Dz.Urz.KNF.2018.28

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 229
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286) ogłasza się zakres tematyczny najbliższego egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego pierwszy etap został wyznaczony na dzień 24 marca 2019 r., określony w załączniku do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU NA DORADCĘ INWESTYCYJNEGO