Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.21

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 16
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 266/04

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Poważny incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 2 października 2004 r., na szybowcu SZD-50-3 Puchacz, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik techniczny"

w grupie przyczynowej: "Inne - T12".

2. Opis okoliczności poważnego incydentu lotniczego:

Po wykonaniu 30 lotów po kręgu w ramach zawodów na celność lądowania, załoga w składzie uczeń-pilot i pilot-instruktor podchodziła do kolejnego, 31-go lądowania. W fazie wytrzymania nastąpiło odłamanie się przedniego drążka sterowego (drążka ucznia), który trzymał się tylko na przewodach nadawania radiostacji. Lądowanie bezpiecznie dokończył pilot-instruktor.

3. Przyczyna poważnego incydentu lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", przyjęła ustalenia podmiotu badającego incydent, że przyczyną poważnego incydentu lotniczego było doraźne złamanie rury drążka w miejscu jej wprowadzenia w obejmę, zainicjowane na otworze technologicznym. Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu incydentu była możliwość wystąpienia pojedynczego, przypadkowego nadmiernego obciążenia drążka sterowego, które nie zostało zauważone lub zgłoszone.

4. Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa: PKBWL nie zaproponowała zaleceń.