Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1992.1.2

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 stycznia 1992 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 3 stycznia 1992 r.
w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i porodowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wysokość zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych za styczeń i luty 1992 r. nie ulega zmianie. Wysokość ta ustalona została od grudnia 1991 r. na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 1991 r. Wyniosło ono 1.778.589 zł.
W związku z tym za styczeń i za luty 1992 r.:
1) zasiłki rodzinne należy wypłacać w wysokości 143.000 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę (8% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 1991 r.),
2) zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w dotychczasowej wysokości 186.750 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę, przy czym kwoty zasiłku przypadające do wypłaty powinny być zaokrąglone do 100 zł w górę,
3) zasiłki wychowawcze przysługują w wysokości 445.000 zł miesięcznie, a dla osób samotnie wychowujących dzieci - 712.000 zł miesięcznie (odpowiednio 25% i 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 1991 r.).

Ponadto Zakład informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zasiłek porodowy należy wypłacać w wysokości 272.000 zł.