Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.34

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT NR 11
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 063/04

Poważny incydent lotniczy na samolocie ultralekkim "Zenair" CH-701 STOL, pilotowanym przez mężczyznę lat 63, posiadającego licencję pilota samolotowego liniowego, który wydarzył się w dniu 1 maja 2004 r., klasyfikuję do kategorii:
Czynnik ludzki

w grupie przyczynowej "Brak kwalifikacji - H2"

1. Opis okoliczności poważnego incydentu.

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-BL/8120/063-04/307/06).

Samolot po oderwaniu się od pasa startowego lotniska Kąkolewo, przy prędkości około 80 km/h, na wysokości 4-5 m. gwałtownie przechylił się i skręcił w lewo. Pilot przeciwdziałając samoistnemu przechyleniu i skręcaniu wyprowadził samolot z przechylenia. W tym samym czasie samolot zaczął tracić wysokość. W celu uniknięcia twardego przyziemienia pilot starał się płynnie zmniejszyć prędkość opadania samolotu. Samolot przyziemił początkowo na lewe, a następnie na przednie i prawe koło, tracąc kierunek w lewo zakończył dobieg obracając się o około 90° - 100°. Pilot i pasażer nie odnieśli obrażeń. W wyniku twardego przyziemienia samolot został znacznie uszkodzony.

W dniu zdarzenia lotniczego pilot wykonał na statku powietrznym, "Zenair" CH-701 STOL, trzy loty zapoznawcze, w tym jeden lot do strefy w czasie 20 min. i dwa loty po kręgu w czasie po pięć min. Pierwszy lot samodzielny w tym dniu pilot wykonał z pasażerem z lotniska Poznań Ławica na lotnisko Kąkolewo.

2. Przyczyna poważnego incydentu.

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Przyczyną wypadku było dopuszczenie przez pilota do spadku prędkości w czasie startu i przeciągniecie samolotu, co spowodowało gwałtowną utratę wysokości lotu, twarde przyziemienie i uszkodzenie samolotu.

Okolicznościami sprzyjającymi zaistnieniu zdarzenia lotniczego był porywisty boczny wiatr o prędkości 6-8 m/s i małe doświadczenie pilota na danym typie statku powietrznego.

3. Nie stwierdza się naruszenia przepisów lotniczych.

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

4.1. Organizatorzy lotów, właściciele statków powietrznych, przed planowanymi lotami na innym typie statku powietrznego zapewnić pilotom niezbędny czas na właściwe przygotowanie się do lotu.

4.2. Piloci, dowódcy statków powietrznych, przed lotem na innym typie statku powietrznego zapewnić sobie niezbędny czas na przygotowanie się do wykonania lotu.

4.3. Postępować zgodnie z zaleceniami instrukcji użytkowania w locie danego statku powietrznego, a w przypadkach nieuregulowanych w/w instrukcją - postępować zgodnie z rozsądkiem, poczuciem odpowiedzialności i doświadczeniem, mając na względzie przede wszystkim życie załogi, pasażerów i osób trzecich.