Zm.: decyzja w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2012.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2012 r.

DECYZJA Nr 17
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 27 marca 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 2 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny (Dz. Urz. WUG poz. 20) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 3 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny (Dz. Urz. WUG poz. 26) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Członkowie:

- Jerzy Berger

Zakład Odmetanowania Kopalń

"ZOK" sp. z o.o.,

- Marek Cała

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Dariusz Chlebowski

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Krzysztof Cybulski

Główny Instytut Górnictwa

Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

- Janusz Cygankiewicz

Główny Instytut Górnictwa,

- Jacek Domański

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- Jan Drzewiecki

Główny Instytut Górnictwa,

- Józef Dubiński

Główny Instytut Górnictwa,

- Antoni Jakubów

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.,

- Andrzej Jaworski

Politechnika Śląska,

- Zdzisław Kłeczek

Instytut Techniki Górniczej KOMAG,

- Eugeniusz Krause

Główny Instytut Górnictwa

Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

- Paweł Krzystolik

Główny Instytut Górnictwa

Kopalnia Doświadczalna "Barbara",

- Stanisław Prusek

Główny Instytut Górnictwa,

- Zbigniew Schinohl

Jastrzębie-Zdrój,

- Bogusław Syrek

Katowicki Holding Węglowy S.A.,

- Marek Szarafiński

Kompania Węglowa S.A.,

- Nikodem Szlązak

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Antoni Tajduś

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Stanisław Trenczek

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG,

- Stanisław Wasilewski

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie,

- Andrzej Zorychta

Akademia Górniczo-Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.