ha,
-
nr 534/2 o pow. 0,2836 ha,
-
nr 534/4 o pow. 0,3344 ha,
powstałe z podziału działki nr 534 o pow. 1,5325 ha, obręb Łabędy, gmina Gliwice M., powiat m.Gliwice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6669, będącej własnością Skarbu Państwa, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/83/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:
-
skreśla się pozycję 6669,
-
po pozycji 6668 dodaje się pozycję 6669a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m.Gliwice; Gliwice M.; Łabędy; 534/3; 0,9029;
15)
-
nr 286 o pow. 0,4156 ha,

położoną w obrębie 12 (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Słupsk 12), gmina Słupsk M., powiat m. Słupsk, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2133, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/85/12, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 2133;

16)
-
nr 467/1 o pow. 0,1400 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 467 o pow. 18,7200 ha, obręb 0001 Brzustów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 1 Brzustów), gmina Inowłódz (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Inowłódz), powiat tomaszowski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2733, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/87/12, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

-
skreśla się pozycję 2733,
-
po pozycji 2732 dodaje się pozycję 2733a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; tomaszowski; Inowłódz; 0001 Brzustów; 467/2; 18,5800;
17)
-
nr 72/26 o pow. 0,0016 ha,

będącą własnością osoby fizycznej, powstałą z podziału działki nr 72/2 o pow. 0,0325 ha, obręb 0027, gmina M. Kielce, powiat M. Kielce, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1183, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/52/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

-
skreśla się pozycję 1183,
-
po pozycji 1182 dodaje się pozycję 1183a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; M. Kielce; M. Kielce; 0027; 72/27; 0,0309;
18)
-
nr 23/2 o pow. 0,1111 ha,

będącą własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec, powstałą z podziału działki nr 23 o pow. 5,6671 ha, obręb VII, gmina Zgorzelec M., powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2849, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/88/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

-
skreśla się pozycję 2849,
-
po pozycji 2848 dodaje się pozycję 2849a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; zgorzelecki; Zgorzelec M.; VII; 23/1; 5,5560;
19)
-
nr 2/2 o pow. 0,0820 ha,
-
nr 2/3 o pow. 0,4931 ha,
-
nr 2/4 o pow. 0,0406 ha,
-
nr 2/5 o pow. 0,0134 ha,
-
nr 2/6 o pow. 0,0747 ha,
powstałe z podziału działki nr 2 o pow. 2,0057 ha, obręb Czerwonak, gmina Czerwonak, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3845, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/131/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
-
skreśla się pozycję 3845,
-
po pozycji 3843 dodaje się pozycję 3845a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Czerwonak; Czerwonak; 2/1; 1,3019;
20)
-
nr 704/2 o pow. 0,3190 ha,
-
nr 704/3 o pow. 0,2441 ha,
powstałe z podziału działki nr 704 o pow. 2,3713 ha, obręb Gołańcz, gmina Gołańcz M., powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4999, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/132/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:
-
skreśla się pozycję 4999,
-
po pozycji 4998 dodaje się pozycję 4999a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wągrowiecki; Gołańcz M.; Gołańcz; 704/1; 1,8082;
21)
-
nr 934/2 o pow. 0,0106 ha,

położoną w obrębie 0020, gmina M. Kielce, powiat M. Kielce, województwo świętokrzyskie, wpisaną w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 1177, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/92/12, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika skreśla się pozycję 1177;

22)
-
nr 319/1 o pow. 0,9100 ha,
-
nr 319/2 o pow. 0,0646 ha,
-
nr 319/3 o pow. 0,2352 ha,
-
nr 319/4 o pow. 0,2508 ha,
-
nr 319/5 o pow. 0,2347 ha,
-
nr 319/6 o pow. 0,3775 ha,
-
nr 319/8 o pow. 0,0336 ha,
-
nr 319/9 o pow. 1,3165 ha,
-
nr 319/10 o pow. 1,0163 ha,
-
nr 319/11 o pow. 0,0510 ha,
-
nr 319/13 o pow. 3,5948 ha,
-
nr 319/14 o pow. 3,7031 ha,
powstałe z podziału działki nr 319 o pow. 42,0360 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 41,9800 ha), obręb 2 Bernacki Most, gmina Narewka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 197, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/94/12, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:
-
skreśla się pozycję 197,
-
po pozycji 196 dodaje się pozycję 197a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 2 Bernacki Most; 319/7; 24,6215;
-
po pozycji 197a dodaje się pozycję 197b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; hajnowski; Narewka; 2 Bernacki Most; 319/12; 5,6264;
23)
-
nr 35/1 o pow. 0,3913 ha,
-
nr 298 o pow. 1,6627 ha,
-
nr 305/2 o pow. 1,4166 ha,
położone w obrębie 0008-Jamielnik Kolonia, gmina Stoczek Łukowski - gmina, powiat łukowski, województwo lubelskie, wpisane w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego odpowiednio pod pozycjami 958, 959 oraz 960, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/95/12, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycje 958, 959 oraz 960;
24)
-
nr 461/3 o pow. 0,2277 ha,
-
nr 461/4 o pow. 0,4657 ha,
-
nr 461/5 o pow. 0,1262 ha,
-
nr 461/6 o pow. 0,2341 ha,
-
nr 461/7 o pow. 0,1614 ha,
-
nr 461/8 o pow. 0,1798 ha,
-
nr 461/10 o pow. 0,1911 ha,
-
nr 461/11 o pow. 0,1958 ha,
powstałe z podziału działki nr 461/2 o pow. 7,9219 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12068,
-
nr 1148/1 o pow. 0,0139 ha,
-
nr 1148/2 o pow. 0,3309 ha,
-
nr 1148/3 o pow. 0,2575 ha,

powstałe z podziału działki nr 1148 o pow. 1,6103 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 1,6480 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12069,

-
nr 1149/1 o pow. 0,1715 ha,
-
nr 1149/2 o pow. 0,1626 ha,

powstałe z podziału działki nr 1149 o pow. 5,9496 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12070,

położone w obrębie Poraj, gmina Poraj, powiat myszkowski, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/96/12, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

-
skreśla się pozycje 12068, 12069 oraz 12070,
-
po pozycji 12067 dodaje się pozycję 12068a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; myszkowski; Poraj; Poraj; 461/9; 0,1173;
-
po pozycji 12068a dodaje się pozycję 12068b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; myszkowski; Poraj; Poraj; 461/12; 6,0228;
-
po pozycji 12068b dodaje się pozycję 12069a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; myszkowski; Poraj; Poraj; 1148/4; 1,0080;
-
po pozycji 12069a dodaje się pozycję 12070a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; myszkowski; Poraj; Poraj; 1149/3; 5,6155;
25)
-
nr 1579/180 o pow. 0,0486 ha,
-
nr 1579/181 o pow. 0,1399 ha,
-
nr 1579/183 o pow. 0,7293 ha,
-
nr 1579/184 o pow. 0,0083 ha,
powstałe z podziału działki nr 1579/62 o pow. 2,5401 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1961,
-
nr 1579/185 o pow. 0,2341 ha,
-
nr 1579/186 o pow. 0,0263 ha,
-
nr 1579/187 o pow. 1,3464 ha,
-
nr 1579/189 o pow. 0,2761 ha,

powstałe z podziału działki nr 1579/63 o pow. 7,5790 ha, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1962,

położone w obrębie 0001-Pionki, gmina Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/97/12, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

-
skreśla się pozycje 1961 oraz 1962,
-
po pozycji 1960 dodaje się pozycję 1961a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Pionki; 0001-Pionki; 1579/182; 1,6140;
-
po pozycji 1961a dodaje się pozycję 1962a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Pionki; 0001-Pionki; 1579/188; 5,3327;
-
po pozycji 1962a dodaje się pozycję 1962b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; radomski; Pionki; 0001-Pionki; 1579/190; 0,3634;
26)
-
nr 201/18 o pow. 0,1982 ha,

położoną w obrębie Piątnica, gmina Legnica M., powiat m.legnica, województwo dolnośląskie, wpisaną w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1371, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 23 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/164/11/12, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika skreśla się pozycję 1371;

27)
-
nr 99/36 o pow. 1,9890 ha,
-
nr 99/37 o pow. 0,0155 ha,
powstałe z podziału działki nr 99/35 o pow. 17,9762 ha, obręb 207 Śródmieście, gmina Rzeszów, powiat M. Rzeszów, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 335, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 3 kwietnia 2012 r., Nr KNN5g-073/110/12, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:
-
skreśla się pozycję 335,
-
po pozycji 334 dodaje się pozycję 335a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Rzeszów; Rzeszów; 207 Śródmieście; 99/38; 15,9717.
§  2.
Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:
1)
-
nr 179/2 o pow. 8,8074 ha,

położoną w obrębie 0012 Serby, gmina Głogów, powiat głogowski, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/69/w/12, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

-
po pozycji 201 dodaje się pozycję 201a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; głogowski; Głogów; 0012 Serby; 179/2; 8,8074;
2)
-
nr 119/4 o pow. 4,9586 ha,

położoną w obrębie 0020-Jastrzębie, gmina Namysłów, powiat namysłowski, województwo opolskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 marca 2012 r., Nr KNN5g-073/89/w/12, w ten sposób, że w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego:

-
po pozycji 776 dodaje się pozycję 776a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; namysłowski; Namysłów; 0020-Jastrzębie; 119/4; 4,9586.
§  3.
1)
W związku z przeprowadzeniem zmiany granic miasta Zwierzyniec oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Zamościu, w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:
-
skreśla się pozycję 1437,
-
po pozycji 1436 dodaje się pozycję 1437a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; zamojski; Zwierzyniec - miasto; 0001 Zwierzyniec; 1485; 18,7495.
2)
W związku z powstałym błędem pisarskim oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):
-
skreśla się pozycję 2846,
-
po pozycji 2845 dodaje się pozycję 2846a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; zgorzelecki; Zgorzelec M.; VII; 3/2; 0,2982.
3)
W związku z modernizacją ewidencji gruntów oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków obrębu 13-Hajdów prowadzonego przez Urząd Miasta Lublin, w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego:
-
skreśla się pozycje 1023, 1025 oraz 1027,
-
po pozycji 1022 dodaje się pozycję 1023a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 13-Hajdów; 1/3; 0,0975;
-
po pozycji 1024 dodaje się pozycję 1025a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 13-Hajdów; 9; 1,5299;
-
po pozycji 1026 dodaje się pozycję 1027a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; Grodzki Lublin; Lublin; 13-Hajdów; 23; 1,5727.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz.Urz. M z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6 oraz z 2012 r. poz. 8, poz. 18 i poz. 23.