Zdarzenie lotnicze nr 2652/2015.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.205

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 201
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 2652/2015

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 26 grudnia 2015 r. na samolocie Embraer E170, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik techniczny"

w grupie przyczynowej: "T12 - Inne"

oraz

"Czynnik organizacyjny"

w grupie przyczynowej: "O10 - Obsługa techniczna".

2.
Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Samolot zawrócił z trasy z powodu problemów z klimatyzacją (BLEED 1 and 2 LEAK). Z powodu tej usterki samolot zawracał z trasy trzy razy w okresie ostatnich dwóch tygodni. Podczas poszukiwania przyczyny jej zaistnienia kilka nieprawidłowości zostało wykrytych, akcje naprawcze zostały wdrożone, ale żadna z nich nie przyniosła usunięcia usterki BLEED 1 and 2 LEAK. Nie udało się wywołać usterki podczas prób na ziemi. Przeprowadzono kolejne czynności sprawdzające, które nie przyniosły pozytywnego rezultatu. W trakcie kolejnej czynności potwierdzono wyciek na przewodzie wychodzącym z PRECOOLER-a stwierdzając jednocześnie, że najprawdopodobniej występuje także wyciek z jego samego (najprawdopodobniej na uszczelnieniu, możliwe jest również uszkodzenie samej jednostki). PRECOOLER został wymieniony. Po dwóch pierwszych odcinkach lotu po wymianie PRECOOLER-a nie stwierdzono błędów. Przeprowadzono odczyt po kolejnych dziesięciu odcinkach lotu - błędów nie stwierdzono. Wymiana PRECOOLER-a okazała się skuteczna.

3.
Przyczyna incydentu lotniczego:

Nieszczelność PRECOOLER-a p/n 1002165-3.

4.
Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.