Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MT.2006.10.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2006 r.

DECYZJA Nr 32
MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 27 października 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) ustala się, co następuje:
§  1.
Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) wyłącza się działki ewidencyjne:

1. - nr 19/10 o pow. 0,7237 ha,

- nr 19/16 o pow. 0,1182 ha,

- nr 19/17 o pow. 3,1361 ha,

- nr 19/20 o pow. 0,0471 ha,

- nr 19/23 o pow. 0,2730 ha,

- nr 19/24 o pow. 0,0425 ha,

- nr 19/25 o pow. 0,0974 ha,

- nr 19/26 o pow. 0,1144 ha,

- nr 19/27 o pow. 0,3320 ha,

- nr 19/28 o pow. 0,3175 ha,

- nr 19/29 o pow. 0,3610 ha,

- nr 19/30 o pow. 0,4192 ha,

- nr 19/31 o pow. 0,3819 ha,

- nr 19/32 o pow. 0,3508 ha,

- nr 19/34 o pow. 0,1613 ha,

- nr 19/35 o pow. 0,3672 ha,

- nr 19/36 o pow. 1,6325 ha,

- nr 19/37 o pow. 0,1738 ha,

- nr 19/38 o pow. 0,7145 ha,

- nr 19/39 o pow. 0,3028 ha,

powstałe z podziału działki nr 19/5 o pow. 74,4169 ha, obręb Warszów 16, gmina Świnoujście M. (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Świnoujście), powiat M. Świnoujście, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 468,

- nr 18/2 o pow. 0,0517 ha,

- nr 18/3 o pow. 0,8857 ha,

powstałe z podziału działki nr 18 o pow. 2,2072 ha, obręb Warszów 16, gmina Świnoujście M. (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Świnoujście), powiat M. Świnoujście, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 469,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 września 2006 r., Nr KNN5g-073/57/06, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycje 468 oraz 469,

- po pozycji 467 dodaje się pozycję 468a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/11; 54,1246,

- po pozycji 468a dodaje się pozycję 468b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/12; 0,1170,

- po pozycji 468b dodaje się pozycję 468c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/13; 0,0798,

- po pozycji 468c dodaje się pozycję 468d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/14; 0,0326,

- po pozycji 468d dodaje się pozycję 468e, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/15; 0,0205,

- po pozycji 468e dodaje się pozycję 468f, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/18; 1,3678,

- po pozycji 468f dodaje się pozycję 468g, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/19; 0,0276,

- po pozycji 468g dodaje się pozycję 468h, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/21; 0,0278,

- po pozycji 468h dodaje się pozycję 468i, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/22; 3,5009,

- po pozycji 468i dodaje się pozycję 468j, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 19/33; 5,0511,

- po pozycji 468j dodaje się pozycję 469a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 18/1; 0,0272,

- po pozycji 469a dodaje się pozycję 469b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 16; 18/4; 1,2426,

2. - nr 2363/55 o pow. 0,1517 ha,

- nr 2363/57 o pow. 0,1173 ha,

- nr 2363/58 o pow. 0,3660 ha,

powstałe z podziału działki nr 2363/52 o pow. 11,8542 ha, obręb 1 Dęblin (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Dęblin Obr. 1), gmina Dęblin M., powiat rycki, województwo lubelskie, wpisanej w części III załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 961, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 września 2006 r., Nr KNN5g-073/80/06, w ten sposób, że w ww. części III załącznika:

- skreśla się pozycję 961,

- po pozycji 960 dodaje się pozycję 961a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; rycki; Dęblin M.; 1 Dęblin; 2363/56; 0,2685,

- po pozycji 961a dodaje się pozycję 961b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; rycki; Dęblin M.; 1 Dęblin; 2363/59; 10,9507,

3. - nr 2373/4 o pow. 0,2741 ha,

- nr 2373/5 o pow. 0,9303 ha,

- nr 2373/6 o pow. 1,0202 ha,

- nr 2373/7 o pow. 0,3811 ha,

- nr 2373/8 o pow. 0,1303 ha,

- nr 2373/9 o pow. 0,0608 ha,

- nr 2373/10 o pow. 0,1992 ha,

- nr 2373/11 o pow. 0,0725 ha,

- nr 2373/12 o pow. 0,0937 ha,

- nr 2373/13 o pow. 0,1605 ha,

- nr 2373/14 o pow. 0,7381 ha,

- nr 2373/15 o pow. 0,2687 ha,

- nr 2373/16 o pow. 0,2925 ha,

- nr 2373/17 o pow. 0,9657 ha,

- nr 2373/18 o pow. 0,6925 ha,

- nr 2373/19 o pow. 0,3465 ha,

- nr 2373/20 o pow. 0,4713 ha,

powstałe z podziału działki nr 2373/3 o pow. 19,7547 ha, obręb Sobolew, gmina Sobolew, powiat garwoliński, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 64, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 września 2006 r., Nr KNN5g-073/71/06, w ten sposób, że w ww. części VII załącznika:

- skreśla się pozycję 64,

- po pozycji 63 dodaje się pozycję 64a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; garwoliński; Sobolew; Sobolew; 2373/21; 12,6567,

4. - nr 229/1 o pow. 5,1245 ha,

- nr 229/3 o pow. 0,9782 ha,

- nr 229/5 o pow. 0,4406 ha,

powstałe z podziału działki nr 229 o pow. 10,2693 ha, obręb Warszów 14, gmina Świnoujście M. (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Świnoujście), powiat M. Świnoujście, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 476,

- nr 257/1 o pow. 1,8031 ha,

- nr 257/3 o pow. 0,2938 ha,

- nr 257/5 o pow. 0,0327 ha,

powstałe z podziału działki nr 257 o pow. 3,7221 ha, obręb Warszów 14, gmina Świnoujście M. (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Świnoujście), powiat M. Świnoujście, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 477,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 września 2006 r., Nr KNN5g-073/63/06, w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika:

- skreśla się pozycje 476 oraz 477,

- po pozycji 475 dodaje się pozycję 476a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 14; 229/2; 0,6113,

- po pozycji 476a dodaje się pozycję 476b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 14; 229/4; 3,1147,

- po pozycji 476b dodaje się pozycję 477a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 14; 257/2; 0,8434,

- po pozycji 477a dodaje się pozycję 477b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Świnoujście; Świnoujście M.; Warszów 14; 257/4; 0,7492,

5. - nr 179/1 o pow. 0,2123 ha,

- nr 179/2 o pow. 0,0865 ha,

- nr 179/3 o pow. 0,0982 ha,

- nr 179/4 o pow. 0,7396 ha,

- nr 179/5 o pow. 0,0924 ha,

powstałe z podziału działki nr 179 o pow. 9,7100 ha, obręb Bedlno Radzyńskie, gmina Radzyń Podlaski, powiat radzyński, województwo lubelskie, wpisanej w części III załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 933, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 września 2006 r. Nr KNN5g-073/82/06, w ten sposób, że w ww. części III załącznika:

- skreśla się pozycję 933,

- po pozycji 932 dodaje się pozycję 933a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; radzyński; Radzyń Podlaski; Bedlno Radzyńskie; 179/6; 8,4800,

6. - nr 2306/5 o pow. 0,4608 ha,

- nr 2306/6 o pow. 0,1773 ha,

- nr 2306/7 o pow. 0,0369 ha,

powstałe z podziału działki nr 2306/1 o pow. 13,4254 ha, obręb Mrozy, gmina Mrozy, powiat miński, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 653, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 9 października 2006 r. Nr KNN5g-073/87/06, w ten sposób, że w ww. części VII załącznika:

- skreśla się pozycję 653,

- po pozycji 652 dodaje się pozycję 653a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; miński; Mrozy; Mrozy; 2306/8; 12,7504,

7. - nr 1552/7 o pow. 0,0168 ha,

- nr 1552/8 o pow. 0,2264 ha,

powstałe z podziału działki nr 1552/4 o pow. 1,1040 ha, obręb Głuchołazy, gmina Głuchołazy M., powiat nyski, województwo opolskie, wpisanej w części VIII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa opolskiego pod pozycją 766, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 września 2006 r., Nr KNN5g-073/07/06, w ten sposób, że w ww. części VIII załącznika:

- skreśla się pozycję 766,

- po pozycji 765 dodaje się pozycję 766a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; nyski; Głuchołazy M.; Głuchołazy; 1552/6; 0,8608,

8. nr 2207/5 o pow. 0,1787 ha, powstałą z podziału działki nr 2207/4 o pow. 11,8100 ha, obręb Niemce, gmina Niemce, powiat lubelski, województwo lubelskie, wpisanej w części III załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 569, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 września 2006 r., Nr KNN5g-073/79/06, w ten sposób, że w ww. części III załącznika:

- skreśla się pozycję 569,

- po pozycji 568 dodaje się pozycję 569a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; lubelski; Niemce; Niemce; 2207/6; 11,6313,

9. - nr 82/8 o pow. 0,7872 ha,

- nr 82/9 o pow. 0,3484 ha,

- nr 82/10 o pow. 0,1496 ha,

powstałe z podziału działki nr 82/7 o pow. 1,5269 ha, obręb Śródmieście - Załęże, gmina Katowice, powiat m. Katowice, województwo śląskie, wpisanej w części XII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 8605,

- nr 88/1 o pow. 0,0485 ha,

- nr 88/2 o pow. 0,0244 ha,

powstałe z podziału działki nr 88 o pow. 0,0540 ha, obręb Śródmieście - Załęże, gmina Katowice, powiat m. Katowice, województwo śląskie, wpisanej w części XII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 8609,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 września 2006 r., Nr KNN5g-073/76/06, w ten sposób, że w ww. części XII załącznika:

- skreśla się pozycje 8605 oraz 8609,

- po pozycji 8604 dodaje się pozycję 8605a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Katowice; Katowice; Śródmieście - Załęże; 82/11; 0,0037,

10. nr 1/2 o pow. 0,0874 ha powstałą z podziału działki nr 1 o pow. 1,1803 ha, obręb Strzelin, gmina Strzelin M., powiat strzeliński, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 1382, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 września 2006 r., Nr KNN5g-073/88/06, w ten sposób, że w ww. części I załącznika:

- skreśla się pozycję 1382,

- po pozycji 1381 dodaje się pozycję 1382a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; strzeliński; Strzelin M.; Strzelin; 1/1; 1,0929,

11. - nr 27/1 o pow. 0,0085 ha,

- nr 27/2 o pow. 0,3679 ha,

- nr 27/3 o pow. 0,0200 ha,

powstałe z podziału działki nr 27 o pow. 1,1144 ha, obręb Ligota, gmina Katowice M. (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Katowice), powiat m. Katowice, województwo śląskie, wpisanej w części XII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 7862, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 29 września 2006 r., Nr KNN5g-073/81/06, w ten sposób, że w ww. części XII załącznika:

- skreśla się pozycję 7862,

- po pozycji 7861 dodaje się pozycję 7862a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Katowice; Katowice M.; Ligota; 27/4; 0,7116,

12. - nr 1/1 o pow. 0,1401 ha,

- nr 1/2 o pow. 0,5784 ha,

- nr 1/3 o pow. 0,1494 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 3,5642 ha, obręb Kraszowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kraszowice N-6), gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 1518, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 10/1 o pow. 0,0102 ha,

- nr 10/2 o pow. 0,7504 ha,

- nr 10/3 o pow. 0,4863 ha,

powstałe z podziału działki nr 10 o pow. 5,7929 ha, obręb Kraszowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kraszowice N-6), gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 1519, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 14/1 o pow. 0,0236 ha,

- nr 14/2 o pow. 0,0695 ha,

powstałe z podziału działki nr 14 o pow. 0,4212 ha, obręb Kraszowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kraszowice N-6), gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 1520, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 6/1 o pow. 0,0882 ha,

powstałą z podziału działki nr 6 o pow. 1,6902 ha, obręb Kraszowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Kraszowice N-6), gmina Świdnica M., powiat świdnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w części I załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 1524, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A.,

ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 października 2006 r., Nr KNN5g-073/85/06, w ten sposób, że w ww. części I załącznika:

- skreśla się pozycje 1518, 1519, 1520 oraz 1524,

- po pozycji 1517 dodaje się pozycję 1518a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 1/4; 2,6963,

- po pozycji 1518a dodaje się pozycję 1519a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 10/4; 4,5460,

- po pozycji 1519a dodaje się pozycję 1520a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 14/3; 0,3281,

- po pozycji 1523 dodaje się pozycję 1524a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; świdnicki; Świdnica M.; Kraszowice; 6/2; 1,6020,

13. nr 236/74 o pow. 0,2132 ha, powstałą z podziału działki nr 74 o pow. 5,4610 ha, obręb Sieraków, gmina Ciasna, powiat lubliniecki, województwo śląskie, wpisanej w części XII załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 4533, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 października 2006 r. Nr KNN5g-073/92/06, w ten sposób, że w ww. części XII załącznika:

- skreśla się pozycję 4533,

- po pozycji 4532 dodaje się pozycję 4533a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Ciasna; Sieraków; 237/74; 5,2478,

14. nr 834/2 o pow. 0,0320 ha, powstałą z podziału działki nr 834 o pow. 8,7200 ha, obręb Skołyszyn, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie, wpisanej w części IX załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa podkarpackiego pod pozycją 112, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 października 2006 r. Nr KNN5g-073/98/06, w ten sposób, że w ww. części IX załącznika:

- skreśla się pozycję 112,

- po pozycji 111 dodaje się pozycję 112a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; jasielski; Skołyszyn; Skołyszyn; 834/1; 8,6880,

15. 21/35 o pow. 0,1701 ha, powstałą z podziału działki nr 21/20 o pow. 93,8097 ha, obręb Zbąszynek, gmina Zbąszynek M., powiat świebodziński, województwo lubuskie, wpisanej w części IV załącznika do decyzji Nr 62 dla województwa lubuskiego pod pozycją 640, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 11 października 2006 r. Nr KNN5g-073/83/06, w ten sposób, że w ww. części IV załącznika:

- skreśla się pozycję 640,

- po pozycji 639 dodaje się pozycję 640a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubuskie; świebodziński; Zbąszynek M.; Zbąszynek; 21/36; 93,6396.

§  2.
Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) włącza się działki ewidencyjne:

- nr 251 o pow. 4,2340 ha położoną w obrębie Nowy Bedoń, gmina Andrespol, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 września 2006 r., Nr KNN5g-073/67/w/06, w ten sposób, że w części V załącznika dla województwa łódzkiego dokonuje się zmian polegających na dodaniu nowej pozycji, w ten sposób że w ww. części V załącznika:

- po pozycji 569 dodaje się pozycję 569a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; łódzki wschodni; Andrespol; Nowy Bedoń; 251; 4,2340.

§  3.
W załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72, z późn. zm.) w części V dla województwa łódzkiego dokonuje się zmian polegających na nadaniu w pozycji 570 nowego numeru działki tj. "488" w miejsce dotychczas obowiązującego numer "448", w ten sposób że w ww. części V załącznika:

- w pozycji 570 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; łódzki wschodni; Andrespol; Janówka; 488; 2,6740.

§  4.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.