Wysokość prowizji i opłat pobieranych przez banki od niektórych wpłat na rachunki bankowe oraz od przekazów. - OpenLEX

Wysokość prowizji i opłat pobieranych przez banki od niektórych wpłat na rachunki bankowe oraz od przekazów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1982.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1982 r.

UCHWAŁA
RADY BANKÓW Nr 2/82
z dnia 2 lipca 1982 r.
w sprawie wysokości prowizji i opłat pobieranych przez banki od niektórych wpłat na rachunki bankowe oraz od przekazów

Na podstawie art. 42 pkt 9 i art. 43 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego (Dz. U. z 1982 r. nr 7, poz. 56) Rada Banków określa maksymalną wysokość prowizji i opłat pobieranych przez banki od wpłat na rachunki bankowe oraz od przekazów w następujących kwotach:
1.
Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe z tytułu utargów sklepowych:
do zł1.00010
ponad zł1.000do zł5.00015
ponad zł5.000do zł10.00020
ponad zł10.000do zł30.00025
ponad zł30.000do zł50.00040
ponad zł50.000do zł100.00070
ponad zł100.000do zł200.000100
ponad zł200.000150
2.
Od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe z innych tytułów niż wymieniony w ust. 1 oraz od przekazów:
do zł50010
ponad zł500do zł1.00015
ponad zł1.000do zł5.00035
ponad zł5.000do zł10.00060
ponad zł10.000do zł30.00080
ponad zł30.000do zł50.000110
ponad zł50.000do zł100.000200
ponad zł100.000250

Ustalone w ust. 1 i 2 kwoty opłat i prowizji obowiązują od dnia 1 sierpnia 1982 r.