Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.18

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 13
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 389/07

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Poważny incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 8 września 2007 r., na samolocie An-2, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik techniczny"

w grupie przyczynowej: "Pożar- T6".

2. Opis okoliczności poważnego incydentu lotniczego:

Samolot wystartował z lotniska z 2-osobową załogą i 5 skoczkami na pokładzie w celu zrzutu skoczków. Podczas lotu załoga poczuła zapach spalenizny. Wskazania przyrządów i parametry pracy silnika pozostawały normalne. Dowódca załogi wyłączył część instalacji elektrycznej, radio i przetwornicę. Załoga zawróciła samolot w kierunku lotniska. Zapach spalenizny i zadymienie na pokładzie gwałtownie narastały. Dowódca załogi podjął decyzję o natychmiastowym lądowaniu w terenie po uprzednim zrzuceniu skoczków. Skoczkowie opuścili samolot na wysokości ok. 900 m AGL (ok. 1200 m QNH) i bezpiecznie wylądowali w terenie. Załoga wykonała lądowanie na polu o długości ok. 500 m. Na krótkiej prostej, chwilę przed przyziemieniem, włączyła się sygnalizacja pożaru silnika. Po przyziemieniu pilot wyłączył iskrowniki i instalacje pokładowe samolotu. Po zatrzymaniu samolotu pojawił się gęsty dym spod osłon silnika. Pilot użył instalacji gaśniczej. Instalacja skutecznie ugasiła pożar. Załoga dodatkowo użyła gaśnicy ręcznej, kierując pianę pod dolne zasłonki silnika, po czym wymontowała z samolotu akumulatory.

3. Przyczyna poważnego incydentu lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", przyjęła ustalenia podmiotu badającego zdarzenie, że nie udało się ustalić przyczyn poważnego incydentu lotniczego, ze względu na zniszczenia instalacji paliwowej i instalacji elektrycznej w przedziale silnika.

4. Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń, jednocześnie zaakceptowała zastosowane przez organizatora lotów środki profilaktyczne polegające na:

- czasowym zawieszeniu lotów wszystkich statków powietrznych w aeroklubie regionalnym,
- przeprowadzeniu odprawy na okoliczność zdarzenia z instruktorami zatrudnionymi w aeroklubie.