Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2008.1.25

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lutego 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 37
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 028/03

Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 2 maja 2003 r., na spadochronie L-2 Kadet, na którym skok wykonywał mężczyzna lat 36, klasyfikuję do kategorii:
"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej "Brak kwalifikacji - H2"

1. Opis okoliczności wypadku.

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-BL/8124/028-03/477/06)

Uczeń-skoczek wykonywał drugi skok na spadochronie, z samoczynnym otwarciem (lina desantowa), z wysokości 800 m. Oddzielenie od samolotu, otwarcie i opadanie do momentu przyziemienia, odbywało się prawidłowo. Podczas lądowania pod wiatr na użytkowej części lotniska, uczeń-skoczek przyziemił na rozstawionych nogach, zamiast na złączonych, doznając złamania prawej nogi bez przemieszczenia.

2. Przyczyna wypadku.

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Przyczyną wypadku lotniczego byto niewłaściwe wykonanie przyziemienia na rozstawione, zamiast na złączone nogi.

3. Nie stwierdza się naruszenia przepisów lotniczych.

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Organizatorzy szkolenia spadochronowego - zwrócić szczególną uwagę na teoretyczne opanowanie tematu przyziemienia.

Organizatorzy szkolenia spadochronowego - do szkolonych uczniów - skoczków spadochronowych podchodzić indywidualnie, w zależności od postępów w realizacji programu, odpowiednio zwiększać ilość ćwiczeń na trapezie i skoczni.