Zdarzenie lotnicze nr 1507/2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.465

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 marca 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 447
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 1507/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 21 sierpnia 2016 r. na samolocie ultralekkim Bristell TDO, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "H1 - Postępowanie umyślne".

2.
Opis okoliczności wypadku lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych, zwaną dalej "PKBWL", do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 28 czerwca 2016 r.

W trakcie podejścia do lądowania nastąpiło przerwanie podejścia, następnie samolot przechylił się gwałtownie na prawe skrzydło i będąc w prawej spirali pod dużym kątem zderzył się z powierzchnią ziemi. Pilot i pasażer odnieśli poważne obrażenia.

Działania podjęte przez zespół badawczy PKBWL:

PKBWL dwukrotnie (dzień po wypadku na miejscu uderzenia oraz następnie na miejscu składowania) przebadała wrak samolotu i nie stwierdziła uszkodzeń, które mogły przyczynić się do zaistnienia wypadku. Członkowie zespołu badawczego przeprowadzili rozmowy z pilotem i pasażerem. Pilot i pasażer nie mieli uwag co do pracy silnika i układu sterowania samolotem w trakcie lotu. Samolot był w dobrym stanie technicznym. Dwa tygodnie przed wypadkiem przeszedł roczne prace serwisowe (Techniczny Certyfikat ważny do 15.06.2017 r.)

Pilot i pasażer mają różne opinie na temat ostatniej fazy lotu. Pilot stwierdził, że pasażer zaingerował w sterowanie samolotem wciskając na wysokości około 3-4 metrów przed przyziemieniem prawy pedał sterownicy nożnej (orczyka). Pasażer stanowczo temu zaprzeczył i oświadczył, że trzymał obydwie stopy na podłodze oraz nie dotykał drążka sterowego.

Pilot posiada uprawnienia czeskie na samoloty ultralekkie.

3.
Przyczyna wypadku lotniczego:
-
nietrzeźwość pilota (stwierdzona przez policję w trakcie badania pilota alkomatem po wypadku), który w dwóch kolejnych pomiarach miał wynik wzrastający; zespół badawczy otrzymał informację, że pilot przed lotem oraz w trakcie pobytu na nim spożywał alkohol.

W związku z powyższym:

PKBWL działając na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 605, 904, 1361 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), postanowiła w oparciu o art. 135 ust. 6 pkt 2 ww. ustawy, odstąpić od dalszego badania zdarzenia lotniczego.

4.
Zalecenia profilaktyczne PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.