Zdarzenie lotnicze nr 642/2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2016.126

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 października 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 70
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 642/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 15 kwietnia 2016 r. na samolocie Czech Sport Aircraft PS-28 Sport Cruiser, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "H2 - Brak kwalifikacji".

2.
Opis okoliczności wypadku lotniczego:

Pilot z licencją PPL (A) i nalotem ok. 40FH na typie wykonywał lot z podróżnym po zaplanowanej trasie z lądowaniami etapowymi (lot na budowanie nalotu). Podczas lądowania na lotnisku EPKE na kierunku 07 doszło do dwukrotnego odbicia od nawierzchni lotniska, a następnie utraty prędkości i stromego przyziemienia na podwozie przednie, co spowodowało złamanie przedniego podwozia, uszkodzenie dolnej osłony silnika i struktury przedniej części kadłuba oraz złamanie jednej łopaty śmigła. Wskutek silnego wstrząsu doszło do włączenia nadajnika ELT. Pilot i podróżny opuścili samolot o własnych siłach nie odnosząc obrażeń (prócz zasinień na ciele od pasów bezpieczeństwa). Pilot wyłączył wszystkie systemy samolotu, zamknął zawór paliwowy i wyłączył nadajnik ELT.

3.
Przyczyna wypadku lotniczego:
a)
błąd pilotażu podczas lądowania, polegający na nieprawidłowym przyziemieniu, co doprowadziło do dwukrotnego odbicia od nawierzchni lotniska;
b)
nieprawidłowa korekta błędu podczas lądowania, co doprowadziło do wysokiego odbicia z utratą prędkości, a następnie stromego przyziemienia na podwozie przednie, powodując znaczne uszkodzenia samolotu.

Działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika:

W odniesieniu do pilota: wykonać dwa loty doskonalące. Każdy lot innego dnia (tak, aby warunki pogodowe były różne):

-
Lot pierwszy: Loty po okręgu na lotnisku EPBC na pasie trawiastym. Czas 1h.
-
Lot drugi: Przelot z lotniska EPBC na lądowisko Milewo. Trening lądowań czas 1 h nad lądowiskiem Milewo. Przelot powrotny na lotnisko EPBC.
4.
Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.