Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.35

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT NR 12
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 061/06

Wypadek lotniczy na śmigłowcu Schweitzer 269D, pilotowanym przez mężczyznę lat 45, posiadającego licencję pilota śmigłowcowego zawodowego, który wydarzył się w dniu 11 kwietnia 2006 r., klasyfikuję do kategorii:
Czynnik ludzki

w grupie przyczynowej "Błędy operacyjne - H3 / Postępowanie umyślne - H1"

1. Opis okoliczności wypadku.

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-BL/8121/061-06/319/06).

Załoga wykonywała lot patrolowy wzdłuż linii gazowniczej. Podczas lotu pilot napotkał silny opad deszczu zmniejszający widzialność przy niskiej podstawie chmur. Pilot postanowił lądować w terenie przygodnym w celu przeczekania złej pogody. Podczas podejścia do lądowania obserwując linię energetyczną 110kV nie zauważył biegnącej poniżej linii energetycznej 15kV, w którą uderzył kabiną śmigłowca. Śmigłowiec zderzył się z ziemią. Pilot i pasażerowie o własnych siłach opuścili wrak śmigłowca.

2. Przyczyna wypadku.

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Przyczyną wypadku lotniczego było uderzenie w linię energetyczną, niezauważoną podczas wymuszonego warunkami meteorologicznymi lądowania na polu przy silnym opadzie deszczu.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia były pogarszające się okresowo warunki pogodowe i skupienie się przez pilota na obserwacji linii 110 kV.

3. Stwierdza się naruszenie następujących przepisów lotniczych:

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

Rozdział 4 pkt 4.1., tabela 3.1 oraz pkt 4.6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. nr 44, poz. 414).

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

4.1. Zwrócenie szczególnej uwagi załogom latającym na dokładną analizę pogody, zwłaszcza, gdy prognozy przewidują jej okresowe pogarszanie się.

4.2. Użytkownicy i właściciele zapoznać z okolicznościami wypadku załogi śmigłowców.