Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.27

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT NR 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 292/05

Wypadek lotniczy, na samolocie AT-3R 100, pilotowanym przez mężczyznę, lat 45, posiadającego licencję pilota turystycznego, który wydarzył się w dniu 25 czerwca 2005 r., klasyfikuję do kategorii:
Czynnik ludzki

w grupie przyczynowej "Braki kwalifikacji-H2"

1. Opis okoliczności wypadku.

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-BL/8120/292-05/283/06).

Dnia 25 czerwca 2005 r. pilot wystartował z lotniska Babice celem wykonania lotu widokowego z pasażerem wokół Puszczy Kampinoskiej. W trakcie lotu pilot postanowił zmienić trasę i dokonać lądowania na lotnisku w Płocku. Po nawiązaniu łączności z kontrolerem lotów obsługującym loty szybowcowe na lotnisku Płock i uzyskaniu zgody na lądowanie, pilot wykonał krąg nadlotniskowy. Podejście i lądowanie wykonał na klapach wychylonych w pozycję "małe", przy bocznym wietrze o prędkości ok. 10 km/h. Przyziemienie nastąpiło przy wyłożonych znakach do lądowania, bez wytrzymania na trzy punkty, co spowodowało odbicie się samolotu od pasa lądowania. Pilot po odbiciu się samolotu nieodpowiednio zareagował, za mało ściągając drążek sterowy przed ponownym przyziemieniem. Przy kolejnym zetknięciu przedniego podwozia z pasem lądowania przednie koło wraz z amortyzatorem zostało urwane. Pozostała część goleni podgięła się pod maskę silnika. Samolot, pochylony na dziób, zatrzymał się kilkanaście metrów od punktu drugiego przyziemienia. Pilot i pasażer nie odnieśli obrażeń.

2. Przyczyna wypadku.

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Przyczyną wypadku było przyziemienie na zbyt dużej prędkości na trzy punkty i niewłaściwa reakcja pilota na odbicie się samolotu od trawiastego pasa lądowań.

Czynnikami sprzyjającymi zaistnieniu wypadku było:

- mały nalot pilota na samolocie, na którym nastąpił wypadek,

- stosunkowo długa przerwa w lotach na samolocie AT-3R 100.

3. Nie stwierdza się naruszenia przepisów lotniczych.

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

4.1. Zweryfikować postępy pilota w technice pilotowania w zakresie poprawiania błędów przy lądowaniu.

4.2. W razie konieczności zaplanować dodatkowe loty szkoleniowe.

4.3. Zapoznać pilotów z okolicznościami wypadku.