Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1992.4.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1992 r.

KOMUNIKAT
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z dnia 26 marca 1992 r.
w sprawie wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i porodowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że wysokość zasiłków rodzinnych za kwiecień i maj 1992 r. nie ulega zmianie i tak jak w marcu br. wynosi 164.000 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę.
Ponadto Zakład informuje, że przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę waloryzacji od 1 kwietnia 1992 r. wynosi 2.426.000 zł (brutto).

w związku z powyższym w okresie od 1 kwietnia br.:

1. Zasiłki pielęgnacyjne należy wypłacać w wysokości 242.600 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę (10% wyżej wymienionego wynagrodzenia).
2. Zasiłki porodowe należy wypłacać w wysokości 291.200 zł (12% wyżej wymienionego wynagrodzenia).
3. Kwota najniższej emerytury jako granica dochodu w systemie zasiłków rodzinnych wynosi 849.100 zł.