Zdarzenie lotnicze nr 2225/2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2016.83

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 30
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 6 października 2016 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 2225/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem Nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 16 sierpnia 2016 r. na samolocie G-3 Mirage klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik organizacyjny"

w grupie przyczynowej: "O1 - Zarządzanie bezpieczeństwem"

"O3 - Standardy, kontrole, audyty".

2.
Opis okoliczności wypadku lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, zwaną dalej "PKBWL", do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 9 września 2016 r. Samolot ultralekki typu G-3 Mirage, wystartował z lotniska Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA) o godzinie 15:40 czasu lokalnego, celem wykonania lotu rekreacyjnego i przelotu na lotnisko Żar (EPZR). Zarówno start z lotniska EPBA jak i lądowanie na lotnisku Żar odbyły się prawidłowo. Po zakończonym dobiegu na lotnisku Żar (godz. 16:00 czasu lokalnego), pilot rozpoczął kołowanie na miejsce postojowe (pod stok), zatrzymując się na chwilę na nieużytkowej części pola wzlotów, w celu przepuszczenia samolotu holującego JAK-12. Po ponownym ruszeniu i bardzo powolnym kołowaniu (nadal pod stok i po nierównościach), samolot zatrzymał się, przechylił i delikatnie podparł końcówką prawego skrzydła. Po zatrzymaniu silnika (nie nastąpił kontakt śmigła z ziemią) i dokonaniu oględzin, stwierdzono złamanie prawej kompozytowej goleni podwozia głównego. Pilot dowódca z nalotem 592 godz. 45 min, posiadający ważne świadectwo kwalifikacji pilota samolotu ultralekkiego i ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie k.II. W sezonie 2016 wykonał 28 startów w czasie 14 godz. 02'. Samolot ultralekki G-3 Mirage nr fab. ZU-01, nalot od początku eksploatacji 549 godz. 12 min, z ważnym do dn. 19.08.2017 r. pozwoleniem na wykonywanie lotów. Ubezpieczenie OC ważne do 18.08.2017 r. Warunki atmosferyczne na lotnisku w chwili wystąpienia zdarzenia: wiatr VRB. CAVOK, bez wpływu na zdarzenie.

3.
Przyczyna wypadku lotniczego:

W ocenie zgłaszającego przyczyną wystąpienia zdarzenia było kołowanie po nieużytkowej części pola wzlotów. Pilot nie był w stanie dojrzeć przeszkody w postaci ziemnego wykrotu. Dodatkową przyczyną uszkodzenia goleni był zwiększony moment gnący, na który złożyły się nachylenie stoku oraz wykrot.

4.
Zalecenia profilaktyczne PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.