Zamiar koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez United Technologies Holdings S.A. we Francji nad Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego "PZL Rzeszów" S.A. w Rzeszowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UOKiK.2002.1.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lutego 2002 r.

DECYZJA
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, polegającej na przejęciu kontroli przez United Technologies Holdings S.A. we Francji nad Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" S.A. w Rzeszowie

(Nr DDP-59/2001)

Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli przez United Technologies Holdings S.A. we Francji nad Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego "PZL- Rzeszów" S.A. w Rzeszowie.[...]