Zdarzenie lotnicze nr 852/2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.188

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 184
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 852/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 7 maja 2016 r. na spadochronie Falcon 300, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "H2 - Brak kwalifikacji".

2.
Opis okoliczności wypadku lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 6 czerwca 2016 r.

Uczeń-skoczek wykonywał pierwszy skok w życiu. Skok z samoczynnym otwarciem spadochronu wykonany został z samolotu An-2, z wysokości 1200 m. Do momentu podejścia do lądowania skok przebiegał prawidłowo. Podejście do lądowania zostało wykonane zgodnie z wyznaczonym kierunkiem pod wiatr, wiejący z prędkością około 5 m/s. Przed lądowaniem uczeń na zbyt dużej wysokości ściągnął linki sterownicze, co spowodowało przyziemienie ze zwiększoną prędkością opadania. Świadkowie zdarzenia zaobserwowali, że podczas przyziemienia uczeń miał szeroko rozstawione nogi. W trakcie przyziemienia uczeń doznał poważnych obrażeń ciała.

3.
Przyczyna wypadku lotniczego:

Przyjęcie niewłaściwej sylwetki ciała przed przyziemieniem.

4.
Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.