Zawieszenie uprawnień do wykonywania czynności biegłych księgowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1975.8.23

Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 1975 r.

KOMUNIKAT Nr 7/75
w sprawie zawieszenia uprawnień do wykonywania czynności biegłych księgowych.

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały Nr 210 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 37, poz. 226) zawiadamia się, że:
1)
decyzją Ministra Finansów z dnia 20 maja 1975 r. zostały zawieszone uprawnienia do wykonywania czynności biegłego księgowego do dnia 7 kwietnia 1977 r. Zbigniewowi Gumowskiemu, zam. w Warszawie, ul. Miedziana 18 m. 26,
2)
decyzją Ministra Finansów z dnia 31 maja 1975 r. zostały zawieszone uprawnienia do wykonywania czynności biegłego księgowego do dnia 22 stycznia 1976 r. Stefanowi Paprockiemu, zam. w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 25 m. 4.