Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.26

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT NR 3
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 maja 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 147/05

Poważny incydent lotniczy, na śmigłowcu EC-120, pilotowanym przez mężczyznę, lat 45, posiadającego amerykańską licencję pilota śmigłowcowego turystycznego, który wydarzył się w dniu 6 lipca 2005 r., klasyfikuję do kategorii:
Czynnik ludzki

w grupie przyczynowej "Braki kwalifikacji-H2"

oraz do kategorii: Czynnik środowiskowy

w grupie przyczynowej "Ptaki i inne obiekty-E4"

1. Opis okoliczności poważnego incydentu.

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-BL/8221/147-05/066/06).

Pilot wykonywał lot na trasie w kierunku Katowic. Na pokładzie przebywało czterech pasażerów. Na etapie wznoszenia, w kilka minut po starcie, przed śmigłowcem pojawiło się stado ptaków. W celu uniknięcia zderzenia z ptakami pilot wykonał gwałtowny manewr obniżania wysokości toru lotu śmigłowca, a następnie gwałtownego podniesienia wysokości, aby ominąć przeszkody naziemne. W wyniku tych manewrów komputer pokładowy zarejestrował przekroczenie parametrów technicznych. Pilot przerwał lot i zawrócił do miejsca startu, gdzie bezpiecznie wylądował.

2. Przyczyna poważnego incydentu.

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Przyczyną poważnego incydentu było wykonanie gwałtownego manewru w celu ominięcia stada ptaków w czasie lotu na małej wysokości. Manewr ten doprowadził do przekroczenia ograniczeń eksploatacyjnych w locie.

Okolicznością sprzyjającą wystąpieniu incydentu było małe doświadczenie pilota w lotach na śmigłowcach oraz na śmigłowcu EC-120B.

3. Stwierdza się naruszenia następujących przepisów lotniczych:

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

PL-6 pkt 4.2.3.1 - obowiązek wystawienia listy podróżnych.

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

4.1. Przypomnieć pilotom planującym loty z pasażerami na pokładzie o obowiązku wystawiania listy podróżnych.

4.2. Rozważyć zasadność powierzania wykonywania lotów usługowych pilotom o małym doświadczeniu lotniczym.