Zdarzenie lotnicze Nr 1022/12.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.14

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 stycznia 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 9
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1022/12

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 12 sierpnia 2012 r., na spadochronie Falcon 300, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "Brak kwalifikacji - H2" .

2.
Opis okoliczności wypadku:

Uczeń-skoczek wykonywał pierwszy skok ze spadochronem metodą "Static Line". Podczas lądowania z wiatrem (ok. 3 m/s) na użytkowej części lotniska uczeń stracił równowagę i podparł się ręką. Uczeń-skoczek podczas odprawy kończącej skoki nie zgłosił organizatorowi żadnych dolegliwości. Kilka dni później skontaktował się telefonicznie z organizatorem szkolenia i poinformował go, że w dniu 14 sierpnia, podczas badań przeprowadzonych w szpitalu, stwierdzono u niego złamanie kości śródręcza, a następnie założono gips. Wyjaśnienia ucznia dotyczące przebiegu skoku, w szczególności dotyczące sposobu wykonania lądowania, zgodnie z ustaleniami organizatora skoków wskazują na nieprawidłową ocenę kierunku i prędkości wiatru, co doprowadziło do lądowania z wiatrem ze zwiększoną prędkością postępową, a w konsekwencji utraty równowagi przy przyziemieniu.

Prędkość wiatru podczas wypadku wynosiła około 3 m/s.

3.
Przyczyna wypadku lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczyną wypadku lotniczego był błąd techniki skoku, polegający na niewłaściwej ocenie kierunku wiatru i wykonanie lądowania z wiatrem.

4.
Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń, jednocześnie zaakceptowała działania profilaktyczne organizatora skoków polegające na:

"Instruktorzy prowadzący skoki z uczniami zostali zobowiązani do przeprowadzania bezpośrednio przed wejściem do samolotu dodatkowego sprawdzenia wiedzy uczniów z zakresu czynności skoczka, jakie mają wykonać po oddzieleniu się od statku powietrznego, w tym sposobu oceny kierunku wiatru i zasad budowania podejścia do lądowania".