Dziennik resortowy

Dz.Urz.MT.2007.14.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 2007 r.

DECYZJA Nr 48
MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 29 października 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) ustala się, co następuje:
§  1. Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) wyłącza się działki ewidencyjne:

1. - nr 102/1 o pow. 0,9501 ha,

- nr 102/3 o pow. 0,5673 ha,

- nr 102/4 o pow. 1,1911 ha,

- nr 102/5 o pow. 0,1833 ha,

- nr 102/7 o pow. 0,4692 ha,

- nr 102/9 o pow. 1,0274 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 102/6 o pow. 0,3939 ha,

będącą własnością Gminy Białogard,

powstałe z podziału działki nr 102 o pow. 17,2345 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 17,2300 ha), obręb Nosówko, gmina Białogard, powiat białogardzki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 9, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 czerwca 2007 r. Nr KNN5g-073/130/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 9,

- po pozycji 8 dodaje się pozycję 9a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; białogardzki; Białogard; Nosówko, 102/2; 0,5816,

- po pozycji 9a dodaje się pozycję 9b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; białogardzki; Białogard; Nosówko, 102/8; 0,0806,

- po pozycji 9b dodaje się pozycję 9c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; białogardzki; Białogard; Nosówko, 102/10; 11,7900,

2. - nr 1411/184 o pow. 0,1787 ha,

- nr 1410/184 o pow. 0,3411 ha,

powstałe z podziału działki nr 245/184 o pow. 2,8395 ha, obręb Imielin, gmina Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie, wpisanej w części XII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 1952, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r., Nr KNN5g-073/147/07, w ten sposób, że w ww. części XII załącznika:

- skreśla się pozycję 1952,

- po pozycji 1951 dodaje się pozycję 1952a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; bieruńsko-lędziński; Imielin; Imielin, 1409/184; 2,3197,

3. - nr 427/21 o pow. 0,0115 ha,

powstałą z podziału działki nr 427/5 o pow. 7,0922 ha, obręb Jarocin, gmina Jarocin M., powiat jarociński, województwo wielkopolskie, wpisanej w części XVI załącznika do decyzji nr 62 dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 816, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 lipca 2007 r. Nr KNN5g-073/142/07, w ten sposób, że w ww. części XVI załącznika:

- skreśla się pozycję 816,

- po pozycji 815 dodaje się pozycję 816a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; jarociński; Jarocin M.; Jarocin, 427/22; 7,0807,

4. - nr 616/11 o pow. 0,0510 ha,

powstałą z podziału działki nr 616/10 o pow. 5,3475 ha, obręb Kępno, gmina Kępno M., powiat kępiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w części XVI załącznika do decyzji nr 62 dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 956, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r. Nr KNN5g-073/140/07, w ten sposób, że w ww. części XVI załącznika:

- skreśla się pozycję 956,

- po pozycji 955 dodaje się pozycję 956a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kępiński; Kępno M.; Kępno, 616/12; 5,2965,

5. - nr 42/4 o pow. 0,1785 ha,

położoną w obrębie Jajkowo, gmina Brzozie, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie, wpisaną w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 236, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 26 czerwca 2007 r. Nr KNN5g-073/144/07, w ten sposób, że w ww. części II załącznika skreśla się pozycję 236,

6. - nr 3 o pow. 0,7840 ha,

- nr 12 o pow. 0,5691 ha,

- nr 30 o pow. 0,9276 ha,

położone w obrębie Oława, gmina Oława M., powiat oławski, województwo dolnośląskie, wpisane w części I załącznika do decyzji nr 62 dla województwa dolnośląskiego odpowiednio pod pozycjami 1289, 1286 oraz 1291, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 czerwca 2007 r. Nr KNN5g-073/121/07, w ten sposób, że w ww. części I załącznika skreśla się pozycje 1289, 1286 oraz 1291,

7. - nr 4/1 o pow. 0,0903 ha,

- nr 4/2 o pow. 0,2969 ha,

powstałe z podziału działki nr 4 o pow. 6,2800 ha, obręb Waganiec, gmina Waganiec, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 56, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 czerwca 2007 r. Nr KNN5g-073/67/07, w ten sposób, że w ww. części II załącznika:

- skreśla się pozycję 56,

- po pozycji 55 dodaje się pozycję 56a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; aleksandrowski; Waganiec; Waganiec, 4/3; 5,8928,

8. - nr 21/8 o pow. 0,1498 ha,

powstałą z podziału działki nr 21/6 o pow. 2,1411 ha, obręb 0008 Kobylepole (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Kobylepole), gmina M. Poznań (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą gminy Poznań-Nowe Miasto), powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie, wpisanej w części XVI załącznika do decyzji nr 62 dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2674, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 sierpnia 2007 r., Nr KNN5g-073/135/07, w ten sposób, że w ww. części XVI załącznika:

- skreśla się pozycję 2674,

- po pozycji 2673 dodaje się pozycję 2674a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; 0008 Kobylepole, 21/7; 1,9913,

9. - nr 1468/22 o pow. 0,2067 ha,

- nr 1468/23 o pow. 0,0488 ha,

- nr 1468/24 o pow. 0,0434 ha,

- nr 1468/25 o pow. 0,0514 ha,

- nr 1468/26 o pow. 0,0546 ha,

- nr 1468/27 o pow. 0,1102 ha,

- nr 1468/28 o pow. 0,2579 ha,

- nr 1468/29 o pow. 0,9591 ha,

- nr 1468/30 o pow. 0,1272 ha,

- nr 1468/31 o pow. 0,5831 ha,

powstałe z podziału działki nr 1468/17 o pow. 3,5149 ha, obręb 16 (Wygoda), gmina Białystok, powiat białostocki, województwo podlaskie, wpisanej w części X załącznika do decyzji nr 62 dla województwa podlaskiego pod pozycją 34,

- nr 1690/10 o pow. 0,6809 ha,

- nr 1690/11 o pow. 0,5524 ha,

- nr 1690/12 o pow. 0,1316 ha,

- nr 1690/14 o pow. 0,3610 ha,

powstałe z podziału działki nr 1690/9 o pow. 4,4233 ha, obręb 16 (Wygoda), gmina Białystok, powiat białostocki, województwo podlaskie, wpisanej w części X załącznika do decyzji nr 62 dla województwa podlaskiego pod pozycją 35,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 czerwca 2007 r., Nr KNN5g-073/119/07, w ten sposób, że w ww. części X załącznika:

- skreśla się pozycje 34 oraz 35,

- po pozycji 33 dodaje się pozycję 34a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Białystok; 16 (Wygoda), 1468/32; 1,0725,

- po pozycji 34a dodaje się pozycję 35a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; białostocki; Białystok; 16 (Wygoda), 1690/13; 2,6974,

10. - nr 260/30 o pow. 0,0230 ha,

- nr 260/31 o pow. 0,0739 ha,

powstałe z podziału działki nr 260/11 o pow. 0,0969 ha (w załączniku do decyzji określona jako działka nr 360/11), obręb 0001 - Opalenica (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Opalenica), gmina Opalenica M., powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wpisanej w części XVI załącznika do decyzji nr 62 dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3346, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 sierpnia 2007 r. Nr KNN5g-073/113/07, w ten sposób, że w ww. części XVI załącznika skreśla się pozycję 3346,

11. - nr 1315/4 o pow. 0,6493 ha,

- nr 1315/5 o pow. 0,0307 ha,

- nr 1315/6 o pow. 0,2820 ha,

powstałe z podziału działki nr 1315/3 o pow. 12,9243 ha, obręb Koźle, gmina Kędzierzyn-Koźle M., powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie, wpisanej w części VIII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa opolskiego pod pozycją 193, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lipca 2007 r. Nr KNN5g-073/123/07, w ten sposób, że w ww. części VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 193,

- po pozycji 192 dodaje się pozycję 193a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; kędzierzyńsko-kozielski; Kędzierzyn-Koźle M.; Koźle, 1315/7; 11,9623,

12. - nr 1/1 o pow. 0,2166 ha,

- nr 1/2 o pow. 0,1357 ha,

- nr 1/3 o pow. 1,3120 ha,

- nr 1/4 o pow. 0,1887 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 11,9685 ha, obręb 18 (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Stargard Szczeciński 18), gmina Stargard Szczeciński M., powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 580, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 lipca 2007 r. Nr KNN5g-073/159/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 580,

- po pozycji 579 dodaje się pozycją 580a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; stargardzki; Stargard Szczeciński M.; 18, 1/5; 10,1155,

13. - nr 498/1 o pow. 0,0912 ha,

powstałą z podziału działki nr 498 o pow. 0,7104 ha, obręb Grzędzice, gmina Stargard Szczeciński, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 568, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 lipca 2007 r., Nr KNN5g-073/162/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 568,

- po pozycji 567 dodaje się pozycję 568a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; stargardzki; Stargard Szczeciński; Grzędzice, 498/2; 0,6192,

14. - nr 114/3 o pow. 0,1539 ha,

- nr 114/4 o pow. 0,1258 ha,

- nr 114/5 o pow. 0,1414 ha,

- nr 114/6 o pow. 0,1194 ha,

- nr 114/8 o pow. 0,1319 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 114 o pow. 6,1630 ha, obręb 0015 - Pierzchno (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Pierzchno), gmina Kórnik, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w części XVI załącznika do decyzji nr 62 dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4400, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 lipca 2007 r., Nr KNN5g-073/154/07, w ten sposób, że w ww. części XVI załącznika:

- skreśla się pozycję 4400,

- po pozycji 4399 dodaje się pozycję 4400a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Kórnik; 0015 - Pierzchno, 114/1; 0,8455,

- po pozycji 4400a dodaje się pozycję 4400b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Kórnik; 0015 - Pierzchno, 114/7; 0,0740,

- po pozycji 4400b dodaje się pozycję 4400c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Kórnik; 0015 - Pierzchno, 114/9; 4,5715,

15. - nr 334/1 o pow. 0,4372 ha,

- nr 334/2 o pow. 0,0552 ha,

- nr 334/3 o pow. 0,1797 ha,

- nr 334/4 o pow. 0,0358 ha,

- nr 334/5 o pow. 0,0234 ha,

- nr 334/6 o pow. 0,0371 ha,

powstałe z podziału działki nr 334 o pow. 12,0784 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 12,0800 ha), obręb Pacholęta, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 205, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 lipca 2007 r. Nr KNNSg-073/161/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 205,

- po pozycji 204 dodaje się pozycję 205a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; gryfiński; Widuchowa; Pacholęta, 334/7; 11,3100,

16. - nr 1/48 o pow. 0,0087 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/47 o pow. 15,6561 ha, obręb 5 (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Stargard Szczeciński 5), gmina Stargard Szczeciński M., powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 574, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 lipca 2007 r. Nr KNN5g-073/158/07, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycję 574,

- po pozycji 573 dodaje się pozycję 574a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; stargardzki; Stargard Szczeciński M.; 5, 1/49; 15,6474,

17. - nr 107/3 o pow. 0,0131 ha,

- nr 182/4 o pow. 0,0100 ha,

położone w obrębie Żurawka, gmina Biała Rawska, powiat rawski, województwo łódzkie, wpisane w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego odpowiednio pod pozycjami 2827 oraz 2874, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 sierpnia 2007 r., Nr KNN5g-073/180/07, w ten sposób, że w ww. części V załącznika skreśla się pozycje 2827 oraz 2874,

18. - nr 473/1 o pow. 0,1614 ha,

- nr 473/2 o pow. 0,1906 ha,

- nr 473/3 o pow. 0,0975 ha,

- nr 473/4 o pow. 0,0384 ha,

- nr 473/5 o pow. 0,0627 ha,

- nr 473/6 o pow. 0,1010 ha,

- nr 473/7 o pow. 0,0819 ha,

- nr 473/8 o pow. 0,0754 ha,

- nr 473/10 o pow. 0,1009 ha,

- nr 473/11 o pow. 0,1165 ha,

- nr 473/12 o pow. 0,4870 ha,

- nr 473/13 o pow. 0,5695 ha,

- nr 473/14 o pow. 1,3599 ha,

- nr 473/15 o pow. 0,0825 ha,

- nr 473/16 o pow. 0,0861 ha,

powstałe z podziału działki nr 473 o pow. 13,9228 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 13,9700 ha), obręb 0061 - Otmice (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Otmice), gmina Izbicko, powiat strzelecki, województwo opolskie, wpisanej w części VIII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa opolskiego pod pozycją 1392, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2007 r. Nr KNN5g-073/95/07, w ten sposób, że w ww. części VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 1392,

- po pozycji 1391 dodaje się pozycję 1392a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Izbicko; 0061 - Otmice, 473/9; 0,1514,

- po pozycji 1392a dodaje się pozycję 1392b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Izbicko; 0061 - Otmice, 473/17; 10,1601,

19. - nr 137/1 o pow. 0,0869 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym spółki Przedsiębiorstwo Transportowe "ME-TRANS" Spółka Jawna z siedzibą w Wąbrzeźnie,

- nr 137/3 o pow. 0,1307 ha,

- nr 137/4 o pow. 0,1348 ha,

- nr 137/5 o pow. 0,1705 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 137 o pow. 7,7598 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 7,6729 ha), obręb 0004 (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Wąbrzeźno 4), gmina Wąbrzeźno M., powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 2959, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lipca 2007 r. Nr KNN5g-073/103/07, w ten sposób, że w ww. części II załącznika:

- skreśla się pozycję 2959,

- po pozycji 2958 dodaje się pozycję 2959a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; wąbrzeski; Wąbrzeźno M.; 0004, 137/6; 7,2369,

20. - nr 106/2 o pow. 0,2228 ha,

położoną w obrębie 0320 - Włocławek (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Włocławek), gmina M. Włocławek (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą gminy Włocławek M.), powiat M. Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie, wpisaną w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 1697, będącą własnością Skarbu Państwa, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 13 sierpnia 2007 r. Nr KNN5g-078/06/07 oraz w wniosku Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2007 r. Nr GN.7285/86/2007, w ten sposób, że w ww. części II załącznika skreśla się pozycję 1697,

21. - nr 1/11 o pow. 0,3086 ha,

- nr 1/12 o pow. 2,5972 ha,

- nr 1/13 o pow. 0,4014 ha,

- nr 1/14 o pow. 1,4887 ha,

- nr 1/16 o pow. 0,0255 ha,

- nr 1/17 o pow. 0,6569 ha,

- nr 1/18 o pow. 0,5400 ha,

- nr 1/19 o pow. 0,4471 ha,

- nr 1/20 o pow. 0,1217 ha,

- nr 1/21 o pow. 0,1456 ha,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 1/1 o pow. 39,1840 ha, obręb W- 19, gmina Łódź-Widzew, powiat M. Łódź, województwo łódzkie, wpisanej w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 731, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 czerwca 2007 r. Nr KNN5g-073/65/07, uzupełnionym pismami Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lipca 2007 r. Nr KNN5g-073/65a/07 oraz z dnia 3 września 2007 r. Nr KNN5g-073/65b/07 w ten sposób, że w ww. części V załącznika:

- skreśla się pozycję 731,

- po pozycji 730 dodaje się pozycję 731a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Widzew; W - 19, 1/2; 7,4346,

- po pozycji 731a dodaje się pozycję 731b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Widzew; W - 19, 1/5; 10,0305,

- po pozycji 731b dodaje się pozycję 731c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Widzew; W - 19, 1/6; 7,6406,

- po pozycji 731c dodaje się pozycję 731d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Widzew; W - 19, 1/8; 0,2377,

- po pozycji 731d dodaje się pozycję 731e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Widzew; W - 19, 1/9; 0,9911,

- po pozycji 731e dodaje się pozycję 731f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Widzew; W - 19, 1/10; 0,0196,

- po pozycji 731f dodaje się pozycję 731g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio, brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź-Widzew; W - 19, 1/15; 6,0972,

§  2. W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72), w części V, dla województwa łódzkiego, na wniosek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 czerwca 2007 r., Nr KNN5g-073/65/07, uzupełnionym pismami Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lipca 2007 r. Nr KNN5g-073/65a/07 oraz z dnia 3 września 2007 r. Nr KNN5g-073/65b/07, dotyczący wyeliminowania błędu polegającego na dwukrotnym ujawnieniu w ewidencji terenów zamkniętych tej samej działki gruntu oznaczonej jako nr 1/1 o pow. 39,1840 ha, obręb W - 19, gmina Łódź-Widzew, powiat M. Łódź, województwo łódzkie, ujętej zarówno pod pozycją 712 jak i 731 w ww. części V załącznika wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu pozycji 712.
§  3. Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.