Wytypowanie osoby odpowiedzialnej za planowanie, wdrażanie, zarządzanie i eksploatację obronnych systemów łączności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2008.4.109

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2009 r.

DECYZJA Nr 44
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie wytypowania osoby odpowiedzialnej za planowanie, wdrażanie, zarządzanie i eksploatację obronnych systemów łączności

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1855) postanawia się, co następuje:
§  1. 1
Odpowiedzialnym za planowanie, wdrażanie, zarządzanie i eksploatację obronnych systemów łączności jest dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
§  2. 2
Osoba odpowiedzialna wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Informatyki i Telekomunikacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i współdziała w tym zakresie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa oraz z właściwymi organami władzy publicznej i instytucjami zewnętrznymi.
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 45 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zmiany lub uchylenia niektórych decyzji Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.Urz.MSZ.09.4.54) z dniem 10 lipca 2009 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 45 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zmiany lub uchylenia niektórych decyzji Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.Urz.MSZ.09.4.54) z dniem 10 lipca 2009 r.