Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.443

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 388/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2012

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2012 Nr 85/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2012 r. (Dz. Urz. MON, poz. 110 z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 "Podział dochodów resortu obrony narodowej na 2012 rok", ulegają zmianie dochody w podziale na dysponentów o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2012 rok", ulegają zmianie wydatki:
a) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
b) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2012 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji;
3) w załączniku Nr 5 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2012 r.- resort Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej" - określone w załączniku Nr 4 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 157, poz. 193, poz. 224, poz. 238, poz. 286, poz. 312, poz. 345, poz. 364, poz. 408 i poz. 426.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZMIANA PODZIAŁU DOCHODÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 ROK

WyszczególnienieDział/§Plan dochodów

(w tys. zł)

3. INSPEKTORAT UZBROJENIA SIŁ ZBROJNYCH, z tego:29Ogółem3.500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych290583.500
OBRONA NARODOWA, z tego:752Razem3.500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych7520583.500
CENTRALNE WSPARCIE, z tego:75204Razem3.500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych752040583.500
11. DEPARTAMENT BUDŻETOWY, z tego:29Ogółem-3.500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych29058-3.500
OBRONA NARODOWA, z tego:752Razem-3.500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych752058-3.500
OBRONA NARODOWA, z tego:75204Razem-3.500
Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych75204058-3.500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG PARAGRAFÓW

(w zł)
§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieWydatki realizowane
DADBDGWDWSIWSZOZŻWSKWDOOgółem
3032.3.1.15.00015.000
30411.1.4.2.5002.500
30411.1.7.-25.000-47.5002.500-70.000
30411.1.1.17.50017.500
30411.1.6.50.00050.000
30711.1.7.-733.900-4.000-470.000-1.207.900
30711.1.1.277.900277.900
30711.1.6.34.00034.000
30711.1.2.46.00046.000
40111.1.3.-911.614-911.614
40111.1.4.53.12053.120
40111.1.5.72.64072.640
40111.1.7.0184.2863.204.8763.389.162
40111.1.8.-559.056254.32476.614-228.118
40111.3.2.-700.000-700.000
40111.1.1.-1.825.408-1.825.408
40116.3.2.21.28021.280
40111.1.6.899.9806.40012.480918.860
40111.1.2.-309.955-309.955
40111.4.2.-158.000-158.000
40211.1.7.-1.055.08331.200308.438-715.445
40222.1.1.158.000158.000
40411.1.8.-75.882449.000373.118
40511.1.3.365.760365.760
40511.1.7.1.322.351-817.880-1.601.146-1.096.675
40511.1.8.387.851-599.130-211.279
40511.3.2.30.00030.000
40511.1.1.2.188.9422.188.942
4052.3.1.791.625-933.358-141.733
40516.3.2.-370.000-370.000
40511.1.6.-156.391-228.833-385.224
40511.1.2.-724.723-724.723
40518.1.1.141.733141.733
40611.1.7.-3.218.200-3.218.200
40611.1.8.66.27966.279
40716.3.2.-8.080-8.080
41111.1.3.-57.000-57.000
41111.1.7.-413.49614.384-40.151-439.263
41111.3.2.-106.330-106.330
41111.1.1.-10.257-10.257
41111.1.6.25.27225.272
41211.1.3.-9.000-9.000
41211.1.7.-25.5533.764-7.970-29.759
41211.3.2.-17.150-17.150
41211.1.1.-1.869-1.869
41211.1.6.4.1374.137
41311.1.8.15.20015.200
41411.1.7.-3.801-3.801
41411.1.6.3.8013.801
4172.3.1.10.000-25.000-15.000
41811.1.7.-598.000-598.000
42611.1.4.-17.012-17.012
42611.1.5.-3.522-3.522
42611.1.7.1.233.3421.233.342
42611.3.2.-750-750
42611.4.1.-582.500-582.500
42611.1.6.-625.758-625.758
42711.1.7.-3.797.889-3.797.889
43010.2.1.-3.800-3.800
43011.1.3.300.000300.000
43011.1.7.-11.047.235-150.000-11.197.235
43011.3.2.00
43014.1.1.-130.000-130.000
43011.1.2.550.000550.000
44111.1.7.9.200.0009.200.000
44111.1.1.552.904552.904
44111.1.6.-302.904-302.904
44211.1.2.-305.000-305.000
45411.4.2.10.307.54310.307.543
4612.3.1.125.000-125.0000
60511.1.7.2.571.3002.571.300
60511.2.1.-2.571.300-2.571.300
Grupa 3000-25.000-733.90047.5002.500-126.100000-835.000
Grupa 400004.823.939141.22653.120-3.597.08572.640-793.48012.480712.840
Grupa 6000000000000
RAZEM-25.0004.090.039188.72655.620-3.723.18572.640-793.48012.480-122.160

(w zł)

§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieWydatki realizowane
WBE BydgoszczWBE GdańskWBE KatowiceWBE KrakówWBE LublinWBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Zielona G.Ogółem
40114.1.1.6406408008008008002.0808007.360
41320.1.1.-1.200-400-400-860-9.460-740-400-640-1.500400-15.200
43014.1.1.30.000100.000130.000
Grupa 300000000000000000
Grupa 4000-560640-40030.400-60-9.46060-400-640800100.580800400122.160
Grupa 600000000000000000
RAZEM-560640-40030.400-60-9.46060-400-640800100.580800400122.160

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2012 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)
WyszczególnienieWydatki realizowane
DziałRozdział§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieDADBDGWDWSWSZOZŻWSKWDOOgółem
75000
75001
40222.1.1.158.000158.000
75057
40111.4.2.-158.000-158.000
752-25.0003.530.301-131.74755.620-2.858.17472.640-793.48012.480-137.360
75201-12.1261.211.8381.199.712
30411.1.1.17.50017.500
30711.1.1.277.900277.900
40111.1.1.-1.825.408-1.825.408
40511.1.1.2.188.9422.188.942
41111.1.1.-10.257-10.257
41211.1.1.-1.869-1.869
44111.1.1.552.904552.904
75202-743.678-743.678
30711.1.2.46.00046.000
40111.1.2.-309.955-309.955
40511.1.2.-724.723-724.723
43011.1.2.550.000550.000
44211.1.2.-305.000-305.000
75203-66.000-245.854-311.854
40111.1.3.-911.614-911.614
40511.1.3.365.760365.760
41111.1.3.-57.000-57.000
41211.1.3.-9.000-9.000
43011.1.3.300.000300.000
752044.792.946-2.571.300-51.0002.170.646
30711.1.7.-733.900-733.900
40511.1.7.1.322.3511.322.351
40611.1.7.-3.218.200-3.218.200
41111.1.7.-413.991-413.991
41211.1.7.-25.622-25.622
41811.1.7.-598.000-598.000
43011.1.7.-11.047.235-11.047.235
43011.3.2.-51.000-51.000
44111.1.7.9.200.0009.200.000
45411.4.2.10.307.54310.307.543
60511.2.1.-2.571.300-2.571.300
75207-3.52272.64069.118
40111.1.5.72.64072.640
42611.1.5.-3.522-3.522
75208-360.320-360.320
40116.3.2.17.76017.760
40516.3.2.-370.000-370.000
40716.3.2.-8.080-8.080
752091.9201.920
40116.3.2.1.9201.920
752101.6001.600
40116.3.2.1.6001.600
75213860.799-1.151.09512.480-277.816
30411.1.6.50.00050.000
30711.1.6.34.00034.000
40111.1.6.899.9806.40012.480918.860
40511.1.6.-156.391-228.833-385.224
41111.1.6.25.27225.272
41211.1.6.4.1374.137
41411.1.6.3.8013.801
42611.1.6.-625.758-625.758
44111.1.6.-302.904-302.904
75216-582.500-582.500
42611.4.1.-582.500-582.500
75218-750-742.480-743.230
40111.3.2.-700.000-700.000
40511.3.2.30.00030.000
41111.3.2.-106.330-106.330
41211.3.2.-17.150-17.150
42611.3.2.-750-750
43011.3.2.51.00051.000
7521955.620-17.01238.608
30411.1.4.2.5002.500
40111.1.4.53.12053.120
42611.1.4.-17.012-17.012
75275220-1.054.51927.6802.906.1871.879.348
30411.1.7.2.5002.500
30711.1.7.-470.000-470.000
40111.1.7.6.0802.958.7912.964.871
40211.1.7.-1.055.08321.600298.176-735.307
40511.1.7.-1.615.997-1.615.997
41111.1.7.495-40.151-39.656
41211.1.7.69-7.970-7.901
41411.1.7.-3.801-3.801
42611.1.7.3.161.2283.161.228
42711.1.7.-3.797.889-3.797.889
43011.1.7.-150.000-150.000
60511.1.7.2.571.3002.571.300
75280-3.800-3.800
43010.2.1.-3.800-3.800
75295-25.000-130.000-663.426-1.656.688-2.475.114
30411.1.7.-25.000-47.500-72.500
30711.1.7.-4.000-4.000
40111.1.7.178.206246.085424.291
40211.1.7.9.60010.26219.862
40511.1.7.-817.88014.851-803.029
41111.1.7.14.38414.384
41211.1.7.3.7643.764
42611.1.7.-1.927.886-1.927.886
43014.1.1.-130.000-130.000
851-231.887170.47376.61415.200
8515615.20015.200
41311.1.8.15.20015.200
85195-247.087170.47376.6140
40111.1.8.-559.056254.32476.614-228.118
40411.1.8.-75.882449.000373.118
40511.1.8.387.851-599.130-211.279
40611.1.8.66.27966.279
755791.625150.000-941.6250
75503141.733141.733
40518.1.1.141.733141.733
75506791.625150.000-1.083.358-141.733
3032.3.1.15.00015.000
4052.3.1.791.625-933.358-141.733
4172.3.1.10.000-25.000-15.000
4612.3.1.125.000-125.0000
Grupa 3000-25.000-733.90047.5002.500-126.100000-835.000
Grupa 400004.823.939141.22653.120-3.597.08572.640-793.48012.480712.840
Grupa 6000000000000
Ogółem-25.0004.090.039188.72655.620-3.723.18572.640-793.48012.480-122.160

(w zł)

WyszczególnienieWydatki realizowane
DziałRozdział§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieWBE BydgoszczWBE GdańskWBE KatowiceWBE KrakówWBE LublinWBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE Warszaw aWBE WrocławWBE Zielona G.Ogółem
75264064030.800800800800102.080800137.360
7529564064030.800800800800102.080800137.360
40114.1.1.6406408008008008002.0808007.360
43014.1.1.30.000100.000130.000
851-1.200-400-400-860-9.460-740-400-640-1.500400-15.200
85156-1.200-400-400-860-9.460-740-400-640-1.500400-15.200
41320.1.1.-1.200-400-400-860-9.460-740-400-640-1.500400-15.200
Grupa 300000000000000000
Grupa 4000-560640-40030.400-60-9.46060-400-640800100.580800400122.160
Grupa 600000000000000000
Ogółem-560640-40030.400-60-9.46060-400-640800100.580800400122.160

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2012 r.

Lp.DysponentŻołnierze zawodowiNSRŻołnierze

rezerwy (ochotnicy)

Cz. 29Ogółem000
Cz. 29Jednostki budżetowe000
752Obrona narodowa000
Szef Inspektoratu Wsparcia SZ007
75201Wojska Lądowe2437
75202Siły Powietrzne40
75203Marynarka Wojenna- 288
75213Dowodzenie i kierowanie SZ RP5
75220Zabezpieczenie Wojsk-5
75295Pozostała działalność 5
Departament budżetowy-7
75204Centralne Wsparcie-7