Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.125

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT Nr 75
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1260/12

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 22 września 2012 r., na spadochronie Navigator 260, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik środowiskowy"

w grupie przyczynowej: " Inne - E8" .

2. Opis okoliczności wypadku:

Uczeń-skoczek podchodził do lądowania poza użytkową częścią lotniska. Po zbudowaniu prawidłowo rundy do lądowania, podczas ostatniej fazy lotu, uczeń-skoczek zaciągnął linki sterownicze i wyhamował spadochron. Lądowanie odbyło się na złączone, ugięte nogi na nierównym terenie. Przy lądowaniu doszło do złamania kości lewej nogi u ucznia-skoczka.

Uczeń-skoczek, lat 34, wykonywał swój pierwszy skok metodą AFF.

3. Przyczyna wypadku lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczyną wypadku lotniczego było lądowanie na nierównym podłożu poza użytkową częścią lotniska.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu wypadku było dopuszczenie wykorzystywania nieużytkowej części lotniska jako miejsca lądowania.

4. Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń, jednocześnie zaakceptowała zastosowany przez organizatora skoków środek profilaktyczny polegający na:

"Wyłączenie nieużytkowej części lotniska z obszaru strefy lądowania dla uczniów-skoczków."