Zm.: decyzja w sprawie dodatkowej rekrutacji kandydatów spośród absolwentów szkół średnich do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie dodatkowej rekrutacji kandydatów spośród absolwentów szkół średnich do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.12.129

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2004 r.

DECYZJA Nr 275/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 września 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie dodatkowej rekrutacji kandydatów spośród absolwentów szkół średnich do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2004 r.

Departament Kadr i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do szkół wojskowych w 2004 r. ustalam:

1.
W decyzji Nr 183/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie dodatkowej rekrutacji kandydatów spośród absolwentów szkół średnich do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2004 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz. 89), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

ROZDZIELNIK

Liczba miejsc dla kandydatów do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2004 r.
Lp.Nazwa szkołyKorpus osobowyLiczba miejsc
1.Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych (absolwenci szkół średnich)ogólnowojskowy54
przeciwlotniczy13
artylerii13
2.OGÓŁEM80