Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2006.1.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 lutego 2006 r.

OBWIESZCZENIE Nr 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 stycznia 2006 r.
w sprawie Załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2003 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1490) ogłasza się jako załącznik do niniejszego numeru Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Załącznik 10 Łączność lotnicza; Tom V - "Wykorzystanie zakresu radiowych częstotliwości lotniczych" - do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., przyjęty przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.1)
______

1) Załącznik do niniejszego numeru Dziennika Urzędowego Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest do nabycia w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, tel. (22) 520-73-14, (22) 520-73-15.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

ŁĄCZNOŚĆ LOTNICZA

TOM V

Wykorzystanie zakresu radiowych częstotliwości lotniczych

grafika