Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1989.2.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 kwietnia 1989 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 16 lutego 1989 r.
w sprawie zaginięcia zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie meldunków zakładów społecznych służby zdrowia informuje o zaginięciu zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy (druków Mz L-4a) oznaczonych następującymi numerami:
seria SIod numeru44401do numeru44425
seria UKod numeru907901do numeru907925
seria EJod numeru0064001do numeru0064025
seria BGod numeru0105676do numeru0105700
seria BGod numeru0105851do numeru0105950
seria BGod numeru0204501do numeru0204575
seria TPod numeru0455776do numeru0455800
seria TSod numeru0480126do numeru0480375
seria BEod numeru0483476do numeru0483500
seria EBod numeru0541496do numeru0541500
seria EBod numeru0897676do numeru0897700
seria CEod numeru1942451do numeru1942500
seria CEod numeru1940801do numeru1940900
seria BCod numeru2766214do numeru2766225
seria CEod numeru2904526do numeru¤2904550
seria OEod numeru041419do numeru041425
seria OAod numeru262882do numeru262900
seria OCod numeru267101do numeru267105
seria STod numeru302866do numeru302874
seria OEod numeru438176do numeru438200
seria TWod numeru615526do numeru615550
seria SWod numeru810619do numeru810622
seria TSod numeru0390323do numeru0390325
seria BCod numeru0590498do numeru0590500
seria EAod numeru0621826do numeru0621950
seria AHod numeru0729801do numeru0729825
seria ETod numeru1161001do numeru1161025
seria DAod numeru1248126do numeru1248150
seria DAod numeru1270001do numeru1270025
seria EHod numeru145483do numeru1451485
seria LAod numeru1767501do numeru1767600
seria LAod numeru1768751do numeru1768775
seria DBod numeru1967776do numeru1967800
seria BHod numeru2571301do numeru2571325
Zakłady pracy oraz oddziały ZUS wypłacające zasiłki chorobowe w przypadku stwierdzenia próby realizacji tych zasiłków na podstawie zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy o wyżej wymienionych symbolach powinny bezzwłocznie wystąpić do właściwej prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego, przesyłając równocześnie kopię tego wystąpienia do wiadomości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, ul. Czerniakowska 16.

W stosunku do pracowników przedkładających wyżej wymienione zaświadczenia należy stosować zasady określone w § 4 rozporządzenia Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy (M.P. Nr 42, poz. 263).