Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.78

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 sierpnia 2012 r.

KOMUNIKAT Nr 52
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 724/12

Na podstawie § 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Poważny incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 3 lipca 2012 r., na szybowcu SZD-50-3 Puchacz, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "Błędy proceduralne - H4" .

2. Opis okoliczności poważnego incydentu lotniczego:

W trakcie startu do lotu egzaminacyjnego na licencję pilota szybowcowego, po przedłużonym rozbiegu (start za wyciągarką w warunkach słabego tylnego wiatru), uczeń-pilot oderwał szybowiec od ziemi, ale prędkość lotu była za mała, aby przejść na wznoszenie. Po osiągnięciu wysokości około 3-4 m rozwinął się spadochronik (przy linie wyciągarkowej), a szybowiec lewym skrzydłem wyprzedził go zabierając za sobą linę wyciągarkową. Instruktor-egzaminator natychmiast wyczepił linę i przejął sterowanie. Lina owijała skrzydło na wysokości hamulców aerodynamicznych. Pomimo kilku prób instruktorowi nie udało się zsunąć liny ze skrzydła. Szybowiec lądował na wprost, w końcowej fazie dobiegu lekko tracąc kierunek. Wskutek przewijania się liny po powierzchni skrzydła doszło do nieznacznego uszkodzenia powierzchni lewego skrzydła (wypiłowana krawędź natarcia w dwóch miejscach, porysowana powierzchnia kesonu na długości ok. 1,5 m oraz dwa nacięcia nakładki dociskowej hamulca aerodynamicznego). Po zdarzeniu zmieniono kierunek startu na przeciwny.

3. Przyczyna poważnego incydentu lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczyną zdarzenia było zbyt późne wyczepienie liny wyciągarkowej po jej zluźnieniu.

Okolicznościami sprzyjającymi zdarzeniu były:

- start z tylnym wiatrem;
- niewystarczająca siła ciągu wyciągarki w początkowej fazie startu, co uniemożliwiło przejście szybowca na strome wznoszenie.
4. Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń.