Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2013.1

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2013 r.

OGŁOSZENIE
SĄDU REJONOWEGO
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie złożenia wniosku o odtworzenie świadectwa

Sąd Rejonowy w Lesznie I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 886/12 zarządza ogłoszenie o złożeniu wniosku przez Jana Walenciaka zam. Frankowo 9, 64-113 Osieczna o odtworzenie świadectwa ukończenia Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Kąkolewie powiat Leszno, dnia 30 września 1963 r. Wzywa wszystkie instytucje i osoby posiadające wiadomości w sprawie o nadesłanie Sądowi na piśmie lub zgłoszeniu do protokołu doniesień co do bezzasadności wniosku.