Złożenie wniosku o odtworzenie świadectwa dojrzałości. - OpenLEX

Złożenie wniosku o odtworzenie świadectwa dojrzałości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2013.29

Akt indywidualny
Wersja od: 31 października 2013 r.

OGŁOSZENIE
SĄDU REJONOWEGO
z dnia 15 października 2013 r.
w sprawie złożenia wniosku o odtworzenie świadectwa dojrzałości

Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 77/13 zarządza ogłoszenie o złożeniu wniosku przez Radosława Wicha zam. w Legionowie przy ul. Hubala 1/47 o odtworzenie świadectwa dojrzałości nr 54/95 z dn. 24 czerwca 1995 r. uzyskanego w Szkole Chorążych Specjalistów Uzbrojenia i Elektroniki w Olsztynie. Sąd wzywa wszystkie instytucje i osoby posiadające jakiekolwiek wiadomości w sprawie o nadesłanie Sądowi na piśmie lub zgłoszenie do protokołu doniesień co do bezzasadności wniosku.