Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.123

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT Nr 73
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 564/12

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 8 czerwca 2012 r., na paralotni Vox-27A, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "Błędy proceduralne - H4" .

2. Opis okoliczności wypadku:

Pilot wystartował ze zbocza góry do lotu. Zaraz po wystartowaniu pojawił się boczny podmuch wiatru z lewej strony. Spowodował on silne przechylenie skrzydła, co zapoczątkowało wahadłowy ruch paralotni wraz z pilotem. Nieprawidłowa reakcja pilota polegająca na "spontanicznym" zaciąganiu i odpuszczaniu linek sterowniczych pogłębiła wahania skrzydła. Przy trzecim przechyleniu nastąpiła utrata siły nośnej i upadek pilota z wysokości około 10 m. W wyniku wypadku pilot uległ poważnym obrażeniom - uraz głowy, urazy klatki piersiowej oraz liczne złamania kości.

Pilot, lat 33, posiadał ważne świadectwo kwalifikacji pilota paralotniowego. Nalot ogólny 2 godziny 15 minut.

Warunki atmosferyczne podczas startu: wiatr o prędkości 2-3 m/s przy lekkim zachmurzeniu.

3. Przyczyna wypadku lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczyną wypadku lotniczego była niewłaściwa reakcja pilota na wystąpienie wahnięcia skrzydła spowodowanego nagłym, bocznym podmuchem wiatru.

Okolicznością mającą wpływ na zaistnienie wypadku było małe doświadczenie pilota.

4. Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń.