Zdarzenie lotnicze Nr 890/12.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.26

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 20
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 890/12

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Poważny incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 29 lipca 2012 r., na szybowcu SZD-50-3 Puchacz, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik techniczny"

w grupie przyczynowej: "Inne - T12".

2.
Opis okoliczności poważnego incydentu lotniczego:

Szybowiec SZD-50-3 Puchacz startował za wyciągarką. Na pokładzie szybowca był licencjonowany pilot szybowcowy oraz osoba towarzysząca. W początkowej fazie startu, na wysokości około 10-15 m AGL, nastąpiło zerwanie liny przy bębnie wyciągarki. Pilot natychmiast zabezpieczył prędkość szybowca przez oddanie drążka sterowego od siebie, a następnie wyczepił linę. Mimo tego szybowiec ze znaczną prędkością pionową zbliżał się do ziemi. Pilot próbował wyrównać lot na wysokości 1-2 m AGL, ale mimo jego działań szybowiec przepadł, przyziemiając dynamicznie na podwozie główne i stopkę ogonową. Po odbiciu z utratą kierunku, szybowiec przyziemił i zatrzymał się. Pilot i osoba towarzysząca nie odnieśli obrażeń. Szybowiec został lekko uszkodzony.

Pilot, lat 25, posiadał ważną licencję pilota szybowcowego. Ogólny nalot na szybowcach 310 godzin.

3.
Przyczyna poważnego incydentu lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczyną poważnego incydentu lotniczego było zerwanie liny wyciągarkowej w fazie przejścia na wznoszenie, na wysokości ok. 10-15 m AGL, co spowodowało konieczność natychmiastowego przejścia do lotu ślizgowego i wyrównania przed przyziemieniem.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu poważnego incydentu lotniczego było zerwanie liny i utrata ciągu, która wystąpiła podczas startu za wyciągarką na wysokości krytycznej. W tych okolicznościach pilot, działając w deficycie czasu, prawdopodobnie nie był w stanie doprowadzić do prawidłowego wyrównania i wytrzymania przed przyziemieniem.

4.
Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie sformułowała zaleceń.