Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.11.162

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 października 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 76
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 3 września 2008 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 83/05

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 29 maja 2005 r., na samolocie PZL-104 Wilga 35A, pilotowany przez pilota zawodowego, instruktora, lat 22 oraz pilota turystycznego samolotowego, lat 20, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik techniczny"

w grupie przyczynowej "Uszkodzenie silnika, niesprawność - T2".

2. Opis okoliczności wypadku

Po wystartowaniu samolotem PZL-104 Wilga przez ucznia-pilota i osiągnięciu wysokości 450-500m, instruktor rozpoczął regulację składu mieszanki poprawką wysokości. Po około 10min. lotu nastąpiła przerwa w pracy silnika. Instruktor przejął sterowanie samolotem i wycofał poprawkę wysokości, ale silnik nie wznowił pracy. Instruktor podjął decyzję o lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym. W trakcie przyziemienia, samolot uderzył kołem o miedzę i zatrzymał się po około 100m dobiegu. Samolot uległ uszkodzeniu. Załoga nie odniosła obrażeń i samodzielnie opuściła kabinę. Po opuszczeniu samolotu i stwierdzeniu uszkodzeń, instruktor powiadomił o zdarzeniu.

3. Przyczyna wypadku:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczyną wypadku było rozłączenie cięgna sterującego poprawką wysokości i samoczynne przestawienie dźwigni regulacji składu mieszanki na gaźniku, co spowodowało nadmierne zubożenie mieszanki. W wyniku tego, silnik przerwał pracę i samolot lądował awaryjnie w terenie przygodnym, ulegając uszkodzeniu.

Czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku były:

- niestaranna obsługa przy wykonywaniu przeglądów przedlotowych oraz ostatniego przeglądu 300-godzinnego,

- nieuzasadnione użycie przez pilota poprawki wysokości.

4. Zalecenia profilaktyczne PKBWL:

4.1. W jednostkach eksploatujących samoloty z silnikami AI-14, we wszystkich odmianach, dokonać sprawdzenia stanu złącz na cięgnie Arensa sterującym poprawką wysokości.

4.2. Dyrektorzy jednostek Aeroklubu Polskiego mają dopilnować prowadzenia na bieżąco dokumentacji samolotów przez służby techniczne.

5. Zalecenia profilaktyczne Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

5.1. Przeprowadzenie kontroli stanu połączeń układu sterownia składem mieszanki na samolotach z silnikach Ai-14RA, przez inspektorów zdatności przy najbliższym przeglądzie zdatności do lotu (wydanie lub przedłużenie ARC). Stwierdzone nieprawidłowości powinny być zgłaszane do Inspektoratu Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego.