Wysokość średniej płacy w gospodarce uspołecznionej, bez uwzględnienia przemysłu wydobywczego, za rok 1986. - OpenLEX

Wysokość średniej płacy w gospodarce uspołecznionej, bez uwzględnienia przemysłu wydobywczego, za rok 1986.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ZUS.1987.7.15

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 listopada 1987 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
z dnia 27 października 1987 r.
w sprawie wysokości średniej płacy w gospodarce uspołecznionej, bez uwzględnienia przemysłu wydobywczego, za rok 1986

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz. U. Nr 18, poz. 77), z uzgodnieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza się, co następuje:
Średnia płaca w gospodarce uspołecznionej, bez uwzględnienia przemysłu wydobywczego, za rok 1986 wynosiła 22.833 zł.