Zdarzenie lotnicze nr 2337/2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2016.113

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 października 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 57
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 2337/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 1 września 2016 r. na balonie Linstrand LBL 105A, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik organizacyjny"

w grupie przyczynowej: "O12 - Inne".

2.
Opis okoliczności incydentu lotniczego:

W dniu zdarzenia pilot (nalot 38 h jako dowódca) przygotował balon do lotu i udzielił trójce pasażerów instrukcji w zakresie zachowywania się w czasie lotu oraz zaprezentował przyjmowanie prawidłowej sylwetki ciała do lądowania. Wystartował o 18:50 LMT z łąki położonej nad rzeką Odrą w Opolu. Po starcie balon leciał w kierunku południowo-wschodnim. Lot balonu przebiegał zgodnie z planem i po około 50 minutach od startu pilot przystąpił do podejścia do lądowania. Poinformował pasażerów, że za chwilę odbędzie się lądowanie i przypomniał o konieczności przyjęcia odpowiednich sylwetek ciała. Przyziemienie zostało wykonane na płaskiej łące, przy prędkości poziomej oszacowanej na 1-2 m/s. Balon niemal natychmiast zatrzymał się, a pilot i pasażerowie opuścili kosz o własnych siłach. Nikt nie zgłaszał doznania jakichkolwiek obrażeń ciała. Następnego dnia pilot dowiedział się, że po powrocie do domu pasażerka zaczęła odczuwać dolegliwości kończyn dolnych. Z uzyskanych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, zwaną dalej "PKBWL", informacji wynika, że pasażerka doznała obrażeń ciała o charakterze lekkim, które mogły nastąpić podczas przyziemienia balonu. Pasażerka nie była w stanie stwierdzić, co było przyczyną doznania przez nią obrażeń ciała. Na podstawie materiału filmowego udostępnionego przez PKBWL można było obiektywnie potwierdzić oświadczenie pilota, że zarówno przed startem, jak i przed lądowaniem instruował pasażerów w zakresie zachowania się w koszu oraz przyjmowania prawidłowych sylwetek ciała. Pasażerka była w butach na płaskiej podeszwie i bez trudu poruszała się po lądowaniu. Nie stwierdzono, żeby lądowanie balonu odbyło się z dużą prędkością pionową. Nie było możliwości zweryfikowania, jaką sylwetkę ciała podczas lądowania faktycznie przyjęła pasażerka, która doznała obrażeń.

3.
Przyczyna incydentu lotniczego:

Nie ustalono.

4.
Zalecenia profilaktyczne PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.