Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.9.103

| Akt indywidualny
Wersja od: 1 sierpnia 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 23
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 lipca 2008 r.
na podstawie § 31.2 Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225),

dotyczy wypadku lotniczego Nr 063/03, który wydarzył się w dniu 7 czerwca 2003 r. w miejscowości Kazimierz Biskupi, na spadochronie ST-7, na którym drugi skok wykonywał mężczyzna, lat 42.
1. Opis okoliczności wypadku.

Uczeń-skoczek, wykonał skok z otwarciem samoczynnym. Oddzielenie się od samolotu oraz otwarcie czaszy nastąpiły prawidłowo. Uczeń-skoczek z południowo-wschodnim wiatrem szybował w kierunku części lotniska przeznaczonej do lądowania. Przed lądowaniem odwrócił się pod wiatr i przyziemił na rozstawione nogi. W trakcie przyziemienia doznał poważnych obrażeń ciała.

2. Przyczyna wypadku.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustaliła, że przyczyną wypadku był prawdopodobnie błąd w technice skoku, polegający na niedostatecznym napięciu mięśni nóg skoczka i lądowaniu na rozstawione nogi.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu wypadku mogło być wykonanie poprzedniego skoku na spadochronie L-2 "Kadet", ze znacznie mniejszą prędkością opadania.

3. Zalecenia profilaktyczne PKBWL.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami, uwzględniając fakt, że obecnie spadochrony typu ST-7 s. 2 nie są już używane do szkolenia, nie sformułowała zaleceń profilaktycznych.

4. Zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 14 Prezesa ULC z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia kwalifikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych, zdarzenie klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej "Brak kwalifikacji-H2"