Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.46

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 marca 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 31
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 940/12

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 5 sierpnia 2012 r., na spadochronie PD 200, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "Brak kwalifikacji - H2".

2. Opis okoliczności wypadku:

Uczeń-skoczek przystąpił do egzaminu teoretycznego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego. Egzamin zaliczył z wynikiem pozytywnym. Po zaliczeniu części naziemnej egzaminu praktycznego, przystąpił do wykonania skoku egzaminacyjnego. Egzaminator wyznaczył zadanie na skok, obejmujące: ewolucje w trakcie swobodnego spadania, otwarcie spadochronu na wysokości 1200 m oraz czynności i manewry w trakcie lotu na otwartym spadochronie.

Uczeń-skoczek wykonał zadanie w trakcie swobodnego spadania, otworzył spadochron na nakazanej wysokości i wykonał nakazane czynności w locie na otwartym spadochronie. Następnie skoczek przeleciał w kierunku północnym "z wiatrem" nad wyznaczoną strefą lądowania. Po przeleceniu około 300 m poza wyznaczoną strefą wykonał zakręt w lewo o około 90°, na wysokości około 15 m zatrzymał ten zakręt i wykonał zakręt w prawo o około 30°. Gdy skoczek był tuż nad ziemią wystąpił boczny podmuch termiczny oraz wzrost prędkości pionowej opadania spadochronu. Podczas przyziemienia uczeń-skoczek podniósł nogi i uderzył w ziemię pośladkami, doznając ciężkich obrażeń ciała.

Uczeń-skoczek, lat 41, szkolenie spadochronowe ukończył w dniu 5 sierpnia 2012 r. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego wykonał 59 skoków spadochronowych. W dniu poprzedzającym wypadek uczeń-skoczek wykonał 5 skoków. W dniu wypadku wykonał 2 skoki na tym samym lotnisku (w tym jeden egzaminacyjny) na tym samym typie spadochronu.

Warunki atmosferyczne podczas zdarzenia:

Prognoza pogody przewidywała wiatr przyziemny o prędkości 8 kt z kierunku 120°.

W czasie zaistnienia wypadku, w ocenie egzaminatora wiatr wiał z prędkością około 6 m/s (ok. 12 kt), z kierunku południowego. Występowały podmuchy termiczne.

3. Przyczyna wypadku lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczynami wypadku były:

- utrata orientacji kierunku lotu względem faktycznego kierunku wiatru;
- wykonywanie zakrętów na małej wysokości;
- przyjęcie niewłaściwej sylwetki podczas przyziemienia.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu wypadku był zwiększony stres wynikający z wykonywania egzaminu.

4. Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń.